Sint Christoffel
PAROCHIE
Welkom op de internetsite van de Sint Christoffelparochie
Eerste Communie

Aanmelden voor de 1e H. Communie kan door het inschrijfformulier in te vullen. Als u problemen heeft met het digitale aanmeldformulier, kunt u ook de informatie uit het formulier overnemen en mailen naar . Het eenvoudigst gaat dat overigens door te kiezen in Bestand op Afdrukken en dan voor Afdrukken als PDF, zodat u het document als pdf-bijlage bij de e-mail kan opnemen.

Zoals elk jaar wil de Sint Christoffel Parochie de kinderen van de parochiekernen te Halsteren, Lepelstraat, Oud-Vossemeer en Tholen de gelegenheid geven om hun eerste communie te doen. De kinderen van groep vier komen hiervoor in aanmerking.

 

communieproject blijf dit doen
De inschrijving voor de communie in alle parochiekernen, dus zowel in Halsteren, Lepelstraat, Oud Vossemeer als in Tholen kunt u doen via het inschrijfformulier Inschrijvingen moeten vóór 14 oktober binnen zijn. Dit kan door de brief die uw kind (digitaal) gekregen heeft in te vullen en op te sturen naar het parochiesecretariaat (Lindenlaantje 13, 4661 JK Halsteren),  of door het inschrijfformulier in te vullen. 

De informatieavond voor ouders van communicanten Halsteren, Lepepstraat, Tholen en Oud-Vossemeer is donderdag 15 oktoberber 2020  om 19:30 uur in de H. Quirinuskerk in Halsteren. De eerste bijeenkomst is op zondag 8 november. I.v.m. de coronamaatregelen zal de familieviering vervallen en worden de communicanten en hun ouders verwacht om 10.45 uur in de kerk.

Op onze Jeugdpagina onder Sacramenten kun je meer vinden over wat nu eigenlijk de eerste Heilige communie is.

Voor een overzicht van de bijeenkomsten voor de eerste H. Communie klikt u hier voor een online versie of hier voor het document
Het eerste Communie project dat wordt gebruikt heet 'Blijf dit doen'.

De eerste H. Communieviering staat gepland op 18 april 2021. Dit alles natuurlijk onder voorbehoud omdat we niet weten hoe de coronacrisis gaat verlopen.

U kunt deze agenda toevoegen aan uw eigen (Google)agenda door op de + te klikken onder de agenda.

Het nieuwe schooljaar is al weer begonnen en dat betekent dat ook de voorbereiding voor een nieuwe groep communicanten en vormelingen uit onze parochie van start gaat.
Voor de eerste H. Communie kunnen leerlingen zich aanmelden, die dit jaar in groep 4 van het basisonderwijs zitten.
Voor de vormelingen zijn dat leerlingen uit groep 8.

● eerst H. Communie
beker
De nieuwe communicanten uit Halsteren, Lepelstraat, Oud-Vossemeer en Tholen kunnen zich vóór 14 oktober a.s. aanmelden via een digitaal aanmeldingsformulier dat te vinden is op de website van onze parochie:of via het inschrijfformulier dat op de scholen wordt uitgedeeld, dit zal pas na 5 oktober zijn i.v.m. het verplaatsen van de communieviering van april!
Donderdag 15 oktober wordt om 19.30 uur een informatieavond gehouden voor ouders en/of verzorgers van alle communicanten uit de Sint Christoffelparochie in de H. Quirinuskerk, Dorpsstraat 51 te Halsteren.
De data waarop de Communievieringen zullen plaatsvinden zijn nog niet bekend.

● H. Vormsel
zalving
De nieuwe vormelingen uit de Sint Christoffelparochie kunnen zich vóór 15 september a.s. aanmelden via een digitaal aanmeldingsformulier dat te vinden is op de website van onze parochie:
Donderdag 17 september vindt de startbijeenkomst plaats en beginnen de voorbereidingen op het Vormsel voor ouders en vormelingen van de Sint Anna- en de Sint Christoffelparochie om 19.30 uur in de H. Quirinuskerk, Dorpsstraat 51 te Halsteren.
De toediening van het sacrament van het H. Vormsel zal voor alle vormelingen van beide parochies plaatsvinden op vrijdag 29 januari 2021 in de H. Gummaruskerk te Steenbergen.

Als u problemen heeft met het digitale aanmeldformulier, kunt u ook de informatie uit het formulier overnemen en mailen naar Het eenvoudigst gaat dat overigens door te kiezen in Bestand op Afdrukken en dan voor Afdrukken als PDF, zodat u het document als pdf-bijlage bij de e-mail kan opnemen. De aanmelding voor het H. Vormsel kunt u sturen naar . De aanmelding voor de eerste H. Communie kan naar worden gestuurd.

 

deze site is ontwikkeld door Mighty Webdesign
Disclaimer