Kerstmis 2023 Sint Christoffel parochie

Kerstmis 2023 Sint Christoffel parochie

‍‍

Nieuwsbrief  Kerstmis 2023

Beste Parochiaan,

 

Het Kerstfeest staat symbool voor hoop en vrede. Te midden van deze feestelijke sfeer werpen we echter ook een blik op de wereld, waar vrede soms ver te zoeken lijkt. Terwijl we ons voorbereiden op de komst van het kerstkind worden mensen nog steeds geteisterd door oorlog en onrecht, dichtbij ons en ook verder weg.

Kerstmis herinnert ons eraan dat zelfs in de donkerste tijden hoop kan bloeien.
Laten we hopen dat het licht van kerst schijnt in de harten van allen, zodat de boodschap van vrede en liefde de overhand gaat krijgen, niet alleen tijdens de feestdagen, maar gedurende het hele jaar.

 

We wensen u fijne kerstdagen en een gelukkig, vredevol 2024.

 

In deze nieuwsbrief:

 • Kerstmis gedachte 2023
 • Diensten rond Kerstmis en Nieuwjaar
 • Nieuwe voorganger
 • Restauratie Pelsorgel Halsteren
 • Inzamelingsactie Lepelstraat
 • Kaarten te koop in de Quirinuskerk
 • Knutselmiddag en familieviering in Lepelstraat
 • Schuif aan bij Alpha
 • Vredeslicht
 • Kerststal bij de Quirinuskerk en Halsteren
 • Kerst in Oud-Vossemeer
 • Terugblik najaarsconcert te Lepelstraat
 • Vrijwilligersavond H. Quirinuskerk
 • Pelgrimsreis naar Rome van 16 t/m 21 oktober 2023
 • Ga hier Quirinus nooit voorbij of zeg Quirinus bidt voor mij

Veel leesplezier


Redactieraad Nieuwsbrief.

 

 


Kerstmis gedachte 2023

Kerstmis 2023
Het is weer bijna Kerstmis. Feest van een klein licht in de duisternis: een pasgeboren Kind in de kribbe van Bethlehem; een belofte dat dit licht, hoe klein ook, sterker zal zijn dan alle donkere schaduwen. Nu, ruim 2000 jaar nadat dit Kind op aarde kwam, in een wereld toen ook al met duisternis, gaan we opnieuw zijn geboorte vieren. We nodigen u graag uit voor de verschillende kerstvieringen in onze kerken, maar vooral ook om ons hart te openen voor dit Kind en om drager van licht te zijn in een wereld, ver weg en dichtbij, die zo’n behoefte aan heeft aan licht en vrede. Laten we ons niet “verduisteren” maar proberen te blijven geloven in de positieve krachten die een betere wereld bouwen: liefde, hartelijkheid, goedheid en geduld, vreugde en innerlijke vrede. Laten we proberen te blijven geloven in een God die het beste met de mensen voor heeft, een God die als kleine en arme mens verscheen in zijn Zoon. om hier op aarde al een betere toekomst mogelijk te maken voor alle mensen van goede wil en om door zijn vergeving en verzoenende dood een toekomst mogelijk te maken voorbij de dood. Vanuit ons geloof is alles anders geworden in het licht van Betlehem. Hij werd geboren voor ons allemaal. Hij klopt aan de deur van ons hart, Hij wil bij ons zijn, Hij wil ons iets zeggen, veel zelfs, maar Hij zegt het niet ineens, iedere keer wat. Woorden van eeuwig leven zijn het. Laten we blijven luisteren en bidden, dan kan het Woord van God in ons vlees en bloed worden. “Het ware Licht dat ieder mens verlicht, kwam in de wereld. ….Aan allen echter die Hem wel aanvaardden, aan hen die in zijn Naam geloven, gaf Hij het vermogen om kinderen van God te worden (Joh. 1,9.12).


Mede namens pastoraal werkster Lenie Robijn, pater Bertus van Schaik en namens het parochiebestuur wens ik u allen een zalig Kerstfeest toe en alle goeds en Gods zegen voor het nieuwe jaar. Teven willen wij graag allen danken die op wat voor manier dan ook onze parochie ondersteund hebben in het afgelopen jaar. Mede door u konden we ook als kerkelijke gemeenschap met al onze beperktheden toch een getuige zijn van het Licht.

pastoor Hans de Kort

 


Diensten rond Kerstmis en Nieuwjaar in de Sint Christoffel Parochie

 U wordt van harte uitgenodigd bij de vieringen in een van de kerken van onze parochie

 

Halsteren

H. Quirinuskerk

Tholen

O. L. Vrouw Hemelvaartkerk

Oud-Vossemeer

H.Willibrorduskerk

Lepelstraat

H. Antonius van Paduakerk

4e Advent

Zaterdag

23 december

 

 

 

 

 

19.00 uur

Eucharistieviering

 

Kerstavond

Zondag

24 december

 

17.00 uur

Kinderkerstviering

21.30 uur

Eucharistieviering

 

 

 

 

 

 

 

 

17.00 uur

Kinderkerstviering

 

 

 

1e Kerstdag

Maandag

25 december

 

 

 

9.30 uur

Eucharistieviering

 

 

 

 

11.00 uur

W.G.C.

 

 

9.30 uur

W.G.C.

 

 

9.30 uur

Eucharistieviering

 

 

 

Zaterdag

30 december

 

 

 

 

 

19.00 uur

Eucharistieviering

 

Zondag

31 december

 

 

9.30 uur

Eucharistieviering

 

11.00 uur

Eucharistieviering

 

 

9.30 uur

W.G.C.

 

Zondag

1 januari 2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.00 uur

Eucharistieviering

 

 

Zondag 1 januari is er in de Antonius van Paduakerk te Lepelstraat om 11.00 uur een Eucharistieviering.
Alle parochianen uit de Sint Christoffelparochie en de Sint Annaparochie worden hierbij van harte uitgenodigd. Aansluitend na de viering is er een Nieuwjaarsborrel.
Onder het genot van een drankje en hapje is er de gelegenheid om elkaar te ontmoeten en elkaar het allerbeste toe wensen voor 2024.


Nieuwe voorganger

In het weekend van 2 en 3 dec zijn we begonnen aan de Advent. We leven toe naar de komst van Christus wiens geboorte we gaan vieren.
Er komt in dit weekend ook een voor velen van ons onbekende priester de eucharistie vieren in onze parochies. Het gaat om pastoor Frans Verheije die tot voor kort pastoor was in Wouw e.o. en die met emeritaat is gegaan. Hij heeft bij zijn emeritaat al meteen aangegeven dat hij graag in de buurt van Roosendaal waar hij woont, de parochies wil helpen door voor te gaan in eucharistievieringen. We zijn hem hier heel dankbaar voor. We hebben met hem afgesproken dat hij het eerste weekend van de maand zal voorgaan in twee vieringen op zaterdagavond en in één op zondagmorgen. Ook is hij beschikbaar voor vieringen op de tweede zaterdag van de maand.

Ook zijn Lenie Robijn en ik nog steeds heel blij met diaken Jan Foesenek die meestal één weekend per maand voorgaat in vieringen in onze parochies. Pater Bertus is ook nog steeds bereid om voor te gaan in de vieringen waar we hem eveneens heel dankbaar voor zijn. We proberen wel in overleg met hem het aantal vieringen niet te groot te maken voor hem. Daarnaast zijn we zeer dankbaar naar de parochianen die voorgaan in vieringen in onze beide parochies. We zoeken ook nog naar mensen die deze mooie, maar best veel vragende taak na een periode van vorming op zich willen nemen.


pastoor Hans de Kort

pastoor frans verheije


Restauratie Pelsorgel Halsteren

vanpelsorgelHalsterenZoals wellicht velen van jullie al weten, is ons grote kerkorgel toe aan een restauratiebeurt.

Door vervuiling en slijtage zijn een aantal registers niet meer bruikbaar of leveren geen goede kwaliteit geluid.
Er is inmiddels bestuurlijke goedkeur om ons Pelsorgel te restaureren.

 

In fases zullen diverse werkzaamheden worden uitgevoerd. Doel is met Hemelvaart (9 mei 2024) het orgel weer te kunnen gebruiken.
Bij de demontage van luchtpijpen en windladen (fase 1) zijn extra handjes noodzakelijk. Daarom een vriendelijk verzoek aan jullie of en zo ja wanneer ik op hulp kan rekenen.
De meeste pijpen worden in de kerk opgeborgen. De windlades gaan mee naar de werkplaats van de restaurateur Menno Kaat.

 

 • Het demonteren van luchtpijpen staat gepland op dinsdag 28 november t/m zaterdag 2 december. Er zijn dan (minimaal) 3 personen nodig.
  We beginnen om 08.00 uur.
 • Het demonteren van windladen staat gepland op maandag 4 december. Er zijn dan (minimaal) 5 personen nodig.
  We beginnen om 08.00 uur.

Wanneer bent u beschikbaar om te helpen ?
Dan maak ik een rooster.

Met vriendelijke groet,
Adrie Rockx

helpendeHanden


Inzamelingsactie Voedselbank in kerk Lepelstraat tijdens de Advent

Tijdens de vier weken van de Advent vind er een inzamelingsactie plaats in onze kerk voor de voedselbank.voedselbank
Er staan twee manden waar uw artikelen in kunt doen. Dit kunnen zijn lang houdbare levensmiddelen zoals koffie, thee, blikken soep, pasta en pastasauzen. Maar ook shampoo, tandpasta, douchegel en wasmiddelen.
Het zou ook fijn zijn als er wat luxe artikelen bij zijn voor de feestdagen.
De manden staan er vanaf zaterdag 2 december.
Bij voorbaat heel hartelijk dank.


Kaarten te koop in de Quirinuskerk

Kaarten te koopBinnenkort breekt de tijd aan waarin wij elkaar weer kerst- en nieuwjaarswensen gaan sturen! In de Quirinuskerk te Halsteren heeft u een ruime keuze uit mooie kaarten die een vrijwilligster uit deze parochiekern in de afgelopen tijd heeft gemaakt. De opbrengst komt ten goede aan de Stichting Behoud Quirinuskerk.
Voor de prijs hoeft u het niet te laten: een pakje met 5 kaarten plus enveloppen kost slechts € 1.- ! Op het tafeltje bij de ingang van de kerk staat een bakje met kaarten waaruit u uw keuze kunt maken. Zorg dat u er op tijd bij bent, want op = op!


Knutselmiddag en familieviering in Lepelstraat

Op zaterdag 9 december is er voor alle communicanten, hun broertjes en zusjes en alle andere kinderen uit de Sint Anna- en Sint Christoffelparochie een knutselbijeenkomst die in het teken zal staan van Advent. Die wordt vanaf 16.30 uur gehouden in de Till, te Lepelstraat. Na het knutselen gaan ze gezellig samen soep en een broodje knakworst eten. Kinderen met een allergie kunnen zelf hun eten meebrengen. Aan deze middag zijn geen kosten verbonden.

Aanmelden vóór 1 december is wel nodig via familiecatechese@sintannachristoffel.nl

adventsknutselmiddag 2023


Schuif aan bij Alpha

Donderdag 11 januari 2024 start een nieuwe Alpha in Bergen op Zoom. Alpha is een plek waar je meer kunt ontdekken over geloof en de grote vragen van het leven. Iedere avond begint met een lekkere maaltijd. Schuif jij ook aan?

Heb je vragen over het leven of over het katholieke geloof? Dan is Alpha echt iets voor jou. Er is alle ruimte om het gesprek aan te gaan en je vragen en ideeën te delen.

Je bent niet de enige Alpha-deelnemer, wereldwijd volgden ruim 25 miljoen mensen een Alpha. Alpha is gratis.

Alpha Schuif eens aan 2023Schuif aan!

Elke Alpha begint met een lekkere maaltijd. Hét moment om elkaar op een ontspannen manier goed te leren kennen. Na de maaltijd luister je naar een kort, inspirerend verhaal over een van de onderwerpen. Bijvoorbeeld: Wie is Jezus nu eigenlijk? Hoe kun je geloven en wat is de betekenis van bidden? Daarna deel je jouw gedachten in een kleine groep. Oud-deelnemer Nannie zei daarover: “Dit ervaarde ik als een veilige plek waarin bijzondere (levens)verhalen en vragen op een respectvolle manier, zonder oordeel, gedeeld konden worden.”

Er zijn tien donderdagavonden en één bijeenkomst op zaterdag 17 februari 2024. Noteer die zaterdag zeker in je agenda, want die dag is de belangrijkste van Alpha.

Nieuwsgierig? Heb je nog vragen?

Kom vrijblijvend naar de informatieavond op donderdag 7 december 2023 van 19.30—21.00 uur, met koffie of thee en wat lekkers.

Eventum, Dr. Ir. Van Veenweg 8, Bergen op Zoom.

Alpha in het kort


Vredeslicht

Op woensdag 13 december komt het Vredeslicht via een grote reis uit Bethlehem in onze regio aan. Dit licht is een oproep aan ons allemaal, om te blijven werken aan vrede. In een eucharistieviering in de Lourdeskerk in Bergen op Zoom zal het licht worden binnengedragen en vandaaruit zal het verspreid worden naar o.a. onze St Christoffel-en St. Annaparochies. U bent allen welkom bij deze viering die om 19.00 u begint en waarin ook ons pastoraal team aanwezig zal zijn.vredeslicht

Eind november werd het Vredeslicht opgehaald uit de geboortekerk van Bethlehem en naar de noordgrens van Israel gebracht Van daaruit werd het overgebracht naar Oostenrijk en Duitsland. De vlam werd doorgegeven daarna naar Balen in Belgie. Daar haalde pastoor Paul Verbeek het licht op, om het naar Bergen op Zoom te brengen.

Vrede in de hele wereld
Het vredeslicht is een oproep om zelf te blijven werken aan vrede. En het vraagt er om, gedeeld te worden met anderen. Als een eenvoudig, maar heel krachtig symbool. Het licht brandde al op heel veel symbolische plaatsen. Ground Zero in New York, de Berlijnse muur, Auschwitz in Polen, aan het front in Oekraïne en nu is dit licht helaas ook weer hard nodig in Israel en Gaza.
Vredeslicht in de kerstvieringen
Tijdens de diensten op Kerstavond wordt het Vredeslicht onze kerken in gedragen en zullen kaarsen aan dit licht aangestoken worden met daarbij een gebed.


Kerststal op het kerkplein van de St. Quirinuskerk in Halsteren.

Kerstmis 2023.
En weer is er een jaar voorbij waar we naar hebben uitgekeken met een hoopvolle verwachting dat de wereld en het leven voor iedereen vreedzamer zou worden. En weer zijn we teleurgesteld, zeg maar ontgoocheld wat dit jaar de mensheid heeft gebracht. ‘Verbeter de wereld en begin bij jezelf’ een slogan inmiddels meer dan een halve eeuw geleden gelanceerd, een boodschap die de mens tot nadenken zou stemmen. Niets is minder waar! Zelfs geloven, anders gezegd: geloven in tradities mag zelfs niet meer van zelfsprekend zijn.


Dit jaar geen kerststal met levende have op het kerkplein bij de Quiriniskerk vanwege het vermeende dierenleed dat schaap, os en ezel zou worden aangedaan. Wat resteert zijn slechts versteende plaatsvervangers zonder de geur van dampend vee. Om het bezichtigen van de buitenkerststal voor klein en groot toch aantrekkelijk te houden, tevens als uitnodiging voor een bezoek aan de kerk en als het kan het bijwonen van feestelijke vieringen in de kerk, is de beeldengroep verder uitgebreid en dus zeker een bezoekje waard. De kerststal al blijvend symbool zoals Franciscus van Assisi als ‘grondlegger’ het ooit heeft bedoeld. Op zoek naar een moment van rust en bezinning in deze sfeervolle omgeving zal heilzaam werken. Maar laten we ons niet ontmoedigen, want de viering van Kerst zal altijd blijven al zullen omstandigheden de invulling ervan, soms tot verdriet van velen, mede bepalen.
De werkgroep verantwoordelijk voor het buitengebeuren gaat straks wederom met niet aflatende ijver aan de slag om de eeuwenoude traditie toch ‘levend’ te houden.

De buitenkerststal is voor het publiek open van zaterdag 16 december tot en met 7 januari dagelijks tussen 09.00 en 19.00 uur. De kerststal binnen, voorzien van een nieuwe beeldengroep afkomstig uit de kerk in Putte, is open voor publiek tijdens de gebruikelijk openingstijden van de kerk.


Mede namens de medewerkers van de Stichting Behoud Quirinuskerk:

een Zalig Kerstfeest en een Voorspoedig Nieuwjaar!

kerstStal


Kerst in Oud-Vossemeer

In de Heilige Willibrorduskerk van Oud-Vossemeer staan er een aantal gebeurtenissen gepland die zeker de moeite waard zijn om deze mooie kerk aan de dorpsweg te bezoeken.

Zo wordt er op zondag 17 december een kerstconcert georganiseerd door popkoor Voix in samenwerking met koor Gossi nokki uit Kruisland. Het concert begint om 15:00 uur. De toegang is gratis. Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van een drankje elkaar verder te ontmoeten.

Op vrijdag 22 december organiseren de Katholieke kerk, de hervormde kerk, de Bron en de gereformeerde kerk een lichtjestocht voor jong en oud met als thema: Volg het spoor van het Licht en ontdek het wonder van Kerst. Vertrek is tussen 18.30 uur en 19.00 uur vanaf het verenigingsgebouw ring 7. Achteraf warme chocolademelk met slagroom, een kampvuur en marshmallows. De deelname is gratis. Aanmelden kan via: lichtjestochtvosmeer@gmail.com

Op zondag 24 december is er in samenwerking met de Bron en de Hervormde Kerk een Kerst-singin die begint om 20.00 uur en wordt voorgegaan door Ds van Wijk. Tijdens deze bijeenkomst zullen er kerstverhalen verteld worden en gezamenlijk liederen worden gezongen. Ook wordt er een collecte gehouden ten bate van de voedselbank.

Als slot hebben we op maandag 25 december de eerste kerstdagviering waarin pastoraal medewerker Lenie Robijn voorgaat en koor “The Next…”voor de muzikale ondersteuning zal zorgen. Aanvang is 09:30 uur.

kerst Oud Vossemeer


Terugblik najaarsconcert te Lepelstraat

Zondag 12 november j.l. organiseerde koor Samen Sterk een najaarsconcert
in de Antonius van Paduakerk te Lepelstraat.
Het was een sfeervolle middag met een afwisselend en mooi programma van het
koor Samen Sterk,muziekensemble Hoklavier, gospelkoor Real Power en Die Vaertsingers.

Gemengd koor

Gemengd Koor Samen Sterk

Hoklavier

muziekensemble Hoklavier

Real Power 2.0

gospelkoor Real Power

Die Vaertsingers

Die Vaertsingers.

 

Fijn dat er ook een paar leden van koor Pius X uit Tholen hebben meegezongen.

Voor herhaling vatbaar!


Vrijwilligersavond H. Quirinuskerk

vrijwilligersavond HalsterenDe PKC Halsteren heeft voor alle vrijwilligers in de H. Quirinuskerk 26 oktober een vrijwilligersavond georganiseerd. De avond was bedoeld om de vrijwilligers te bedanken voor hun inzet de afgelopen periode. Onder het genot van een hapje en een drankje was het samenzijn heel gezellig. Er was een programma, waar Max vertelde over zijn bezoek aan de synode in Rome, er was een Quirinusquiz en er was veel ruimte om fijn met elkaar te praten.
Het was heel gezellig en iedereen genoot. Voor herhaling vatbaar.


Pelgrimsreis naar Rome van 16 t/m 21 oktober 2023

portret Paus Adrianus VIGraag willen wij ervaringen van onze interessante Pelgrimsreis naar Rome van 16 t/m 21 oktober 2023 met jullie delen. Wij zijn zeer dankbaar dat wij mee mochten gaan, samen met een groep van ruim 40 deelnemers, Katholieken en Protestanten.
De reis is als “Pelgrimsreis“ georganiseerd omdat 2023 het H. Adrianus-jaar is, waarin wordt herdacht dat 500 jaar geleden de Nederlander Adriaan Floriszoon Boeyens tot Paus is benoemd. Zijn sterfdag, 14 september 1523 , is 500 jaar geleden. De in Utrecht geboren Adrianus VI leefde van 1459 tot 1523; hij was Paus in Rome van 9 januari 1522 tot 14 september 1523, dus slechts 19 maanden.
Vandaar de naam van onze reis: De Adrianus-VI-Rome-reis.


Het programma was (op hoofdlijn) als volgt:

 • Maandag: KLM-vlucht A’dam – Rome / H. Eucharistieviering ( met o.a. Antoine Bodar als voorganger ) in Santa Maria dell’ Anima, met eerbetoon en bloemenhulde aan het graf van Adrianus VI ( dat zich naast het altaar bevindt).
 • Dinsdag: H. Eucharistieviering in het hotel ( een voormalig seminarie, thans in gebruik als conferentieoord en hotel, gerund door de De La Salle-congregatie ) / Ontvangst bij de ambassade van de H. Stoel, met goede uitleg van de      Staat Vaticaan, met de Paus aan het hoofd van een constitutionele Monarchie met slechts 600 inwoners. NB. de Paus is uiteraard vooral Hoofd van de R.K Kerk met wereldwijd 1,4 miljard Katholieken. / Bezoek kerken: St. Jan van        Lateranen; Quattro Coronato en San Clemente.
 • Woensdag: audiëntie bij Paus Franciscus op het St. Pietersplein./ Bezoek Duitse begraafplaats Campo Teutonico ( naast de Friezenkerk).
 • Donderdag: Bezoek San Egidio ( studenten-wijk met ook veel armenzorg vanuit de Sint-Egidius-beweging. ) / presentatie door Hendro Munsterman, journalist Nederlands Dagblad, over de Synode, die op dat moment plaatsvond in Rome.
 • Vrijdag: bezoek Vaticaan, H. Eucharistieviering in de Hongaarse Kapel in de onder-verdieping van de St. Pieterskerk naast het graf van de H. Petrus / rondleiding in de St. Pieterskerk.
 • Zaterdag: rondleiding St. Paulus buiten de Muren, met H. Eucharistieviering aldaar in de kapel van de H. Stephanus. / rondleiding door de ruïnes van Ostia Antica en terugvlucht vliegveld Fiuminicio Rome- A’dam.

Over Paus Adrianus

Paus Adrianus moest orde en vrede brengen in het toen ( 16-de eeuw ! ) chaotische Vaticaan. Na alle turbulente Pausen die vaak aangesteld werden op grond van hun familie- connecties en waarvan de laatste Pausen al het geld verbrast hadden, werd Paus Adrianus aangesteld. Hij was geleerde ( o.a. in Leuven hoogleraar ), maar heeft helaas slechts anderhalf jaar de tijd gehad om orde op zaken te stellen.
In onze tijd hebben we wederom te maken met een Paus van buitenaf ( Argentinië ) hoe moedig en vernieuwend is hij ! “Buona Sera “waren zijn eerste woorden bij zijn aanstelling, nu alweer 10 jaar geleden. Inmiddels heeft hij al een aantal zaken veranderd.

Ad van der Helm, Pastoor in Zoetermeer en hoogleraar Kerkelijk Recht in Leuven, heeft een Kroniek samengesteld met de titel: < een Buitenstaander in het Vaticaan>.
Dat boek heeft Ad in ons bijzijn aangeboden aan Paus Franciscus tijdens de audiëntie.
pastoor Ad van der Helm 

Het was ontroerend om te zien hoe de Paus als een echt Christenmens in eenvoud in zijn Pausmobiel zat, in het wit gekleed en zonder kogelwerend glas.
Paus Franciscus

Net als Jezus, haalde hij veel kinderen in zijn nabijheid.


Teneinde op tijd bij die audiëntie te zijn, moesten wij om 6 uur opstaan en tijdig inchecken bij het Vaticaan en het St-Pietersplein. Tussen de colonnades van Bernini gingen we door controle-poortjes en werden alle tassen gescand als op Schiphol. Overal stonden niet alleen de Zouaven (Zwitserse garde van de Paus) maar ook vele gewapende militairen en
politie in opperste bewaking, die helaas nodig is in deze onrustige tijden (10 dagen na de inval van Hamas in Israël).
Voor onze groep was een zitplaats gereserveerd vlak voor de deuren van de St-Pieterskerk, in de buurt van de Paus, gezeten onder het witte baldakijn.mede gelovigen
Paus Franciscus sprak iedereen toe op het grote plein en er werd meermalen gejuicht. Zijn toespraak aan de hand van Charles de Foucauld
( Franse priester en filosoof 1858-1916 )-en zijn oproep voor de Vrede werd in een aantal talen herhaald.
Daarna reed hij in zijn rolstoel langs enkele groepen, bruidsparen om hen te zegenen en een groep geestelijk beperkte kinderen met hun ouders en ook een groep van de Toscaanse politie. Daarna onze groep, waar hij het boek in ontvangst nam en een aantal hem de hand mochten schudden. Met iedere groep werd een mooie groeps-foto gemaakt met de Paus op de voorgrond en die kon men dan later ophalen bij de pers-fotograaf van het Vaticaan. Ook ontving ieder een rozenkrans met het wapen van het Vaticaan, door de Paus ingezegend.

In dezelfde week als onze Rome-reis vond de Bisschoppelijke Synode plaats. Daarbij heeft de Paus voor een behoorlijk vernieuwende aanpak gekozen. In de traditie waren het uitsluitend Bisschoppen uit de hele wereld in vergadering bijeen, deze keer was de vergadervorm aanzienlijk moderner, met name door de aanwezigheid van leken en ook vrouwen, met stemrecht! Zo was op de themadag < vrouwenrechten in de wereld en de positie van vrouwen in de Kerk >, een 74 – jarige religieuze vrouw uit Mexico de dagvoorzitter, met stemrecht !
Meer hierover onder de foto van de Synode.
We kunnen nog veel meer vertellen over deze bijzondere reis, o.a. met nieuwe ontmoetingen en fijne gesprekken met de medereizigers, maar dat zou te lang worden. Het was ons een voorrecht om deze groepsreis mee te mogen maken, een hoopvol moment in een tijd met veel onrust en spannende veranderingen.
Onze hoop is gericht op vrede, eenheid en samenwerking onder de mensen.

Max en Caroline Mutsaerts, Halsteren, oktober 2023.

Synode
De Synode oktober 2023

 1. deze bisschoppensynode is voor het eerst ingebed in een bredere synode waarin alle gelovigen konden meepraten. De discussie begon ‘beneden’ aan het grondvlak en de bisschoppensynode moest luisteren alvorens te kunnen spreken.
 2. de synode wordt meer dan voorheen gezien als een spiritueel proces waar dankzij dialoog en luisteren naar elkaar iets van de heilige Geest opgemerkt kan worden. Zo zal de ‘methode van het geestelijke gesprek’ worden toegepast. Dat betekent dat telkens drie tot vier minuten stilte en gebed worden ingelast voordat sprekers op elkaar reageren.
 3. voor het eerst in de geschiedenis nemen ook niet-bisschoppen met stemrecht aan de bisschoppensynode deel. Van de 464 deelnemers, hebben 365 stemrecht. Onder deze stemgerechtigden bevinden zich zeventig niet-bisschoppen, waaronder 54 vrouwen. Toch heet het nog steeds bisschoppensynode.

Ga hier Quirinus nooit voorbij of zeg Quirinus bidt voor mij

Elke rechtgeaarde Halsterenaar zal weten van het bestaan van de zogenoemde Sint Quirijnbron, of te wel het Quirinusputje en de naastgelegen kapel met dezelfde naamgeving. De bron en de kapel liggen in het lommer van grote bomen in een plantsoen in het talud van de Jankenberg aan het begin van de Buurtweg bij de grote rotonde die de weg wijst naar Tholen, het centrum en de wijk de Rode Schouw. De oorsprong van dit alles gaat ver terug in de geschiedenis. De heer P. van de Watering heeft aan deze geschiedenis in een gedetailleerd boekwerk aandacht besteed (’St. Quirijnbron 1489’).

De bron wordt gemarkeerd door een bord met de beeltenis van de heilige Quirinus met een aansprekende tekst. ‘Ga hier Quirinus nooit voorbij of zeg Quirinus bidt voor mij’. Het door de tijd aangetaste bord is recentelijk vervangen door een geheel nieuw bord met beeltenis naar een verantwoord aangepast ontwerp, waarvoor het hardstenen beeld van Quirinus bij een woning vlak in de buurt model heeft gestaan.

Quirinus 5 oktober 2023 Richard de Weert trots op het resultaat

Door de kunstenaar, ontwerper, Richard de Weert, is, om het verleden geen geweld aan te doen, gebruik gemaakt van de oorspronkelijke kleuren van het oude bord.

Vermeld moet worden dat het pad er naar toe enige tijd geleden in opdracht van de gemeen-te op hoogte is gebracht en opnieuw bestraat wat de toegankelijkheid sterk heeft bevorderd. Een ruime houten zitbank biedt de voorbijganger gelegenheid om tot rust en bezinning te komen. Wellicht brengt dit berichtje ook u op de gedachte de Heilige met een bezoekje te vereren. Het is er aangenaam vertoeven.

Het bestuur van de Stichting Quirinuskapel acht zich verantwoordelijk voor een goed beheer en de instandhouding van niet alleen het kapelletje maar evenzeer dus van het bijgelegen Quirinusputje.