Welkom op de internetsite van de Sint Christoffelparochie
Activiteiten 2017

 Startzondag

Op zondag 24 september is het nieuwe werkjaar van de Christoffelparochie gestart.
Om 11.00 uur was er een eucharistieviering in de H. Quirinuskerk. Thema van de viering: Samen één. In deze viering is het pastoraal team voorgegaan, samen met lectoren uit de 4 kernen, misdienaars en de sintekrijnscantorij. Na afloop was er gelegenheid bij elkaar te zijn in de ontmoetingsruimte. Met "heel Quirinus bakt" was er ook wat lekkers bij de koffie.

 

Oecumenische viering
Zondag 8 oktober j.l. vond er, samen met de protestantse gemeente, een oecumenische viering plaats in de H. Quirinuskerk.
Thema van de viering was: Zijn wij de goede vruchten?
Voorgangers waren van beide kerken. De gezangen werden verzorgd door de Quirinus - en Martinuscantorij.
Na de viering was er een gezellig samenzijn in de ontmoetingsruimte.

 

deze site is ontwikkeld door Mighty Webdesign
Disclaimer