Nieuwsbrief Sint Christoffelparochie september 2019

KoeienOpVeld
Sint Christoffel parochie Logo Sint Christoffel
Beste parochiaan,

Voor u ligt de nieuwe nieuwsbrief voor de maand september.
Na een mooie zomer komt nu de herfst met rasse schreden dichterbij met dreigende luchten en prachtige kleuren.
Ook binnen onze parochie staat weer van alles te gebeuren, vandaar deze nieuwsbrief om u daarvan op de hoogte te brengen.


Veel leesplezier,

Redactieraad Nieuwsbrief


Is het nog mogelijk bij ons?

2019 Christ the King 2In kader van mijn sabbat periode ben ik naar een parochie in Amerika geweest. De Christ the King Parish in Pleasant Hill, wat onder het bisdom Oakland valt. Mijn achterliggende gedachte was om iets nieuws te ervaren over het parochieleven daar. In de afgelopen jaren hoor je alleen maar over achteruitgang van het kerkleven in Europa: Kerksluitingen en minder betrokkenheid van de mensen bij het kerkgebeuren. Er zijn genoeg aantoonbare bewijzen te lezen vanuit de onderzoekrapporten van verschillende bronnen. Volgens Eric Borgman: “ De rooms-katholieke kerk lijkt bezig aan een spectaculair proces van afbraak en verdamping.” In tegenstelling tot deze ontwikkeling horen we dat het heel anders is in de Verenigde Staten. In onze parochies, zowel in Sint Christoffel als in Sint Anna, zijn er mensen bezig die zich verdiepen in parochie vernieuwing namelijk door het lezen van het boek: Rebuilt door Michael White, een Amerikaanse pastor van het bisdom Baltimore. Hij heeft blijkbaar een groot succes geboekt in de parochie vernieuwing.

Tijdens de door het bisdom georganiseerde impulsavond ben ik geprikkeld door de presentatie van het project Rebuilt in Amerika wat juist gaat over hernieuwing van het parochieleven. Het beschrijft hoe meer dan ooit van pastors concrete oplossingen worden verwacht voor hernieuwing van de lokale kerk. In het bijzonder geldt dit voor het zogeheten toegepaste pastoraat ( new evangelization). Het project Rebuilt uit Amerika interesseert me, om mogelijk een poging te doen om een nieuwe impuls te geven aan het parochieleven.

2019 Christ the King 1Met veel opwinding ging ik naar de bovengenoemde parochie in Pleasant Hill. Ik ken de pastor van de parochie nog vanuit mijn seminarie tijd. Hij was heel gastvrij en behulpzaam. Hij heeft mij samen met zijn mede priesters een onvergetelijk tijd bezorgd. Ik heb nooit in mijn leven zo’n levende parochie gezien. Het is zo vol van parochie activiteiten…In het weekend zijn er 7 eucharistie vieringen ( in een kerk) …Jong en oud komen er samen om te vieren. Meer dan 20 verschillende werkgroepen zijn actief daar. Priesters en hun team doen een geweldig werk omdat er zo veel mensen deelnemen aan de verschillende activiteiten van de parochie. Het lijkt alsof het deelnemen van de viering op zondag iets heel gewoon maar toch ook bijzonder is. Je wordt gewoon enthousiast als je zoiets mag beleven ondanks alle problemen/ schandalen die de kerk getroffen hebben in de afgelopen jaren. Het was voor mij een heel mooie beleving!

Is het ook mogelijk in onze parochies dat we zo een betrokken kerkleven mogen krijgen in de toekomst?


Pastor Sebastian Chazhoor.Minicursus Leiderschap en Veerkracht in de parochie

Het Sint Franciscuscentrum, het vormingscentrum van Bisdom Breda, werkt aan parochievernieuwing in de lijn van de boeken ‘Rebuilt’ van Michael White en Tom Corcoran en ‘Als G2019 8 boeken Rebuiltod renoveert’ van James Mallon. Hiervoor ontwikkelt het onder meer samen met het bureau Xpand een vormingsprogramma voor pastorale beroepskrachten en vrijwilligers. In dit verband organiseert het Sint Franciscuscentrum de minicursus leiderschap en veerkracht in de parochie.

Wanneer en waar
De cursus vindt plaats op 24 september 2019 van 14.00 uur tot 16.30 uur in centrum Bovendonk, Hofstraat 8,
4741 AK te Hoeven.

Voor wie?
De cursus is bestemd voor priesters, diakens, pastoraal werk(st)ers en kernvrijwilligers.

Inschrijven en kosten
U kunt u aanmelden door het invullen van het inschrijfformulier op de website www.sintfranciscuscentrum.nl. Het Sint Franciscuscentrum biedt de cursus kosteloos aan. Een vrijwillige bijdrage is welkom. Er is een maximum aan het aantal deelnemers van twintig personen.Geloofsverdiepingscursus


Het Franciscus centrum van het Bisdom Breda organiseert een geloofsverdiepingscursus.

Op 11 september a.s. start voor de derde maal de Algemene Geloofscursus, georganiseerd door het Sint Francis-cuscentrum, centrum voor geloofsverdieping en vorming van het bisdom Breda.
Op het programma staat module I met als thema: ’Geloofsbelijdenis'.
Deze module is een gemakkelijk toegankelijke manier om tot de kern te komen van wat wij iedere zondag vieren. Vooral voor vrijwilligers in de parochie, maar ook voor alle andere geïnteresseerden, wordt deze cursus aanbevolen. Met de geloofscursus hoopt men tegemoet te komen aan het verlangen naar geloofsverdieping en –verinner-lijking.
De cursus wordt gegeven door pastoor Lars Peetam en Ben Hartmann.
De bijeenkomsten vinden plaats op de woensdagavonden 11 en 25 september, 9 en 30 oktober en 13 november van 19.30 tot 21.30 uur in de Ontmoetingsruimte van de H. Michaelkerk, Hooghout 67, 4817 EA Breda.


Behandeld zal worden:
• Wat is geloven en de geloofsbelijdenis?
• God de Vader, Schepper van hemel en aarde.
• God de Zoon, Jezus de Christus.
• God de Heilige Geest.
• De Kerk.
Aan deze avonden zijn geen kosten verbonden. Een vrijwillige bijdrage is welkom. Meer informatie en aanmelding via het Franciscus centrumAanmelden voor Communie en Vormsel

Het nieuwe schooljaar is al weer begonnen en dat betekent dat ook de voorbereiding voor een nieuwe groep communicanten en vormelingen uit onze parochie van start gaat.
Voor de eerste H. Communie kunnen leerlingen zich aanmelden, die dit jaar in groep 4 van het basisonderwijs zitten.
Voor de vormelingen zijn dat leerlingen uit groep 8.

● EERSTE H. COMMUNIE
beker
De nieuwe communicanten uit Halsteren, Lepelstraat, Oud-Vossemeer en Tholen kunnen zich vóór 17 september a.s. aanmelden via een digitaal aanmeldingsformulier dat te vinden is op de website van onze parochie:of via het inschrijfformulier dat op de scholen wordt uitgedeeld.
Donderdag 19 september wordt om 19.30 uur een informatieavond gehouden voor ouders en/of verzorgers van alle communicanten uit de Sint Christoffelparochie in de H. Quirinuskerk, Dorpsstraat 51 te Halsteren.
De data waarop de Communievieringen zullen plaatsvinden zijn onder voorbehoud vastgesteld op zondag 19 april 2020 in de H. Quirinuskerk te Halsteren voor de kinderen uit Halsteren, Oud-Vossemeer en Tholen en op zondag 17 mei in de H. Antonius van Paduakerk te Lepelstraat voor de kinderen uit Lepelstraat.

● H. VORMSEL
zalving
De nieuwe vormelingen uit de Sint Christoffelparochie kunnen zich vóór 17 september a.s. aanmelden via een digitaal aanmeldingsformulier dat te vinden is op de website van onze parochie:
Donderdag 12 september vindt de startbijeenkomst plaats en beginnen de voorbereidingen op het Vormsel voor ouders en vormelingen van de Sint Anna- en de Sint Christoffelparochie om 19.30 uur in de Vredeskerk, Magnoliastraat 18 te Steenbergen.
De toediening van het sacrament van het H. Vormsel zal voor alle vormelingen van beide parochies plaatsvinden op vrijdag 14 februari 2020 in de H. Quirinuskerk te Halsteren.

Aanmelden kan via de website.Viering met koffie eerste donderdag van de maand Halsteren

koffieIedere donderdag is er om 09:00 uur een viering in de dagkapel (annex vergaderzaal) in Halsteren.

De eerste donderdag van de maand krijgt iedereen de gelegenheid om na deze viering gezamenlijk  een kopje koffie te drinken en even bij te praten met elkaar en wellicht de dienstdoende pastoor (als deze geen andere afspraken heeft).Kunsten in de Monumenten

In het weekend van 14 en 15 september zijn meer dan vierduizend prachtige monumenten in heel Nederland gratis toegankelijk voor iedereen. Ook de Quirinuskerk in Halsteren is die dagen van 13.00 tot 16.30 uur opengesteld. Gidsen zijn beide dagen aanwezig om belangstellenden rond te leiden en op zaterdagmiddag treedt van 14.30 tot 15.30 uur een Vioolensemble op.

 

https://bergen-op-zoom.nieuws.nl/halsteren/14544/kunsten-in-de-monumenten-2019-monumenten-in-halsteren/Kerkproeverij 2019 Lepelstraat en Halsteren

Het initiatief om mensen uit te nodigen mee te gaan naar een kerkdienst, Kerkproeverij, krijgt in 2019 een vervolg. Na twee geslaagde edities, heeft de Raad van Kerken inmiddels een datum voor deze Kerkproeverij vastgesteld. De bedoeling is om in het weekend van 28 en 29 september bijvoorbeeld familie, vrienden, buren of collega’s uit te nodigen eens een keer mee naar de kerk te gaan.

                                                                                                                2019 kerkproeverij
kerkproeverij 2018

In Halsteren bent u gewoon welkom tijdens de normale zondagviering om 9.30 uur.

In Lepelstraat is er een heel programma rondom de kerkproeverij.
Evenals vorig jaar hebben we de band ‘The Blue Nights’ gevraagd om de muziek tijdens deze dienst te verzorgen. Het wordt een gezellige familieviering voor jong en oud waarin pastor Sebastian voorgaat.De nummers die deze avond worden gezongen zijn o.a. De vlinders achterna, Sound of silence, This is the life en the walk of life. 
Na afloop is er voor iedereen koffie, thee en limonade. De viering is op zaterdagavond 28 september en begint om 19.00 uur.
Een persoonlijke uitnodiging kan echt het verschil maken: vertel dat ze welkom zijn in de kerk!Eucharistieviering voor Spaans sprekende parochianen

1e7f754a1f25205b5db33e49ff9599e1Tot drie jaar geleden verzorgde pater Bart uit Breda enkele keren per jaar - in samenwerking met de zanggroep Misa Criolla - Spaans-Nederlandse vieringen in de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen. Vanwege zijn leeftijd is pater Bart in 2016 hiermee moeten stoppen. Omdat zich inmiddels weer een Spaanssprekende priester in het bisdom heeft gevestigd, is een kleine werkgroep aan de slag gegaan om - zoals voorheen – weer enkele keren per jaar een speciale viering te verzorgen.

Pastor Federico Ceriani - afkomstig uit Argentinië en sinds oktober werkzaam is in het bisdom Breda - zal in deze vieringen voorgaan. De zanggroep Misa Criolla zal deze vieringen muzikaal opluisteren.


De eerste Eucharistieviering zal plaatsvinden op zondag 29 september 2019 om 15.00 uur in de H.H. Petrus- en Pauluskerk aan de Lombardstraat in Middelburg. Voor de mensen die van ver moeten komen is het goed om te weten dat het in Middelburg op zondag vrij parkeren is, ook in de gemeentelijke parkeergarages. Let wel op: uitsluitend parkeren in de parkeervakken en niet op plaatsen die bestemd zijn voor vergunninghouders. Iedereen is welkom.Peuter- en kleuterviering in Steenbergen.

2019 peutervieringNamens de Sint Anna- en Sint Christoffelparochie nodigen wij u uit voor de peuter- kleuterviering op zondag 29 september om 11.00 uur in de Vredeskerk te Steenbergen.
Het verhaal van de viering is: “De ark van Noach”.
Tijdens de Kerk op Schoot-viering staat het verhaal van de Ark van Noach centraal. Het Bijbelverhaal wordt in scènes verdeeld: een paar zinnen tekst, een toepasselijk liedje (op een bekende peutermelodie) en een ‘belevingselement’, waarbij we afwisselend verschillende zintuigen aanspreken.

We steken de familiekaars aan, beginnen en eindigen met een gebedje, luisteren naar een verhaal en zingen samen. Iedereen is welkom bij deze laagdrempelige viering, kinderen van 0-6 jaar met hun (groot)ouders, broers en zussen, of ze nu actief betrokken zijn bij de kerkelijke gemeente of niet. Daarnaast is er na afloop van de viering ruimte voor ontmoeting tussen de ouders met koffie/thee/limonade en iets lekkers. Voor de kinderen is er na de viering nog een knutselactiviteit passend bij het thema.
Graag aanmelden voor deze viering i.v.m. de organisatie, maar ook zonder aanmelding bent u welkom. Als u iemand kent die deze viering ook wel leuk zal vinden, mail de uitnodiging dan gerust door. De kinderen mogen zelf een speelgoeddier voor bij de ark meebrengen. We zien u graag op Zondag 29 september om 11.00 uur.Startzondag

startZondag 6 oktober vieren we het begin van het nieuwe werkjaar. Er is dan een feestelijke viering waarin het pastoraal team zal voorgaan. Het is tevens een familieviering, waarbij de communicanten voor het eerst in de kerk welkom worden geheten. Het zou fijn zijn als er een grote groep parochianen aanwezig kan zijn om met ons deze start van het nieuwe jaar vorm te geven. In de andere kernen is er in dat weekend geen viering.

De viering is in Halsteren in de Quirinuskerk om 9.30 uur.Opknapbeurt Quirinuskerk

2019 schilderwerk QuirinusDe Stichting Behoud Quirinuskerk heeft het voornemen om in de maand November de witte muren aan de binnenzijde van onze kerk te laten schilderen.
Daar waar men met de ladder bij kan, is het verfwerk al gebeurd.
De hogere delen die niet met een normale ladder bereikt kunnen worden, worden nu geschilderd met uitzondering van de pilaren.
Daar waar nodig wordt in de Vieringtoren voor het schilderwerk het pleisterwerk hersteld voordat er wordt geschilderd.
Zo zal onze kerk er ook van binnen weer netjes uit zien.

Als u wilt bijdragen aan de SBQ, dan bent u van harte welkom. U kan uw gift overmaken naar NL26 RABO 0118832735 onder vermelding van SBQ Halsteren.Sam’s Kledingactie najaar 2019

Sam’s Kledingactie helpt Jemen.2019 Sams

De inzamelingsactie van Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood vindt dit najaar weer plaats op:

Datum:  zaterdag 2 november
Locatie: bij R.K. kerken van Halsteren, Lepelstraat en Oud-Vossemeer
Tijd:       tussen 9.00 en 12.00 uur (in Halsteren van 10.00 uur tot 12.00 uur)


Lees verder

40 jarig Jubileum Gemengd koor ‘SAMEN STERK’ Lepelstraat

2019 gemengd koor 3Het gemengd koor Samen Sterk Lepelstraat viert in november a.s. haar 40-jarig jubileum. Sinds 1979 verzorgt het diverse diensten in de Sint-Antonius van Paduakerk te Lepelstraat en omgeving en is daarnaast actief bij verschillende speciale gelegenheden .
Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het koor nu een concertmiddag met deelnemende koren uit Nieuw-Vossemeer , Tholen en Saxofoonensemble Saxofobie op zondag 3 november a.s. in voornoemde kerk te Lepelstraat.
Aanvang 14.30 uur. Inloop vanaf 14.00
De toegang is gratis. Tijdens de pauze en na het slotakkoord is er gelegenheid voor een lekker drankje en hapje.
Deze gevarieerde concertmiddag belooft een gezellige middag te worden met veel luister- en kijkgenot.
Iedereen is van harte welkom op het jubileumconcert.Bruidsparen en jonggehuwdendag

Bruidsparen en jonggehuwdendag: Geloof in je huwelijk!Voorkant.flyer.jonggehuwden.16.11.19

Je bent je aan het voorbereiden op je huwelijk of bent net een paar jaar getrouwd. Graag nodigen we je uit voor deze feestelijke middag met inhoud op zaterdag 16 november 2019. Meer informatie vindt u hier.

Het programma van de middag ziet er als volgt uit:

13.00 We beginnen met een uitgebreide lunch
13.45 Inleiding door Frank en Frederike
14.30 Met z'n tweeën in gesprek met een kop koffie en wat lekkers
15.30 Moment in de kerk om alles bij God te brengen.
16.00 Drankje

Kosten: 10 euro per stel, eventuele kinderen gratis. Dit is inclusief lunch en versnaperingen. Er wordt een collectemandje neergezet hiervoor. Opgeven kan via: of door het formulier rechts op deze pagina in te vullen. Er is een crèche, wel graag vooraf laten weten dat je je kindje meeneemt.Poolse vieringen

Sinds 2009 verzorgt pater Klim met veel toewijding één keer per maand de Poolse vieringen de H. Joannes de Doperkerk in Nieuw-Vossemeer. Sinds oktober vorig jaar is door het besluit van bisschop van bisdom den Bosch, monseigneur de Korte, een nieuwe Poolse parochie gevormd.
Het bestuur van de Heilige M. Kolbe parochie is hierdoor gedwongen om het schema en de planning van de vieringen te herzien. Na een bestuursberaad en een paar gesprekken met de bestuursleden van andere Nederlandse parochies in het bisdom Breda is er een nieuw schema samengesteld.
De vieringen worden vanaf 1 augustus 2019 iedere zondag in Breda, Vlissingen en Bergen op Zoom gehouden. Daarom komt de Poolse viering in de Sint Anna parochie vanaf 1 augustus definitief te vervallen.


 
onderrandVeld
Powered by AcyMailing