Welkom op de internetsite van de Sint Christoffelparochie
Nieuws en activiteiten

Dit jaar werd op vrijdag 13 mei om 14.30 uur in de H. Quirinuskerk te Halsteren een Mariaviering gehouden. Deze sloot aan bij het jaar van de barmhartigheid. De 7 gaven van barmhartigheid werden in tekst, symbolen en bloemen uitgebeeld.mariaviering

We hebben samen gebeden en gezongen en staken kaarsjes aan bij het versierde Mariabeeld.

Velen, ook van buiten onze parochiekern, waren aanwezig.

Pastor Sebastian, het dameskoor en enkele vrijwilligers verzorgden deze viering.

Hierna was er een gezellig samenzijn in de ontmoetingsruimte van onze kerk, met koffie of thee en iets lekkers.

Oecumenische viering
Zondag 16 oktober j.l. vond er een oecumenische viering plaats in de H. Quirinuskerk.

Thema van de viering was: Wie ben ik?
Voorgangers waren van beide kerken en de gezangen werden verzorgd door de Quirinus - en Martinuscantorij.
Na de viering was er een gezellig samenzijn in de ontmoetingsruimte.


Allerzielen.
Woensdagavond 2 november was er een Eucharistieviering in de H. Quirinuskerk, waarin de overledenen vanaf Allerzielen 2015 speciaal werden herdacht.
Voor hen werd een kaars ontstoken, die door de nabestaanden als herinnering kon worden meegenomen.
Ook werd een gedachtenisplaatje uitgereikt. Na de viering was men nog samen in de ontmoetingsruimte met een kopje koffie, een gesprek, troost en meeleven met elkaar.

 

Bedevaart naar Rome

Paus Franciscus heeft onlangs het bijzonder Heilige jaar geopend. Dit Heilig jaar staat in het teken van barmhartigheid. Om de eenheid te vieren met de wereldkerk organiseerden de Sint Anna- en Sint Christoffelparochie een reis naar Rome. Deze reis vond plaats van 6 tot en met 15 augustus 2016. We verbleven 5 dagen in Rome en kwamen via Padua terug. Het was een heel bijzondere reis.

 

 

 

Nieuwjaarsreceptie

De nieuwjaarsreceptie werd gehouden op vrijdag 1 januari 2016 in de Quirinuskerk te Halsteren. De receptie sloot aan op de viering van 11 uur.

 

 

Zondag 7 februari j.l. werd de Eucharistieviering weer bijgewoond door prins Ambrosio IX en zijn gevolg. Dit is intussen een vast onderdeel geworden van het carnavalsfeest in Halsteren. Samen bidden bij het begin van de vastentijd, daarna samen feesten. De viering was om 9.30 uur in de Sint Quirinuskerk. Carnavalskleding was toegestaan en enkelen hebben daar ook gebruik van gemaakt.

deze site is ontwikkeld door Mighty Webdesign
Disclaimer