Welkom op de internetsite van de Sint Christoffelparochie
Nieuws en activiteiten

Het laatste parochieblad staat in het teken van Kerstmis. U kunt het hier vinden.
In dit parochieblad staan de kerstboodschap van pastoor Hans van Geel en alle vieringen rondom Kerstmis. Daarnaast nog informatie over andere activiteiten die rondom kerstmis, maar ook daarna in onze parochie plaatsvinden.

Sint Christoffel Berichten
Voor een goede communicatie wordt in alle parochiekernen het Sint Christoffel Bericht uitgebracht. Dit mededelingenblaadje bevat allerlei informatie zoals de lezingen, aanvangstijden van vieringen, intenties en voor parochianen belangrijke actuele mededelingen over de eigen parochiekern. Elke week is het in Halsteren op de tafels achter in de kerk te vinden. In Lepelstraat, Oud-Vossemeer en Tholen verschijnt het om de twee weken.
Het Sint Christoffel Bericht kunt u hier downloaden:

Vormsel 2018

Tijdens een feestelijke vormselviering zullen de vormelingen van onze parochie op vrijdag 2 februari om 19.00 uur in de Sint Antonius van Padua kerk te Lepelstraat worden gevormd door oud-deken De Rooij.

U bent van harte welkom om deze viering met ons mee te vieren.

Op zondag 14 januari 2018 werd in de Sint Martinuskerk om 10.30 uur een Oecumenische Dienst gehouden bij gelegenheid van de Week van Gebed voor de Eenheid. Deze week wordt gehouden van 21 t/m 28 januari. Het thema van de viering is: ’Recht door zee’.
Iedereen was van harte welkom. Het was een mooie, inspirerende viering. 

Eucharistieviering op zondag 11 februari.
Op deze carnavalszondag zal Prins Ambrosio IX met zijn gevolg aanwezig zijn in onze H. Quirinuskerk.
Zo maken we samen een mooie start van de feestelijkheden.
De viering begint om 9.30 uur en iedereen is van harte welkom.

 

presentatievieringZondag 26 november hebben de vormelingen zich aan de parochie gepresenteerd tijdens de zondagsviering in Halsteren. De vormelingen hebben verteld welke gaven zij van de heilige Geest zouden willen ontvangen tijdens hun vormsel. De gaven van de heilige Geest zijn Wijsheid, Inzicht, Raad, Sterkte, Vroomheid, Liefde, Eerbied voor God. bord vormelingenVaak werd de gave van Liefde, Wijsheid en Inzicht gekozen door de vormelingen. De vormelingen hebben hun foto op een van de witte kruisen in de kerk geplaatst zodat iedereen kan zien wie ze zijn.

De namen van onze vormelingen zijn Annabel, Annabelle, Iris, Julia, Maarten, Nina, Sjoerd en Suzanne. Bovendien zal tijdens de vormselviering op 2 februari een volwassene gevormd worden, namelijk de vader van Suzanne Rein.

 Wij nodigen U uit aanwezig te zijn bij de eucharistieviering op zondag 4 februari om 9.30 uur, ter gelegenheid van de installatie van pastoor  Hans de Kort in de Sint Anna- en Sint Christoffelparochie.

De allereerste nieuwsbrief is uitgebracht. U kunt hem online lezen via deze link.

U kunt u ook inschrijven voor de nieuwsbrief, die een aantal maal per jaar zal verschijnen met daarin nieuwtjes uit onze parochie en de vier parochiekernen Halsteren, Lepelstraat, Oud-Vossemeer en Tholen. Op die manier krijgt u altijd als eerste de nieuwsbrief in uw eigen elektronische postbus.

U kunt zichzelf aanmelden voor de nieuwsbrief door hieronder uw naam en e-mail adres in te vullen.
U kunt zichzelf eenvoudig afmelden voor de nieuwsbrief. In iedere nieuwsbrief vindt u onderaan een afmeldlink.

deze site is ontwikkeld door Mighty Webdesign
Disclaimer