Kerstmis 2022 Sint Christoffel parochie

Kerstmis 2022 Sint Christoffel parochie

‍‍

Nieuwsbrief  Kerstmis 2022

Beste Parochiaan,

 

In een tijd waarin de wereld ondergedompeld lijkt te zijn in oorlogen en onrecht, snakken we naar vrede.

De geboorte van Jezus, dat we vieren met Kerstmis, kan ons altijd weer inspireren om zelf op zoek te gaan naar het licht in ons leven.

Laten we hopen dat het kerstfeest een begin is van vrede. Vrede in onze eigen omgeving, maar hopelijk ook vrede voor iedereen op aarde.

 

In deze nieuwsbrief vindt u alle vieringen in onze parochie rondom Kerstmis. Daarnaast nog informatie over activiteiten die komende tijd binnen onze parochie gaan plaatsvinden en andere activiteiten die zo pas zijn geweest.

 

We wensen u fijne kerstdagen en een gelukkig, vredevol 2023.


Redactieraad Nieuwsbrief.

 

Kerstgedachte 2022

Licht in de wereld

Tweeduizend jaar geleden kwam er een Licht in deze wereld. Een Licht dat nieuwe hoop en kracht gaf aan de mensen. Met Kerstmis gedenken we deze bijzondere gebeurtenis, juist in de meest duistere dagen van het jaar. De overweldigende , grote en mysterieuze Schepper daalde af om heel klein en kwetsbaar bij zijn schepselen te zijn: Jezus, geboren in een stal te Bethlehem, werd voor ons een Licht dat naar vrede leidt.
Kerstmis is niet alleen gedenken wat er toen gebeurde, het is ook nu vieren dat Christus voor alle mensen en voor ons geboren is en dat zijn Licht ook nu nog mede door ons in de wereld kan schijnen. God moet en mag als het ware met kerstmis ook in ons hart opnieuw geboren worden. De tijd van de advent is een tijd om toe hiernaar toe te groeien door te kijken in ons leven wat er aan licht en duisternis is, waar we het goede in ons kunnen versterken en het verkeerde kunnen vermijden. We kijken ook naar onze grote wereld en naar de wereld om ons heen. Als kerk proberen we in de aanloop naar kerstmis wat licht te brengen. Als parochie dragen we in de verschillende geloofsgemeenschappen via de caritascollecte bij aan de adventsactie, we brengen op sommige plaatsen een kerstkaart naar verschillende parochianen en er zijn speciale kerstvieringen voor leerlingen van de basisscholen en voor ouderen. Wellicht dat u zelf ook iets bijzonders doet, speciaal voor mensen die het met de kerstdagen extra moeilijk hebben en die hulp kunnen gebruiken.
Doordat we allen nu zo zuinig moeten omgaan met de energie voelen we dit jaar nog meer aan wat het betekende dat er voor Jezus geen plaats was in een herberg waardoor Hij in een armoedige, koude plaats ter wereld moest komen. Hij is niet geboren in een goed verwarmd huis. We denken met kerstmis aan de velen in onze wereld die lijden door oorlogsgeweld en armoede en die ook vaak letterlijk in de kou zitten. Hij die rijk was bij zijn Vader in de hemel is omwille van ons arm geworden, zegt Paulus, opdat wij rijk zouden worden door zijn armoede. ( 2 Kor. 8,9). Als kerk geloven we dat Jezus als Zoon van God uit liefde voor de mensen door zijn leven, lijden, dood en verrijzenis vergeving en leven, zelfs over de dood heen, heeft gebracht. Hij heeft ons een Trooster en Helper, zijn heilige Geest, geschonken. We hopen en bidden dat die goede Geest van Jezus met Kerstmis steeds meer de harten van mensen mag bereiken, en dat die Geest doorwerkt in het verdere leven na kerstmis.
We nodigen u graag uit voor één van de kerstvieringen in onze kerken en voor de viering op nieuwjaarsdag.
We wensen u allen mede namens pastoraal werkster Lenie Robijn, pater Bertus van Schaik en het parochiebestuur een zalig kerstfeest toe en alle goeds en Gods zegen voor het nieuwe jaar.

pastoor Hans de Kort


Diensten rond Kerstmis en Nieuwjaar in de Sint Christoffel Parochie

 

Halsteren

H. Quirinuskerk

 

Tholen

O. L. Vrouw Hemelvaartkerk

 

Oud-Vossemeer

H. Willibrorduskerk

 

Lepelstraat

H. Antonius van Paduakerk

 

4e Advent

Zaterdag

17 december

 

 

 

 

19.00 uur

Eucharistieviering

 

4e Advent

Zondag

18 december

 

 

9.30 uur

Eucharistieviering

 

 

11.00 uur

W.G.C viering

 

 

9.30 uur

W.G.C viering

 

 

 

Vrijdag

23 december

 

 

 

16.00 uur

Kindje wiegen

 

 

 

 

Kerstavond

Zaterdag

24 december

 

17.00 uur

Kinderkerstviering

 

 

 

 

 

 

18.00 uur

Kinderkerstviering

 

22.00 uur

Eucharistieviering

 

 

1e Kerstdag

Zondag

25 december

 

 

9.30 uur

Eucharistieviering

 

 

11.00 uur

Eucharistieviering

 

 

9.30 uur

W.G.C.

 

 

9.30 uur

W.G.C

 

11.00 uur

Kindje wiegen

 

 

Nieuwjaar

Zondag

1 januari 2023

 

 

11.00 uur

Eucharistieviering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zondag 1 januari is er in de Quirinuskerk te Halsteren om 11.00 uur een Eucharistieviering. Alle parochianen uit de Sint Christoffelparochie worden hierbij van harte uitgenodigd.
Aansluitend na de viering is er een Nieuwjaarsborrel. Onder het genot van een drankje en hapje is er de gelegenheid om elkaar te ontmoeten en elkaar het allerbeste toe wensen voor 2023.


Vervoer naar kerstnachtviering vanuit Halsteren naar Lepelstraat

Op 24 december worden in de parochiekernen Halsteren, Oud-Vossemeer en Tholen GEEN KERSTNACHTVIERINGEN gehouden. Die avond zal binnen de Sint Christoffelparochie alleen in de H. Antonius van Paduakerk te Lepelstraat om 22.00 uur een kerstnachtviering plaatsvinden. Voorgangers zijn pater Bertus van Schaik en pastoraal werkster Lenie Robijn.
Binnen de parochiekern Halsteren kunnen wij ons voorstellen dat er mensen zijn die deze viering graag zouden meevieren, maar geen vervoer hebben naar Lepelstraat. En wellicht zijn er mensen die van Halsteren naar Lepelstraat gaan en in hun auto nog plaats hebben voor een medeparochiaan. Het zou fijn zijn als deze mensen met elkaar in contact kunnen komen, zodat iedereen naar de viering kan gaan die dat wil.carpoolen_kerst.jpgU kunt contact opnemen met het secretariaat van onze parochiekern om aan te geven dat u naar de viering in Lepelstraat wilt en geen vervoer hebt. Of omdat u naar de viering in Lepelstraat gaat en bereid bent iemand mee te nemen. Dan kunnen via het secretariaat vrager en aanbieder met elkaar in contact gebracht worden. U kunt ons secretariaat bereiken op donderdag tussen 9.30 en 12.00 uur. Tel.: 0164 – 68 23 10.
PKC H. Quirinuskerk Halsteren


Alpha: Ontmoeten, vragen, ontdekken.

AlphaIn januari 2023 start een nieuwe Alpha.
Ontmoeten, vragen en ontdekken – dat doe je op Alpha! Stel al je vragen. En praat met andere deelnemers over de zin van het leven en over ons geloof. Je bent niet de enige Alpha-deelnemer, wereldwijd volgden ruim 25 miljoen mensen een Alpha. Heb je vragen over het leven of over het katholiek geloof? Dan is Alpha echt iets voor jou. Er is alle ruimte om het gesprek aan te gaan en je vragen en ideeën te delen. Waarom? Op Alpha denk je samen na over vijftien inspirerende onderwerpen. Iedereen komt met zijn eigen vragen en ideeën. Je ontdekt altijd iets nieuws. Je ontmoet leuke, nieuwe mensen. En het is helemaal gratis! Hoe werkt het? Elke Alpha begint met een lekkere maaltijd. Hét moment om elkaar op een ontspannen manier goed te leren kennen. Na de maaltijd luister je naar een kort, inspirerend verhaal over een van de onderwerpen.                                                                                                                                                                                                                                                            
Bijvoorbeeld: Wie is Jezus nu eigenlijk? Hoe kun je geloven en wat is de betekenis van bidden? Daarna is er alle ruimte om je vragen en gedachten te delen in kleine groepen. Er zijn tien bijeenkomsten op donderdagavond en één bijeenkomst op zaterdag overdag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Nieuwsgierig? Kom naar de informatieavond op donderdag 8 december 2022 van 19.30—21.00 uur, met koffie of thee en wat lekkers. Eventum, Dr. Ir. Van Veenweg 8, Bergen op Zoom.
Aanmelden: De eerste Alpha avond is op donderdag 12 januari. Meld je daarom uiterlijk 5 januari aan bij: .


Kerststal op het kerkplein van de St. Quirinuskerk in Halsteren.

stal‘Het zal voortaan altijd anders zijn’.
Woorden die herhaaldelijk worden gebruikt in contacten en gesprekken, waarmee uitdrukking wordt gegeven aan hoe het was, wat ons is overkomen en hoe het ons in de toekomst zal vergaan.
Woorden ook die met een zekere mate van pessimisme uitdrukking geven aan onze gevoelens. Zekerheden die er altijd waren en voor velen steeds meer gaan wankelen.
Aarzeling en twijfel over dat alles heeft de werkgroep niet weerhouden, om, na 2 jaar verplichte stilte en rust, met enthousiasme en vlijt, de draad weer op te pakken en traditiegetrouw het interieur van onze kerk en het kerkplein gedurende de dagen rond Kerst & Nieuw weer sfeervol in te richten met rijk versierde en verlichte dennenbomen en kerstallen groot en levensecht. In de buitenstal zelfs levende have.
De geboorte van kindeke Jezus wordt wereldwijd gevierd. Dat het Christelijke feest al langere tijd en op vele plaatsen verworden is tot een commerciële aangelegenheid doet kennelijk niet zo ter zake en zal voor lief moeten worden genomen.
Het is des temeer van belang, zoals bij een eerdere gelegenheid al werd gememoreerd, de herinnering aan wat ooit plaatsvond te blijven koesteren en levend te houden. We mogen daarom dankbaar zijn voor dit mooie initiatief.
Het is voor u dan ook meer dan de moeite waard langs te gaan voor een moment van helende rust en overweging in een kolkende wereld van (oorlogs) geweld, een wereld die maar niet tot bezinning kan komen.

Enkele toepasselijke dichtregels.

Waar sentiment en romantiek de werkelijkheid verdrijft
En dromenland onze wereld wordt en de werkelijkheid maar niet beklijft
Zo lang is er weinig hoop dat het beter wordt
Maar deze woorden laten onverlet dat onze wens toch blijft
Een vrije wereld voor iedereen,
een wens die wel beklijft.

De buitenkerststal zal te bezichtigen zijn van zaterdag 17 december tot en met vrijdag 30 december en van 1 januari (Nieuwjaar) tot 9 januari 2023 (feest van de Driekoningen).
Op deze dagen is de stal open van 09.00 uur tot 19.00.
De openingstijden van de kerk voor de binnenstal: tijdens diensten en zo mogelijk op andere tijden.

Mede namens de medewerkers van de Stichting Behoud Quirinuskerk: een Zalig Kerstfeest en een Voorspoedig Nieuwjaar.
‘Dat deze vredeswens ooit iedereen mag bereiken, dat is ons aller wens’.

 


kerstconcert in de H Willibrorduskerk van Oud-Vossemeer.

2022 kerstconcertZondag 18 December van 15:00 tot 16:00 uur
geeft popkoor Voix in samenwerking met Gossi Nokki uit Kruisland
een kerstconcert in de H Willibrorduskerk van Oud-Vossemeer.
De toegang is gratis.
Een vrijwillige bijdrage om de kosten te dekken is altijd welkom.
Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten
onder het genot van een winters drankje.
Graag tot dan


Kerstkaartenactie t.b.v. S.B.Q.

kerstkaartenactieEr zijn kerstkaarten te koop ten bate van de Stichtig Behoud Quirinus.
Op zondag staan ze achter in de kerk op de tafels en als het secretariaat open is, op de bank in de gang.
Er zitten 5 eigengemaakte kaarten in 1 pakje voor 1 euro. Het hele bedrag gaat naar de SBQ.


Presentatieviering Vormelingen

Op zondag 27 november, de eerste zondag van de Advent hebben 8 kinderen, die op
27 januari gevormd gaan worden, zich gepresenteerd aan de parochianen2022 presentatie vormelingen
Tijdens deze viering hebben de gouden sterren met hun naam erop opgehangen in de kerk en heeft Pastor Lenie hun wat vragen gesteld.
De kinderen die gevormd worden zijn:
Tom van Boven, Luna van Eekelen, Simone Heeren, Sofie de Groen en Janneke van den Bosch uit de St. Annaparochie, Chloé van der Hart en Cora Lanser uit de Christoffelparochie en Anouk van Nispen uit de LieveVrouweparochie in Bergen op Zoom.

 


Een volwassen vormeling: getuigenis van een diep geloof

Het gebeurt niet iedere dag dat een volwassen persoon zich laat vormen. Tom Stelten is 20 november gevormd in de kerk Maria ten hemel opneming te Tholen. Wij hebben Tom geïnterviewd om te horen hoe hij tot deze beslissing is gekomen. Het is een heel mooie getuigenis, die ons inspireert. Die zorgt dat ook wij weer stil staan bij het bijzondere van wat geloven is.
Wie ben je en waar kom je vandaan?

Ik ben Tom Stelten, 38 jaar oud. 16 jaar getrouwd en vader van 2 kinderen van 5 en 3 jaar oud. Ik ben geboren in Hoensbroek, een plaatsje in Limburg. Ik woon met mijn gezin in Tholen.

Zou je een korte levensloop kunnen maken?

2022 vormselfotoIk ben katholiek gedoopt maar al vrij snel met mijn ouders mee naar de evangelische kerk gegaan. Daar heb ik vrij jong al de keus gemaakt om Jezus te volgen. Ook heb ik daar mijn lieve mooie Zeeuwse vrouw leren kennen en zijn we o.a. actief geweest als jongerenwerker voor de 17+ groep. Verder ben ik militair geweest en heb ik ook in de logistiek gewerkt. In het weekend haalde ik veel voldoening uit sport en spel met mensen met een beperking. Ik kom nu een jaar in de katholieke kerk.

Waarom heb je besloten om jezelf te laten vormen in de katholieke kerk?

Nadat ik in 2016 een bedrijfsongeval heb gehad en daarbij chronisch ziek ben geworden ben ik in een donkere periode terecht gekomen. Het voelde alsof de hemel gesloten was. Ik ben in die tijd regelmatig in het klooster verbleven in de Abdij Sint Benedictusberg te Vaals. Zo kwam de moederkerk weer in mijn gezichtsveld. Ik raak nog steeds bewogen als ik terugdenk aan de momenten dat ik daar met God een bijzondere ontmoeting heb gehad. Waarbij ik al mijn pijn, zorgen en verdriet in Zijn handen mocht leggen. Daar kwam ik weer opnieuw tot het besef dat God alles in de hand heeft hoe hopeloos voor ons mensen een situatie ook kan lijken. Wij kunnen er op vertrouwen dat God naar de gebeden van zijn kinderen luistert. De sacramenten, de liturgie, het getijdengebed, de stilte, de eerbiedigheid en de eenheid binnen de katholieke kerk spraken mij erg aan. Ik begon me te verdiepen in de vroege kerkgeschiedenis en de kerkvaders. Naast de H. Schrift (het geschreven Woord van God) waar ik al vertrouwd mee was leerde ik ook de apostolische traditie (Het gesproken Woord van God) kennen. Ik kreeg een steeds groter verlangen om volledig in eenheid te zijn met de Rooms katholieke kerk en daadwerkelijk in de eucharistie het lichaam van onze Heere Jezus Christus te mogen ontvangen. Het ene kruisoffer dat ook voor mij opnieuw tegenwoordig wordt gesteld. Daarom heb ik besloten de initiatiesacramenten af te maken.

Hoe voelde het toen je het vormsel hebt ontvangen? Voelde je bijvoorbeeld de kracht van de heilige geest?

Het was echt een climax van diep ontzag, vreugde en dankbaarheid.

Wat doet dit met je?

Het is fijn om te weten dat ik als klein mensje het niet alleen hoef te doen maar dat de Heilige Geest mijn helper wil zijn en mij de kracht geeft om de smalle weg te bewandelen. Daarnaast hebben we ook elkaar gekregen als ledematen van het mystieke lichaam van Christus. Mijn gebed en verlangen is dan ook dat wij als Sint Christoffelparochie meer naar elkaar omkijken, meer voor elkaar en met elkaar bidden. Met bijzondere aandacht voor de nieuwe generaties die de kerk van morgen zijn. Opdat wij een zout en licht mogen zijn in onze omgeving, zodat wij aanstekelijk mogen worden voor hen die de blijde boodschap nog niet kennen.


Communicanten en Vormelingen knutselen voor AVE dag

Op zondag 13 november was er in Halsteren een AVE-dag voor de ouderen.2022 AVE lantaarntjes
Pastor Lenie, die bij deze dag betrokken is had aan de communicanten en de vormelingen gevraagd of ze voor deze dag een lantaarntje wilde maken dat op
het einde van de dag aan deze mensen meegegeven kon worden.
Er werd dus druk geknutseld door een groot aantal kinderen en zelfs in groep 4
van de basisschool de Biezenhof in Halsteren en groep 6 van de Gummarusschool in Steenbergen
heeft de hele klas een lantaarntje gemaakt. Hierdoor ging iedereen met een “lichtje”
naar huis terug en hebben we de kinderen natuurlijk heel erg bedankt voor de inzet!!


AVE-DAG, ontmoeting voor ouderen

2022 AVE LenieDit jaar werd voor de 14e keer de AVE-dag, wat staat voor Aandacht Voor Elkaar, georganiseerd door de interkerkelijke werkgroep AVE-dag. Deze werkgroep staat onder leiding van pastoraal werkster Lenie Robijn. De werkgroep richt zich op mensen die door ouderdom, sterfte van een partner of anderszins contacten met de buitenwereld verliezen.

Onder het thema “Licht voor elkaar” kwamen op 13 november vanaf 11.00 uur ongeveer zeventig deelnemers, veelal op eigen gelegenheid, maar ook met de Plusbus, bij elkaar in de Wittenhorst. Ze werden door een achttal vrijwilligers van de werkgroep onder leiding van pastor Lenie Robijn met koffie en gebak ontvangen en de sfeer van gezelligheid en contact zat er direct al in.

Hierna was er een korte bezinning met gebed, zang en een mooi verhaal. Na een korte overweging over het thema ”Licht voor Elkaar” werd er afgesloten met het slotlied ’Bron van liefde, licht en leven’. Peter Bakx zorgde voor de muzikale begeleiding.
De uitgebreide lunch was een ware verrassing: een warme lunch met frites, kroketten en frikandellen met alles d’r op en d’r aan.
Hierna volgde op het toneel het eerste verrassende optreden van de goochelaar Bertus Korver die niet alleen zijn kunsten liet zien, maar soms ook liet zien hoe de truc in elkaar zat. In de pauze van zijn optreden konden alle aanwezigen genieten van een lekker drankje, waarbij opviel dat een ”advocaatje mét” zeker nog van deze tijd is.2022 AVE groepsfoto

 Na het tweede optreden van de goochelaar bedankte pastor Lenie iedereen voor de aanwezigheid en inzet, waarna aan iedere deelnemer een Sint Maarten lantaarntje werd uitgedeeld dat was gemaakt door de aanstaande communicanten en vormelingen en hun klasgenoten. Alles bij elkaar een fijne, gezellige en warme middag, waarvan volgend jaar de 15e editie zal worden gehouden.
J.D. november 2022


 

Voortgang herbouw kapel Lepelstraat

2022 kapel 1Na enkele maanden geduld te hebben beoefend, kunnen we nu gelukkig melden, dat de eerste werkzaamheden aan de opknap van de kapel zijn verricht. De verzekeringsmaatschappij, waarbij we als bestuur collectief zijn verzekerd heeft toegezegd de onkosten met betrekking tot de herbouw, met aftrek van het eigen risico, te vergoeden. De complete afhandeling hiervan is dankzij de communicatie met de schade-expert en de verzekeraar en ondergetekende heel goed verlopen. Hier kunnen we met een tevreden gevoel op terugkijken.
De opbrengsten van de acties en de donaties die we hebben mogen ontvangen wegen ruim op tegen het eigen risico. De teller van deze opbrengsten is ondertussen de €10.000,-- gepasseerd. Dit is ruim boven verwachting en het laat dus ook zien dat menigeen onze kapel een warm hart toedroeg. Allemaal heel hartelijk bedankt hiervoor.
De boomstronk is ondertussen versnipperd door de gemeente. We zijn ook de gemeente Bergen op Zoom veel dank verschuldigd, omdat ze voor het opruimen van de boom en het verwijderen van het afval zorg hebben gedragen. Dit waren ze immers niet verplicht, omdat de boom in principe eigendom van de kerk was. Maar dankzij de inspanning van onze wethouder H.P.Verroen heeft ook dit ons op een geweldige manier geholpen. Er is zelfs nog een donatie uit voortgekomen van €410,-- vanuit het CDA.
Het stuk stam dat we als aandenken mochten houden is ondertussen geplaatst naast de kapel en wordt een blijvende herinnering aan de wervelwind, die deze ramp veroorzaakte.
Ook de plaatselijke aannemer “Bouwbedrijf Rens” zet zijn beste beentje voor om alles te regelen en ervoor te zorgen dat we volgend jaar op het feest van de H. Antonius onze kapel weer in gebruik kunnen nemen.
2022 kapel
Laten we vooral onze basisschool niet vergeten.
Wat zijn de kinderen ontzettend goed bezig geweest om lege flessen in te zamelen. De nieuwe directeur, juf Cinthia, was op dit idee gekomen en mede door haar inzet en enthousiasme is het geheel een succes geworden. We mochten van een delegatie van de school een cheque in ontvangst nemen van €400,--. Als tegenprestatie hebben we hen een dankbetuiging en een beker overhandigd als blijvende herinnering aan hun verdiensten.
Kortom…alles gaat momenteel voor de wind. Zonder storm of tegenwind.

Stan Kint
Voorzitter PKC Lepelstraat


Gebouw H. Quirinuskerk in stand houden.

quirinusOnze H. Quirinuskerk is een markant onderdeel van de skyline van Halsteren. Voor de Halsterse gemeenschap een onmisbaar gebouw, dat toekomstbestendig een multifunctionele inrichting heeft. Om dit gebouw in stand te kunnen houden is bijna tien jaar geleden een restauratieplan voor de buitenkant gestart en deels uitgevoerd. Gezien vanaf de Dorpsstraat zijn toen de voorzijde en het middenschip aangepakt. Nu staan we voor de opgave om het achterste deel, hoofdzakelijk de sacristie en het parochiecentrum, aan te pakken.
Inmiddels is het Bisdom beleid veranderd. Kerkgebouwen worden niet meer gerestaureerd, maar in stand gehouden. Alleen noodzakelijke reparaties of herstelwerkzaamheden worden nog uitgevoerd. Voor ons gebouw vragen diverse dakgoten (houtrot en verveloos) en herstelwerkzaamheden aan bijvoorbeeld ramen urgente aandacht. Gebruikmakend van recente Monumentenwacht rapporten zijn de pijnpunten geïnventariseerd en de werkzaamheden begroot. Het Bisdom en het Parochiebestuur hebben in november j.l. deze begroting goedgekeurd. Naast beschikbare subsidies wordt een gedeelte uit eigen middelen van de parochie betaald. De intentie is om medio 2023 met de werkzaamheden te beginnen.
De Stichting Behoud Quirinuskerk (S.B.Q.) faciliteert in het in stand houden van ons prachtige kerkgebouw. Fondsen worden benaderd, activiteiten georganiseerd, kleine aanpassingen of reparaties uitgevoerd door vrijwilligers. Ook u kunt uw steentje bijdragen door een vrijwillige donatie te storten op NL26 RABO 0118 8327 35 ten name van S.B.Q.
Laten we er samen voor zorgen dat onze prachtige H. Quirinuskerk behouden blijft !
Namens de Stichting Behoud Quirinuskerk
Adrie Rockx, voorzitter


Terugblik op rommelmarkt S.B.Q.

De door de Stichting Behoud Quirinuskerk georganiseerde rommelmarkt, die tijdens de Halsterse Braderie op zaterdag 17 september jl. in onze kerk gehouden werd, is wederom een gezellige dag geworden en het is mij opgevallen dat het in de kerk niet alleen een verzameling tweedehands spulletjes was, maar ook een plek waar mensen elkaar tegenkwamen, nieuwtjes uitwisselden en hernieuwde kennismakingen plaatsvonden.Rommelmarkt SBQ
En dan de opbrengst: afgerond € 2.400.-! Boven alle verwachtingen in, want topstukken waren er weinig en het slechte weer bracht niet het voorziene aantal mensen op de been. Toch zijn wij zeer tevreden en dankzij de geweldige inzet van veel vrijwilligers is dit resultaat bereikt. De Plusmarkt, José Steijns en de zussen Gelten hebben de inwendige mens van de vrijwilligers verzorgd, ook daarvoor onze dank.
We hopen dat die geweldige vrijwilligers volgend jaar weer van de partij zullen zijn, want zonder die samenwerking heeft de S.B.Q. geen bestaansrecht meer.
Namens de Stichting Behoud Quirinuskerk, Corry Hoetelmans


Kerkelijke tarieven 2023

Huwelijks-/ u!tvaartdienst (incl. avondwake)  € 690
Jubileumdienst   € 345
Dienst in het crematorium of op de begraafplaats  zonder voorafgaande kerkelijke dienst (2/3)  € 460
Advies parochiebijdrage volgens 1% minimum inkomen  € 156
Stipendium  €  12

          


Opbrengst Sam's kledingactie

Sams kledingactie

De kledinginzameling van Sam’s Kledingactie voor Cordaid Mensen in Nood, die op 1 oktober jl. werd gehouden, heeft in Halsteren 765 kilo textiel opgebracht. In Lepelstraat is 295 kilo ingezameld. Met de opbrengst uit de verkoop van het aantal opgehaalde kilo’s kan deze keer via het onderwijsproject van Cordaid in Burundi aan ruim 45.000 schoolkinderen kwalitatief goed onderwijs geboden worden. Sam’s dankt iedereen die spullen ingeleverd heeft en hoopt van harte dat ze volgend jaar bij de voorjaarsinzameling weer op u mogen rekenen!