parochiekern:
hiermee wordt bedoeld de kerk waar u en uw kind het vaakst naar toe gaan. De Sint Christoffel heeft vier kernen, ieder in een ander dorp. Als u niet kerkt in een van de parochiekernen, kunt u hier uw woonplaats invullen.
Communicant
achternaam *      
doopnamen * voornaam *
geslacht * jongen meisje    
adres * huisnr *
postcode * plaats *
telefoon * - mobiel ouders
       
Moeder   Vader  
achternaam * achternaam *
voornaam * voornaam *
       
e-mail  communicant    
e-mail ouders *    
Verdere gegevens communicant    
parochiekern i *      
school *
groep/klas *
   
geboortedatum *
geboorteplaats *  
gedoopt *   
indien gedoopt: plaats waar doop was
  kerk waar doop was
  datum doop
  Als de communicant niet in één van de kerken van de Sint Christoffelparochie gedoopt is, wilt u dan een officieel doopbewijs van de kerk waar uw kind wél gedoopt is bij die kerk opvragen en inleveren op de informatieavond of zo snel mogelijk daarna op het parochiecentrum. Als u niet de exacte doopdatum weet, vul dan een datum in die zo waarschijnlijk mogelijk is en vul bij opmerkingen in dat u de doopdatum hebt geschat.
   
ziektes en dergelijken
waar we rekening mee moeten houden
speciale voedingsvoorschriften
       
Overige vragen en/of opmerkingen:

   *: verplicht veld

U moet deze unieke veiligheidscode invullen, voordat het formulier verzonden kan worden.
Dit wordt gedaan om ongewenste e-mail, verzonden door zgn. spamrobots, te voorkomen.

Indien om wat voor reden dan ook dit formulier niet wordt verzonden, dan kunt u er ook een afdruk van maken en ofwel bij het parochiesecretariaat (Lindelaantje 13, 4661 JK Halsteren) afgeven of opsturen ofwel meegeven bij een eerst volgende bijeenkomst.

om ongewenste e-mails te voorkomen, wordt ook uw IP-adres meegestuurd met het formulier.