Nieuwsbrief maart 2018

Thanksgiving
Sint Christoffel parochie Logo Sint Christoffel
Beste parochiaan,

De derde nieuwsbrief ziet u voor zich. Deze nieuwsbrief staat in het teken van Pasen. In deze nieuwsbrief kunt u de Paasboodschap lezen van onze pastoor, zien wanneer alle vieringen in onze parochie zijn en nog veel meer activiteiten die gaan komen. Bovendien hebben we aandacht voor het jubileum van pastoraal werkster Lenie Robijn.

Veel leesplezier,

Redactieraad Nieuwsbrief


Paasboodschap 2018: Pasen en lente

Dit jaar hebben we een vrij vroege Pasen, maar het kan nog vroeger en dat hangt, zoals velen zullen weten, samen met de berekening van de Paasdatum. Het Paasfeest vieren we in onze kerk op de eerste zondag na de eerste volle maan in de lente. Het is dus echt een lentefeest. Vaak wordt Pasen ook in verband gebracht met dat wat je in de natuur rond deze tijd ziet gebeuren. De natuur komt weer tot leven, nadat ze in de winter definitief leek ten onder te zijn gegaan. Het leven is sterker dan de dood.

Nu vraag je je wel eens af hoe ze nu op het zuidelijk halfrond Pasen vieren, want daar kunnen ze moeilijk een band leggen met de natuur. Het is daar geen lentefeest, maar een herfstfeest.
Men heeft ooit voorgesteld om daar Pasen ook in de lente te gaan vieren.
Maar dan zou je met 2 verschillende data voor Pasen zitten en dat bevordert niet de eenheid tussen de christenen. Bovendien heeft de verrijzenis van Christus plaatsgehad rond het Joodse Paasfeest (wanneer men de bevrijding uit Egypte herdenkt) en dat wordt gevierd op 14 Nisan (ongeveer april), dus in het voorjaar op het noordelijke halfrond. Daar komt nog bij dat de verwijzing naar wat er in de natuur gebeurt maar een hulpmiddel is om iets van het mysterie van Pasen te verduidelijken. Pasen is meer dan het feest van het nieuwe (aardse) leven, we vieren een geheim dat boven de natuur uitgaat, ja dat zelfs tegen de gewone natuur ingaat. Het ligt immers in de natuur van de mens dat hij sterft. Als christenen hebben we echter op grond van de verrijzenis van Jezus de hoop dat de uiteindelijke bestemming van de mens verder reikt dan zijn aardse leven. Dat andere leven is, zoals Paulus het zegt, heel nieuw:
‘Geen oog heeft het gezien, geen oor heeft het gehoord, geen mens kan het zich voorstellen al wat God bereid heeft voor die Hem liefhebben’( 1 Kor 2,9).
Dit Paasgeloof is nog steeds voor veel mensen een grote steun, vooral wanneer ze een dierbare verliezen. Dit geloof neemt het gevoel van verdriet en gemis niet weg, maar geeft wel hoop en uitzicht op een leven eens samen in het Rijk van God voorbij de dood.
Moge dit Paasgeloof in ons groeien, ook al zien we in onze wereld tekens van ondergang, oorlog en dood.
Mede namens het pastoraal team wens ik u allen een zalig Paasfeest toe.

 pastoor Hans de Kort

2018 paasverhaalVieringen rond Pasen in de Sint Christoffel Parochie

U bent van harte welkom bij de vieringen in een van de kerken van onze parochie

 

Halsteren
H. Quirinuskerk

Tholen
O. L. Vrouw Hemelvaartkerk

Oud-Vossemeer
H. Willibrorduskerk

Lepelstraat
H. Antonius van Paduakerk

Palmpasen
zaterdag
24 maart

 

-

    -

  -

19.00 uur
Eucharistieviering Familieviering
(Parochieviering)

Palmpasen
Zondag
25 maart

9.30 uur
Eucharistieviering

11.00 uur
Eucharistieviering

9.30 uur
Eucharistieviering

-

Witte Donderdag
29 maart

19.00 uur
Eucharistieviering
(Paastriduüm)

-

- -

 

Goede Vrijdag
30 maart

15.00 uur
kinderkruisweg

19.00 uur
Liturgie van
Goede Vrijdag
(Paastriduüm)

-

15.00 uur
Kruisweg

15.00 uur
Kruisweg

 Paaszaterdag
31 maart

21.00 uur
Eucharistieviering
Paaswake
(Paastriduüm)

- - -

Hoogfeest
van Pasen
Zondag
1 april

9.30 uur
Eucharistieviering
Familieviering
(Parochieviering)

11.00 uur
Eucharistieviering

9.30 uur
Dienst van WGC

11.00 uur
Dienst van WGC

Tweede
Paasdag
Maandag
2 april

- - -

11.00 uur
EucharistievieringPastor Sebastian kookt voor het vastenproject

schalen etenOm zoveel mogelijk geld bijeen te brengen voor het Vastenactie-project voor India vond onlangs in de Sint Christoffelparochie een prachtige activiteit plaats.


Heel spontaan bood pastor Sebastian kortgeleden aan voor ons op twee woensdagen een Indiase maaltijd te koken tegen een bedrag van € 20,00 per persoon! Zodra bekend werd dat parochianen zich hiervoor konden inschrijven, stroomden de reserveringen binnen.

De interesse was zelfs zo groot, dat een wachtlijst moest worden aangelegd!

Gelukkig konden die mensen aanschuiven bij de maaltijden die ook in de Sint Annaparochie in Steenbergen gehouden werden.


En zo gebeurde het dat zestig parochianen uit Halsteren, Lepelstraat, Oud-Vossemeer en Tholen op 14 en 21 maart jongstleden in het parochiecentrum van Halsteren kennis konden maken met de culinaire hoogstandjes van topkok pastor Sebastian, die samen met zijn koksmaatje Cor Snepvangers gezorgd had voor een driegangen-menu om ’U’ tegen te zeggen.


Lees verder

Vastenactie-project: Neem eens een kijkje op you tube

Kijk op YouTube eens naar een filmpje over het bisdom Miao, gemaakt door Thomas Koopman. Het ongeveer 16 minuten durende filmpje is zeer de moeite van het bekijken waard en geeft een goede indruk van het gebied waarvoor wij ons via Vastenactie drie jaar lang inzetten.
U kunt het filmpje bekijken op: Diocese of Miao – Dutch – YouTube.Veertig jaar Cantorij

Op 19 januari was het veertig jaar geleden dat in de parochie van de H.Quirinus te Halsteren een cantorij werd opgericht. De eerder geplande zondag om dit te gedenken , 28 januari , is wegens omstandigheden niet doorgegaan.
De nieuwe datum is bekend : zondag 15 april zal er tijdens de Eucharistieviering van 09:30 uur in de Quirinuskerk aandacht zijn voor het bereiken van deze mijlpaal. Na de dienst is er een receptie in de koffiehoek van de kerk.

Langs deze weg bent u hiervoor van harte uitgenodigd.


Lees verder

Sterk als een Leeuw, Theater in de Kerk

Is het mogelijk om in één dag vanuit het niets een complete theatervoorstelling op de planken te zetten? En dat dan bovendien ook nog met een grote groep jongeren? Niet in een theaterzaal, maar in een kerk? Jongeren van het bisdom Breda bewijzen al ruim 15 jaar dat het kan!

Op zaterdag 14 april vindt dit plaats in H. Antonius van Paduakerk te Lepelstraat. Theater in de kerk is een activiteit voor jongeren tussen de 12 en 30 jaar en wordt georganiseerd door vrijwilligers uit de Sint Christoffel parochie en het bisdom van Breda.


Lees verder

20 jarig jubileum koor Pius X

Ons koor Pius X van O. L. Vrouwe Hemelvaart te Tholen is 80 jaar geleden als dameskoor opgericht. Twintig jaar geleden is het een gemengd koor geworden, mede opgericht door Gemma en Kees van Tilburg. In de loop der jaren is dit koor uitgegroeid tot 20 leden, helaas heeft de tijd ook zijn tol geëist en is het aantal koorleden sterk gedaald naar 9 personen . Gelukkig hebben wij twee enorme enthousiaste mensen die ons geweldig begeleiden als dirigent en organist.
Gezien de gemiddelde leeftijd van onze leden wil ik hier ook een beroep doen op mensen die van zingen houden en er geen probleem me hebben om iedere donderdagavond van 19.30 tot 21.15 te oefenen. Heeft u interesse kom dan eens langs in ons parochiecentrum om te luisteren . 


Lees verder

Noveen 2018 Antonius van Padua Lepelstraat

Op dinsdag 17 april begint in Lepelstraat de jaarlijks terug kerende noveen, ter ere van Antonius van Padua, patroonheilige van verloren zaken. Deze vieringen zijn negen dinsdagen achtereen. De vieringen beginnen om 19.00 uur in de H. Antonius van Paduakerk in de Kerkstraat.2018 mrt Noveen Lepelstraat 3

De vaandels en kussens die we van het Markiezenhof te leen krijgen zullen worden binnengedragen door de misdienaars en kinderen van het kinderkoor.
Tijdens alle Noveenvieringen is het “winkeltje” open met verschillende devotieartikelen, ook de stichting Vrienden van Antonius heeft een aparte tafel. Hier kunt U van alles te weten komen over de stichting. U kunt hier “vriend” van Antonius worden, en eventueel een leuk waxinelichtje kopen.
Deze Noveen trekt elk jaar trouwe bezoekers van alle leeftijden, Ieder op zijn/haar eigen manier.
Antonius van Padua heeft bij vele mensen een hele speciale plaats in hun leven. Zij willen hem eren met het opsteken van kaarsen, het opschrijven van intenties, gebeden en liederen. Ieder jaar komen veel mensen bijeen om elkaar te ontmoeten en samen het lief en leed weg te leggen van het dagelijkse leven. Door vele brandende kaarsen samen voel je die verbondenheid.
De vieringen worden alle negen keren door twee of meer pastors geleid hiervoor zijn
diverse pastors uitgenodigd.


Lees verder

Voorjaarsinzameling Sam’s kledingactie

Nu het voorjaar in aantocht is, kunt u alvast uw kasten weer eens nakijken op niet meer gebruikte kleding, schoeisel en huishoudtextiel van goede kwaliteit. Zoals u weet organiseert Sam’s Kledingactie twee keer per jaar inzamelingsacties voor een goed doel. Deze keer valt de kledinginzameling op zaterdag 21 april tussen 10.00 uur en 12.00 uur bij de vier kerken van onze parochie.2018 Sams kledingactie
 
Met de opbrengst daarvan worden projecten van Cordaid Mensen in Nood gesteund. Sam’s Kledingactie zamelt al tientallen jaren gebruikte kleding en schoeisel in.

De opbrengst van de kleding gaat naar mensen die het het hardst nodig hebben, vaak in gebieden waar door oorlog of natuurrampen acuut hulp nodig is.

De opbrengst van de voorjaarsacties 2018 gaat naar een bijzonder scholenproject in de Centraal Afrikaanse Republiek, waar structureel voor goed onderwijs gezorgd wordt voor kindvluchtelingen in oorlogsgebieden. want ieder kind heeft recht op onderwijs!


Lees verder

Eerste heilige communieviering in Halsteren

Op de bijgaande foto ziet u de kinderen die op zaterdag 21 april hun Eerste Heilige Communie deden in de H. Quirinuskerk in Halsteren.
Dit zijn: Julia Bolders, Laura Botermans, Job de Bruyn, Britt Dekkers, Chelsey Hack. Esmee Jansen, Lorena van de Kar, Thomas Kluft, Jari Koopman, Bas van Louvezijn, Daniël Meerman, Stijn Oostvogels, Vince Paasen, Amy en Noa Pavljasevic, Tano van Schilt en Lynn Verschuren.

 communicanten 2018Eerste heilige communieviering in Lepelstraat

Zondag 6 mei deden Milan, Jinte, Jesse, Mirte, Laura, Teun, Fabian, Hailey, Chloe en Luca hun Eerste Heilige Communie in de H. Antonius van Paduakerk te Lepelstraat.

 foto communicanten 2018 3Pastoraal werkster Lenie Robijn jubilieum 12,5 jaar

Lenie 12 5 HansAl 12½ jaar is Lenie Robijn pastoraal werkster. Hierbij is stil gestaan tijdens de familieviering op 4 maart jongstleden. We zijn Lenie heel erg dankbaar voor haar inzet en enthousiasme. We hopen nog lang van haar inzet te kunnen genieten.

Lenie heeft een dankwoord geschreven voor haar jubileumviering. U treft de tekst hieronder aan.

Dankwoord
In de familievieringen van 3 en 4 maart heb ik mijn 12,5 jarig jubileum als pastoraal werkster mogen vieren. Eerst twijfelde ik eraan of ik dit jubileum überhaupt wilde vieren, omdat we in januari afscheid van pastoor Hans van Geel hebben genomen en in februari pastoor Hans de Kort welkom hebben geheten. Achteraf gezien ben ik heel blij dat de Sint Annaparochie en de Sint Christoffelparochie mij de mogelijkheid hebben gegeven om dit toch te doen.


Lees verder


 

 
onderrand pasen
Powered by AcyMailing