christoffhome1

Kerstmis 2023.
En weer is er een jaar voorbij waar we naar hebben uitgekeken met een hoopvolle verwachting dat de wereld en het leven voor iedereen vreedzamer zou worden. En weer zijn we teleurgesteld, zeg maar ontgoocheld wat dit jaar de mensheid heeft gebracht. ‘Verbeter de wereld en begin bij jezelf’ een slogan inmiddels meer dan een halve eeuw geleden gelanceerd, een boodschap die de mens tot nadenken zou stemmen. Niets is minder waar! Zelfs geloven, anders gezegd: geloven in tradities mag zelfs niet meer van zelfsprekend zijn.


Dit jaar geen kerststal met levende have op het kerkplein bij de Quiriniskerk vanwege het vermeende dierenleed dat schaap, os en ezel zou worden aangedaan. Wat resteert zijn slechts versteende plaatsvervangers zonder de geur van dampend vee. Om het bezichtigen van de buitenkerststal voor klein en groot toch aantrekkelijk te houden, tevens als uitnodiging voor een bezoek aan de kerk en als het kan het bijwonen van feestelijke vieringen in de kerk, is de beeldengroep verder uitgebreid en dus zeker een bezoekje waard. De kerststal al blijvend symbool zoals Franciscus van Assisi als ‘grondlegger’ het ooit heeft bedoeld. Op zoek naar een moment van rust en bezinning in deze sfeervolle omgeving zal heilzaam werken. Maar laten we ons niet ontmoedigen, want de viering van Kerst zal altijd blijven al zullen omstandigheden de invulling ervan, soms tot verdriet van velen, mede bepalen.
De werkgroep verantwoordelijk voor het buitengebeuren gaat straks wederom met niet aflatende ijver aan de slag om de eeuwenoude traditie toch ‘levend’ te houden.

De buitenkerststal is voor het publiek open van zaterdag 16 december tot en met 7 januari dagelijks tussen 09.00 en 19.00 uur. De kerststal binnen, voorzien van een nieuwe beeldengroep afkomstig uit de kerk in Putte, is open voor publiek tijdens de gebruikelijk openingstijden van de kerk.


Mede namens de medewerkers van de Stichting Behoud Quirinuskerk:

een Zalig Kerstfeest en een Voorspoedig Nieuwjaar!

kerstStal