Pasen 2019 - Nieuwsbrief Sint Christoffelparochie

Thanksgiving
Sint Christoffel parochie Logo Sint Christoffel
Beste parochiaan,

De lente gaat beginnen. We zijn bijna aan het einde van de vastenperiode gekomen. Een periode van bezinning en hernieuwing van ons geloof.
Voor u ligt de nieuwe nieuwsbrief over Pasen. U vindt hier alle speciale vieringen rondom Pasen en alle activiteiten in onze parochie.
Veel leesplezier,

Redactieraad Nieuwsbrief

Paasboodschap 2019

Pasen: doorgaan.

Van oorsprong is het Paasfeest een Joods feest waarbij de Joden vierden dat ze uit de slavernij uit Egypte werden bevrijd.
In de nacht dat ze werden bevrijd moesten ze een lammetje slachten en het bloed op de deurpost smeren. De engel des verderfs zou dan bij hen voorbijgaan.
Het Hebreeuwse woord Pesach (Pasen) betekent dan ook letterlijk: voorbijgaan. Ook vertaalt men het wel met doorgaan. Later zouden de Joden bij de bevrijding uit Egypte doorgaan door de Rode Zee heen op weg naar het beloofde land.

bible 2167778 960 720
Wij vieren als christenen met Pasen dat Jezus door de dood is heengegaan naar nieuw en eeuwig leven in de kracht van de heilige Geest. Zijn verrijzenis is een belofte voor allen die proberen in de Geest van Jezus te leven.

Ook nu zien we dat veel mensen als vormen van dood hen treffen door weten te gaan. Ze staan op en gaan verder, bijvoorbeeld na de dood van een dierbare, na een crisis.
In de kerk gaan gelukkig ook veel mensen door. Ze blijven bidden, naar de kerk gaan, doen aan vrijwilligerswerk, geven het geloof niet op, ofschoon het niet makkelijk is om in deze tijd gelovig en kerkbetrokken te zijn.

Ook in de geloofsgemeenschappen van onze parochie mogen we met dankbaarheid zien dat mensen onvermoeibaar doorgaan en soms veel tijd besteden aan kerkelijk werk.

Als pastoraal team proberen we samen met u als parochianen en vrijwilligers het geloof te beleven en uit te dragen in het kerkelijke leven en in het gewone leven van alledag.
Door de ernstige ziekte van pastoraal werker Hein en door de heupproblemen van pater Bertus zijn we als team echter beperkter geworden in onze inzetbaarheid.
Pastoraal werker Hein en pater Bertus zijn blij met al het medeleven en gebed van u als parochianen. Ze houden zelf moed en willen ook doorgaan als het mogelijk is. Mede door hun gezondheidsproblemen beseffen we als team en als parochianen des te meer dat we de hulp van God en van elkaar nodig hebben om door te kunnen gaan, ook als parochie.

Als we zien in onze omgeving dat mensen opstaan en verder gaan, dan mogen we dat als gelovige mensen een kleine vorm van Pasen noemen, totdat eens ook voor ons sterfelijke mensen, naar we hopen, het grote Pasen aanbreekt, het nieuwe leven voorbij de dood dat Christus ons heeft gebracht.
Graag wens ik u allen mede namens het pastoraal team en het parochiebestuur een zalig Pasen toe.

pastoor Hans de KortVieringen rond Pasen in de Sint Christoffel Parochie 2019

U bent van harte welkom bij de vieringen in een van de kerken van onze parochie

 

HALSTEREN

H. Quirinuskerk

 

THOLEN

O. L. Vrouw

Hemelvaartkerk

OUD-VOSSEMEER

H. Willibrorduskerk

 

LEPELSTRAAT

H. Antonius van

Paduakerk

Palmpasen

zaterdag

13 april

 

               -

           -

           -

 

19.00 uur

Eucharistieviering

 Palmpasen

Zondag

14 april

9.30 uur

Dienst van WGC

Familieviering

(Parochieviering)

11.00 uur

Eucharistieviering

9.30 uur

Dienst van WGC

 

             -

 Witte Donderdag

18 april

19.00 uur

Eucharistieviering

(Paastriduüm)

                 -

               -

             -

 

Goede Vrijdag

19 april

 

15.00 uur

Kruisweg

19.00 uur

Liturgie van

Goede Vrijdag

(Paastriduüm)

                   -

15.00 uur

Kruisweg

15.00 uur

Kruisweg

Paaszaterdag

20 april

21.00 uur

Eucharistieviering

Paaswake

(Paastriduüm)

             

  -

        

-

-

 Hoogfeest

van Pasen

Zondag

21 april

9.30 uur

Eucharistieviering

11.00 uur

Dienst van WGC

9.30 uur

Dienst van WGC

11.00 uur

Dienst van WGC

Familieviering

(Parochieviering)

Tweede Paasdag

Maandag

22 april

               -

               -

               -

11.00 uur

Eucharistieviering40 jaar noveen in Lepelstraat

Lepelstraat al 40 jaar een bedevaartsplaats

Pastoor Kloeg
Pastoor Kloeg

Op dinsdag 16 april begint in Lepelstraat de Antoniusnoveen.

1981 verbouwing kerk
2019 40 jaar noveen
Middenvoor bij het altaar Pastoor Kloeg,
bij de pilaar Koos Schetters, helemaal links, Stan Kint!

Het is 40 jaar geleden dat pastoor Kloeg de noveen opnieuw onder de aandacht van de parochianen bracht en er met veel inzet en enthousiasme weer aan begon. Voor de oorlog was Lepelstraat voor vele mensen al een bedevaartsplaats waar honderden pelgrims negen weken lang samen kwamen om hun intenties neer te leggen. De kerk in Lepelstraat is vernoemd naar Antonius van Padua die op 13 juni 1231 in het Italiaanse Padua is overleden. Het woord noveen komt van het Latijnse woord Novem wat negen betekent. Het is bijzonder te noemen, dat er in deze tijd nog zoveel mensen op een doordeweekse dinsdag samen komen om eucharistie te vieren ter ere van de H. Antonius. Het zijn niet slechts tientallen mensen, maar elke week weten ruim tweehonderd mensen de weg naar onze kerk te vinden, om daar samen te vieren en te bidden. Het is een al een jarenlange traditie dat de Wandelende Krabben uit Bergen op Zoom deze dinsdagen te voet van Bergen naar Lepelstraat komen om de noveen bij te wonen. Dit is op zich al bijzonder te noemen.


Lees verder

Vastenactie 2019: Indiase maaltijden

maaltijd2Vastenactie steunt het project van Seva Kendra om jonge vrouwen te helpen een toekomst op te bouwen. Vaak stoppen die noodgedwongen vroegtijdig met hun schoolopleiding. Dit project duurt drie jaar en omvat per jaar twee trainingen van zes maanden, telkens voor 30 jonge vrouwen. Uiteindelijk krijgen in totaal dus 180 meisjes een beroepsopleiding, te vergelijken met onze vroegere moedermavo!

De drie parochies zijn er samen met uw hulp de afgelopen twee jaar in geslaagd tijdens de vastenperiode het benodigde geld bijeen te brengen. Voor 2019 willen wij – voor de laatste maal – 60 meisjes deze opleiding laten krijgen. De kosten die hiermee gepaard gaan (zo’n € 20.000,00) betreffen informatie, lesmateriaal, verblijf, salaris van leraren etc. Helpt u mee?

maaltijd1Een van de activiteiten die we samen met Sint Annaparochie en de Sint Christoffelparochie organiseren om geld bijeen te brengen zijn de Indiase maaltijden. De maaltijden worden voorbereid door Pastoor Sebastian Schazhoor, ondersteund door mensen van Caritas. In Steenbergen zijn er al twee maaltijden voor in totaal zo’n 100tal deelnemers georganiseerd in de afgelopen weken. In Halsteren is er 1 maaltijd voor 35 personen al met succes afgesloten en zijn de laatste 2 maaltijden voor complete zaal van 40 personen elk gepland voor donderdag 11 en vrijdag 12 april.

Geen drie, maar vier gangen diner voor het goede doel!!

Mocht u te laat zijn met opgeven voor de maaltijden, dan kunt u uw bijdrage altijd nog in het vastenactiezakje geven of door geld over te maken:

U kunt uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer
NL 06 RABO 0166811041
t.n.v. Stichting Ontwikkelingshulp ARUN
o.v.v. Seva Kendra

Ook kunt u uw gift overmaken naar Vastenactie
NL 21 INGB 0000005850
o.v.v. projectnummer 401239Vieringen in april voor, door en met kinderen

2019 palmpasen 2Op Palmzondag 14 april wordt in de H. Quirinuskerk te Halsteren om 9.30 uur een Palmpasenviering voor kinderen gehouden.

Op Goede Vrijdag 19 april vindt in de H. Quirinuskerk en in de H. Antonius van Paduakerk om 15.00 uur een Kinderkruisweg plaats.

Het Hoogfeest van Pasen op zondag 21 april wordt gevierd met een Familieviering in de H. Antonius van Paduakerk te Lepelstraat om 11.00 uur.

Met Pasen vieren we dat Jezus is opgestaan uit de dood. 2019 paasviering kinderen 3
Tijdens deze familieviering staan we stil bij die gebeurtenis, het leek toen even het einde, maar bleek het begin van veel mooie en nieuwe dingen.
Zoals ook de lente, na de sombere winter, weer zorgt voor veel mooie dagen en nieuwe dieren in de natuur.
Het thema van de Paasviering is: "Sta stil en heb oog voor Gods wonderen".

Vieren jullie met ons mee? Na de viering drinken we gezellig een kopje thee, koffie of een glaasje ranja met....... Tsja wat hoort er nu toch bij Pasen???

Zondag 28 april vindt in de H. Quirinuskerk te Halsteren om 11.00 uur de Eerste Heilige Communieviering plaats.

2019 EHCSam’s Kledingactie voorjaar 2019

Sam’s Kledingactie helpt bij wederopbouw Sulawesi2019 Sams

De inzamelingsactie van Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood vindt dit voorjaar weer plaats op:

Datum:  zaterdag 20 april
Locatie: bij R.K. kerken van Halsteren, Lepelstraat en Oud-Vossemeer
Tijd:       tussen 9.00 en 12.00 uur (in Halsteren van 10.00 uur tot 12.00 uur)


Lees verder

Gaven voor de Chrismaviering

2019 chrismavieringIn de Goede Week op woensdag 17 april wordt de Chrisma-mis gevierd.
Tijdens deze plechtigheid worden de heilige oliën voor de doopleerlingen en de ziekenzalving gezegend en wordt het heilig Chrisma gewijd. De bisschop is de celebrant van de Chrisma-mis.

Uit alle parochies, caritasinstellingen, kloosters, ziekenhuizen, verzorgings- en verpleeghuizen wordt een afvaardiging uitgenodigd naar deze viering. Na afloop van de viering ontvangen zij in de kerk de olie voor de doopleerlingen, voor de ziekenzalving en het heilig Chrisma.

Iedere parochie of instelling en elk klooster wordt vriendelijk gevraagd om naar de chrismamis een kleine gave mee te brengen. De caritas van de Sint Augustinusparochie te Breda heeft voor deze chrismamis twee projecten uitgezocht: Kinderen in het Amphia Ziekenhuis te Breda en de Voedselbank Breda.


Lees verder

Uitnodiging priesterjubileum Paul Verbeek

2019 uitnodiging priesterjubileum 
 Afbeelding uitnodiging:
Schilderij "De opstanding van Christus"-
Fons Gielens (1924-1995)

Op 23 april is het 25 jaar geleden dat ik door bisschop Ernst tot priester gewijd ben voor het Bisdom Breda in de kerk van de H. Maria Magdalena te Goes.

Dit jubileum wil ik graag met u vieren. Op 23 april is er om 19.00 uur een feestelijke Eucharistieviering in de stadskerk van Sint-Gertrudis te Bergen op Zoom (ingang Kerkstraat).
Hierna is er een gezellig samenzijn in de aula van het Mollerlyceum (ingang via het schoolplein aan de Le Grandstraat).

Graag tot 23 april.

Paul Verbeek

Parkeren: Bij de stadskerk van de Sint-Gertrudis is geen parkeergelegenheid. Wij wijzen u op de parkeermogelijkheid op Plein 13 (betalen tot 18.30 uur). Parkeren binnen de parkeerroute betalen tot 21.00 uur.

Cadeautip: bijdrage voor de restauratie van het Mariabeeld van de Maria-Ommegang.

 Bloemenmarkt koningsdag 2019 Lepelstraat

2019 bloemenmarkt 2Ook 2019 logo vrienden van antonius 2dit jaar organiseert de stichting ‘Vrienden van Antonius’ weer de jaarlijkse bloemen- en plantenmarkt tijdens koningsdag. De stichting heeft de organisatie van de bloemenmarkt enkele jaren geleden overgenomen van Bloemrijk Lepelstraat, omdat deze werkgroep werd opgeheven. De markt staat in de regio goed bekend en vele mensen komen dan ook elk jaar weer plantgoed voor tuin en bloembak kopen. De planten worden aangekocht bij de firma Sebregts uit Wouw, zij leveren hoogwaardig plantgoed en kweken zelf ook planten op. Dit jaar is er weer een volle vrachtwagen met tientallen soorten planten besteld, keuze genoeg dus. Met de opbrengst van deze markt wordt het onderhoud van ons kerkgebouw betaald. De bloemenmarkt is zaterdag 27 april van 9.00 uur tot 16.00 uur.Oorlogsmonument in Lepelstraat

Op het kerkplein staat2019 foto standbeeld gevallen soldaat al heel lang een beeld, een monument, genaamd: "de gevallen soldaat"
Dit beeld is speciaal gemaakt voor Lepelstraat, als nagedachtenis aan de gesneuvelde soldaten van Lepelstraat.
De soldaat die het beeld voorstelt, is Johannes Adrianus van Dorst. Hij is geboren op 16 mei 1918, overleden 12 mei 1940. Hij is helaas maar 21 jaar oud geworden.
Deze soldaat ligt op de begraafplaats in Lepelstraat.
Het monument is in 1940 gemaakt door Janus Buijens. Erg dubbel aan dit monument is het feit dat deze Janus Buijens zelf sneuvelde aan het Oostfront in 1942.

Het monument waarbij elk jaar de overledenen worden herdacht op 4 mei, is nooit een echt oorlogsmonument geweest, maar daar is verandering in gebracht gelukkig!
Vanuit het comité 4 en 5 mei in Amsterdam is er een mogelijkheid geweest om als school een monument te adopteren, dit werd direct aangegrepen om ervoor te gaan zorgen dat dit monument een officieel geregistreerd oorlogsmonument is geworden!
Eerst moest het beeld geregistreerd worden, en aansluitend heeft groep 7/8 van basisschool de Wegwijzer in Lepelstraat het beeld kunnen adopteren. Wij zijn erg blij dat we dit kunnen doen, om voor de kinderen van school en alle nabestaanden van oorlogsslachtoffers een mooi eerbetoon te hebben voor de jaarlijkse herdenking!


Lees verder

Bibliodrama Daniël en de Leeuw. Heb jij 't lef?

Het jongerenpastoraat van Bisdom Breda organiseert in samenwerking met de werkgroep
Theater in de Kerk en het Sint Franciscuscentrum: Theater in de kerk – Bibliodrama
‘Daniël en de Leeuw. Heb jij ’t lef?’
De dag vindt plaats zaterdag 11 mei in de OLV van Lourdeskerk, Prins Bernhardlaan 66 in Bergen op Zoom. De voorbereiding start om 10.00 uur en de voorstelling begint om 19.00 uur. Na afloop van de voorstelling drinken we nog gezellig iets samen en daarna eindigt de dag om 21.00 uur. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
Wil je hierbij zijn en meedoen? Meld je dan snel aan. Voor meer informatie en aanmelden / inschrijven:https://sintfranciscuscentrum.nl/jongeren/bibliodrama-daniël-en-de-leeuw-heb-jij-t-lef2019 bibliodramaGelegenheidskoor Lepelstraat

Sinds enkele jaren hebben we in Le2019 foto gelegenheidskoorpelstraat een gelegenheidskoor. Het koor is ontstaan toen er geen koor was om op tweede kerstdag te zingen. Er werden mensen benaderd van het dameskoor, het gemengd koor, de zussen van den Enden en mensen die niet meer bij een koor zitten maar wel graag zingen. Na die zangbeurt was iedereen zo enthousiast dat we daarna door zijn blijven gaan, niet vaak maar bij bijzondere gelegenheden zoals witte donderdag, met de Antoniusnoveen en ook met de Bernardus octaaf in Ulicoten en op nieuwjaarsdag in Halsteren. Organist van het koor is Hans Dogge, maar omdat hij meerdere koren begeleid is het lastig om vaker te zingen. Dit jaar is het koor te horen tijdens witte donderdag in Halsteren, met de Antoniusnoveen en enkele keren tijdens de zaterdagavondviering in Lepelstraat. We hopen dat we nog vele jaren met het zelfde enthousiasme door mogen gaan.AVG-nieuwsbrief

Regelmatig verschijnen er berichten over het onderwerp ‘gegevensbescherming’ (AVG) op de website www.rkkerk.nl
Inmiddels is er via deze website een breed aanbod van informatie over dit onderwerp beschikbaar gesteld. Er blijft namelijk onverminderd veel werk te doen als het gaat om het zorgvuldig werken met persoonsgegevens en het leren van datalekken.
U kunt nu zelf actief op de hoogte blijven van actuele informatie over de AVG door u aan te melden voor de AVG-nieuwsbrief van rkkerk.
Aanmelden voor deze nieuwsbrief kan via https://www.rkkerk.nl/avg/avg-nieuwsbrief/


 
 
onderrand pasen
Powered by AcyMailing