Welkom op de internetsite van de Sint Christoffelparochie
Nieuws en activiteiten

Het laatste parochieblad staat in het teken van Kerstmis. U kunt het hier vinden.
In dit parochieblad staan de kerstboodschap van pastoor Hans van Geel en alle vieringen rondom Kerstmis. Daarnaast nog informatie over andere activiteiten die rondom kerstmis, maar ook daarna in onze parochie plaatsvinden.

Sint Christoffel Berichten
Voor een goede communicatie wordt in alle parochiekernen het Sint Christoffel Bericht uitgebracht. Dit mededelingenblaadje bevat allerlei informatie zoals de lezingen, aanvangstijden van vieringen, intenties en voor parochianen belangrijke actuele mededelingen over de eigen parochiekern. Elke week is het in Halsteren op de tafels achter in de kerk te vinden. In Lepelstraat, Oud-Vossemeer en Tholen verschijnt het om de twee weken.
Het Sint Christoffel Bericht kunt u hier downloaden:

 Startzondag

Op zondag 24 september is het nieuwe werkjaar van de Christoffelparochie gestart.
Om 11.00 uur was er een eucharistieviering in de H. Quirinuskerk. Thema van de viering: Samen één. In deze viering is het pastoraal team voorgegaan, samen met lectoren uit de 4 kernen, misdienaars en de sintekrijnscantorij. Na afloop was er gelegenheid bij elkaar te zijn in de ontmoetingsruimte. Met "heel Quirinus bakt" was er ook wat lekkers bij de koffie.

 

Oecumenische viering
Zondag 8 oktober j.l. vond er, samen met de protestantse gemeente, een oecumenische viering plaats in de H. Quirinuskerk.
Thema van de viering was: Zijn wij de goede vruchten?
Voorgangers waren van beide kerken. De gezangen werden verzorgd door de Quirinus - en Martinuscantorij.
Na de viering was er een gezellig samenzijn in de ontmoetingsruimte.

 

afscheidDorotheMet een gezellige bijeenkomst en veel lovende woorden, hebben pastoor Hans van Geel, de parochiekerncommissie en de parochiegemeenschap afscheid genomen van Dorothé, die vele jaren werkzaam is geweest op het secretariaat van de H. Quirinuskern.
Samen met enkele “collega’s” was zij op dinsdag- of donderdagmorgen het aanspreekpunt van de parochie voor het noteren van intenties, parochieberichten doorgeven aan de krant, verzorgen van formaliteiten na een doopsel, verwerken van gegevens na een overlijden, telefoon aannemen of zo maar een praatje maken met iemand. En voor nog vele andere zaken, die soms niet altijd duidelijk waren, trachtte ze toch een oplossing te vinden.
Wij zullen haar missen nu zij naar Roosendaal gaat verhuizen en wensen haar nog heel veel goede en mooie jaren toe.

presentatievieringZondag 26 november hebben de vormelingen zich aan de parochie gepresenteerd tijdens de zondagsviering in Halsteren. De vormelingen hebben verteld welke gaven zij van de heilige Geest zouden willen ontvangen tijdens hun vormsel. De gaven van de heilige Geest zijn Wijsheid, Inzicht, Raad, Sterkte, Vroomheid, Liefde, Eerbied voor God. bord vormelingenVaak werd de gave van Liefde, Wijsheid en Inzicht gekozen door de vormelingen. De vormelingen hebben hun foto op een van de witte kruisen in de kerk geplaatst zodat iedereen kan zien wie ze zijn.

De namen van onze vormelingen zijn Annabel, Annabelle, Iris, Julia, Maarten, Nina, Sjoerd en Suzanne. Bovendien zal tijdens de vormselviering op 2 februari een volwassene gevormd worden, namelijk de vader van Suzanne Rein.

anointingthesick
Zondag 29 okt heeft er in de Quirinuskerk te Halsteren een gezamenlijke ziekenzalving plaats gevonden. De ziekenzalving is in principe bedoeld voor oudere mensen, 80 jaar of ouder, maar iedereen is van harte welkom” De viering waarin dit plaatsvond, is voorbereid door werkgroep en pastoor H. van Geel. Hij was ook voorganger in deze viering. Na afloop van de bijzondere viering was er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en na te praten onder het genot van een kopje thee/koffie. De ziekenzalving is aan 37 parochianen toegediend door pastoor H. van Geel.

De allereerste nieuwsbrief is uitgebracht. U kunt hem online lezen via deze link.

U kunt u ook inschrijven voor de nieuwsbrief, die een aantal maal per jaar zal verschijnen met daarin nieuwtjes uit onze parochie en de vier parochiekernen Halsteren, Lepelstraat, Oud-Vossemeer en Tholen. Op die manier krijgt u altijd als eerste de nieuwsbrief in uw eigen elektronische postbus.

U kunt zichzelf aanmelden voor de nieuwsbrief door hieronder uw naam en e-mail adres in te vullen.
U kunt zichzelf eenvoudig afmelden voor de nieuwsbrief. In iedere nieuwsbrief vindt u onderaan een afmeldlink.

Donderdagavond 2 november j.l. was er om 19.00 uur een Eucharistieviering in de H. Quirinuskerk, waarin de overledenen vanaf Allerzielen 2016 speciaal werden herdacht. Voor hen werd een kaars ontstoken, die door de nabestaanden als herinnering kon worden meegenomen. Ook werd een gedachtenisplaatje uitgereikt. Na de mooie, drukbezochte viering waren nog velen samen in de ontmoetingsruimte om bij een kopje koffie of thee na te praten en verdriet en herinneringen te delen. 

deze site is ontwikkeld door Mighty Webdesign
Disclaimer