Nieuwsbrief Sint Christoffelparochie 2020 vastentijd

Bovenkant
Sint Christoffel parochie Logo Sint Christoffel
Beste parochiaan,

Voor u ligt de nieuwe nieuwsbrief.
Het zijn woelige tijden. Het Coronavirus waart rond en dat heeft ook gevolgen voor de activiteiten in de kerk.
Let daarom goed op wat onder andere de bisschoppen besluiten ten aanzien van vieringen en andere bijeenkomsten.
Er staan in deze nieuwsbrief activiteiten, waarvan we niet zeker weten of die door het Coronavirus kunnen doorgaan.

Zo net hebben we vanuit het bisdom gehoord dat er geen publieke vieringen zullen zijn met Palmpasen, de Goede Week en Pasen.
Of en wanneer de kerken open gaan voor een persoonlijk gebed en het aansteken van een kaarsje is op dit moment nog onduidelijk.

Om op de hoogte te blijven van de actualiteit in onze parochie, kunt u altijd kijken in de Christoffelberichten en de nieuwspagina op de website.

Wij bidden en hopen dat onze medemensen, dichtbij en veraf, het virus trotseren. Laten we hopen dat we er voor elkaar mogen zijn en dat wellicht deze onzekere periode ervoor kan zorgen dat we mensen elkaar opnieuw kunnen ontdekken en waarderen.

Veel leesplezier,

Redactieraad NieuwsbriefCoronacrisis: Vieringen t/m Pinksteren gaan niet door

De bisschoppen hebben aangekondigd dat alle publieke liturgische vieringen van Palmpasen, de Goede Week en Pasen niet doorgaan.

Alle voorgaande afgekondigde maatregelen zijn verlengd tot en met 31 mei (Pinksteren).

De bisschoppen roepen nadrukkelijk op tot gebed in deze tijden waarin het coronavirus heerst.

Op zondag is er de Eucharistie op televisie via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. Vanuit Hilversum is er een.dagelijkse viering en dagsluiting via streaming te volgen.

Verder zendt Radio Maria iedere doordeweekse ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur. In het weekend op zaterdag om 09.30 uur en zondag om 10.00 uur.

Lees verder:Bisschoppen scherpen maatregelen in verband met het coronavirus aan

Beste mensen,
Zoals u wellicht al via de media hebt vernomen, hebben de bisschoppen van Nederland besloten dat de publieke kerkdiensten in het weekend tot en met 31 maart a.s. worden afgelast.
Ook wij in onze parochies zullen deze richtlijnen volgen. Ook de vieringen door de week laten we vervallen evenals catechetische bijeenkomsten en koorrepetities.
Vragen om doopvieringen en uitvaarten bekijken we steeds in elke situatie afzonderlijk.
Voor ons allen zijn het best ingrijpende maatregelen die we als parochies moeten nemen. We hopen en bidden dat ze effect mogen hebben in ons land en daarbuiten.
We sluiten ons aan bij de oproep van de bisschoppen tot gebed.

Mede namens de besturen van de Sint Anna- en Sint Christoffelparochies
en namens pastor Sebastian, pater Bertus, pastoraal werkster Lenie,

hartelijke groet en Gods zegen,
pastoor Hans de Kort

Lees hier de brief vanuit de bisschoppen.

PERSBERICHT

De bisschoppen wijzen op de mogelijkheid om thuis op zondag de Eucharistie op televisie te volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. Verder zendt radio Maria iedere ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur.


Lees verder

Projectmaaltijden afgelast

Beste mensen,

Wij hadden in deze vastentijd enkele avonden een maaltijd willen voor-schotelen met als doel geld op te halen voor het vastenproject in Sierra Leone. Door het coronavirus is het niet mogelijk dit door te laten gaan.

Dit is natuurlijk heel jammer voor ons om deze lekkere maaltijd en het ge-zellige samenzijn te moeten missen, maar het zou nog meer jammer zijn voor de gehandicapte medemens in Sierra Leone als zij onze bijdrage voor een opleiding niet krijgen. Wij doen daarom een beroep op u om toch uw gulle gave te geven voor deze vastenactie.

U kunt uw bijdrage overmaken naar NL90RABO 0118 8916 26 ten name van Caritasinstelling Sint Christoffel. Indien gewenst kunt u gebruik maken van het vastenzakje.
Hartelijk dank voor uw gift.
André Romijn, namens de organisatie ProjectmaaltijdenVastenactie 2020

Werken aan je toekomst

2020 vastenactie 1

De campagne van Vastenactie in de veertigdagentijd 2020 staat in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Een gedegen opleiding stelt mensen namelijk beter in staat een redelijk inkomen te verdienen en eventueel een eigen bedrijf op te zetten.

Hoewel tegenwoordig wereldwijd al 91 procent van alle kinderen basisonderwijs volgt, krijgen veel jongeren niet de kans om verder te leren. Ze zijn dan aangewezen op ongeschoold en slecht betaald werk.

Vervolgonderwijs is noodzakelijk
Miljoenen mensen die werken, leven ondanks hun baan in armoede. Een goede opleiding kan daar verandering in brengen en ervoor zorgen dat mensen een fatsoenlijk inkomen gaan verdienen. Dat maakt hen economisch en maatschappelijk sterker. Vervolgonderwijs is dus noodzakelijk voor een toekomst met perspectief.

Op eigen benen
In 2020 steunt Vastenactie projecten die beroepsonderwijs aanbieden – onder andere in Bangladesh, Zambia en Sierra Leone. Voor veel (jonge) mensen zijn vakscholen te ver weg. Anderen, die wel een opleiding hebben gevolgd, vinden op het platteland waar ze wonen geen werk. Zij krijgen steun bij het opstarten van een eigen onderneming.2020 vastenactie 2

In de St. Christoffel parochie zullen wij ook dit jaar het werk van Vastenactie ondersteunen. Rondom het thema van beroepsonderwijs en ondernemerschap volgen wij het project in Sierra Leone van WESOFOD (Welfare Society for the Disabled). Zij zet zich in voor het verbeteren van het leven van mensen met een handicap. Dit project wil 40 gehandicapte vrouwen, jongeren en moeders met een gehandicapt kind helpen met een beroepsopleiding en het opzetten van een bedrijfje, zodat zij hun eigen inkomen kunnen verdienen.

Tevens volgen we de komende Vastenweken Eshita (38) en Patrick (23) die ons in inkijkje geven in hun leven en daarmede het belang van beroepsonderwijs onderstrepen.

U kunt uw bijdrage overmaken naar NL90RABO 0118 8916 26 ten name van Caritas-Instelling Sint Christoffel. Indien gewenst kunt u gebruik maken van het vastenzakje.Lees verder

Passiespelen Tegelen 2020

Dit jaar vinden de Passiespelen plaats op zondag 23 augustus. Bij voldoende belangstelling zal er een busreis georganiseerd worden naar Tegelen. Graag uiterlijk 26 maart aanmelden dan kunnen wij voor 1 april laten weten of de busreis doorgaat en wordt u vriendelijk verzocht om € 63,- te betalen voor de busreis.
Opgeven kan bij:
Clementine van Dorst    0164 682828 (na 14.00 uur)  Halsteren
Leny Goorden                0166 602933                         Tholen
Cor Snepvangers           0167 500918                         Lepelstraat
Anneke Heijdra              0166 672395                         Oud-Vossemeer

PROGRAMMA:


Lees verder

Even bidden tot u” - 24 uur voor de Heer

Van vrijdag 27 maart op zaterdag 28 maart vindt in het bisdom Breda het initiatief ’24 uur voor de Heer’ plaats. Hiermee geeft het bisdom gehoor aan de oproep van paus Franciscus, toen hij vijf jaar geleden het Heilig Jaar van de Barmhartigheid afkondigde. De ’24 uur voor de Heer’ nodigen ertoe uit het sacrament van verzoening te vieren in een context van eucharistische aanbidding. In 24 uur tijd zullen acht parochies in ons bisdom elkaar afwis-selen met eucharistische aanbidding. In de H. Antoniuskathedraal te Breda wordt op vrijdag 27 maart om 12.00 uur gestart, waarna Goes, Vlissingen, Oudenbosch, Hulst, Bergen op Zoom, Zundert en tot slot de zusters Benedictinessen van de OLV Abdij te Oosterhout de 24 uur volmaken. In Bergen op Zoom kunt u deelnemen in de Onze Lieve Vrouw van Lourdes-kerk op (dan inmiddels) 28 maart van 2.00 – 7.00 uur.2020 bidden voor de heer

 

 Bezinningsbijeenkomsten

GEBED - BIJBEL - KERK
Zes bezinningsbijeenkomsten in de Sint Anna- en Sint Christoffelparochies

Opgave voor 1 april via:
 of

Tel. 0167 563129.
2020 bezinningsbijeenkomstHet is ook mogelijk om slechts aan een beperkt aantal bijeenkomsten deel te nemen.In de loop van de volgende maanden willen we als parochies zes avonden organiseren waarin we wat dieper willen ingaan op een aantal vragen die niet alleen bij gelovige mensen leven, maar ook bij mensen die zoekend of twijfelend in het leven staan.
Velen geloven wel in God, maar vragen zich of er een weg is naar een goede vorm van bidden. In de traditie zijn er verschillende manieren ontstaan waarop mensen zijn gaan bidden, soms ook door de heilige Schrift op een bepaalde wijze te lezen. Pastoraal werkster Lenie Robijn heeft zich verdiept in manieren van bidden en zal deze presenteren.
In de kerk komen we elke week in aanraking met twee of drie Bijbelteksten. De kerk gelooft dat door de geschriften van de bijbel God ons woorden aanreikt die van grote betekenis zijn voor ons leven. Hoe kun je echter deze teksten die heel verschillend zijn qua vorm, literair genre en datering begrijpen? Pastor Sebastian Chazhoor wil een weg wijzen naar een verstaan van de bijbel die ons kan helpen om de boodschap van verschillende Bijbelgedeelten te begrijpen en te vertalen naar ons leven van alledag.
In de bijbel is al sprake van de kerk. Heeft Jezus de kerk gewild? Hoe kunnen we de katholieke kerk zoals we die nu kennen in relatie brengen tot Jezus? In de traditie van de katholieke kerk zijn er zeven sacramenten onderscheiden. Wat zijn de wortels van deze sacramenten? Hoe kunnen we deze sacramenten een plaats geven in ons leven? Pastor Hans de Kort zal nader op deze vragen ingaan.

De bijeenkomsten beginnen om 19.30 uur en eindigen om 21.30 uur. Ze worden gehouden in de zaal bij de Vredeskerk, Magnoliastraat 27 in Steenbergen.

THEMA’S VAN DE AVONDEN:
● Donderdag 2 en 23 april 2020:
Hoe kunnen we bidden en biddend omgaan met de bijbel?
Leiding van de avond: pastoraal werkster Lenie Robijn.
● Donderdag 30 april en 14 mei 2020:
Hoe kun je de verhalen in de bijbel lezen en verstaan?
Leiding: pastor Sebastian Chazhoor.
● Donderdag 28 mei en 11 juni 2020:
Hoe kunnen we de kerk en de sacramenten bezien en beleven?
Leiding: pastor Hans de Kort.

 Antoniusnoveen Lepelstraat 2020

2020 antonius 2Het is voor vele mensen een jaarlijkse traditie geworden om de noveen ter ere van de H. Antonius van Padua bij te wonen. Het zijn niet alleen inwoners van Lepelstraat zelf maar mensen uit de hele regio komen jaarlijks naar Lepelstraat om negen dinsdagen in verbondenheid met elkaar te bidden en te zingen. Het is voor vele een weerzien en een thuiskomen in de kerk van Lepelstraat. In deze negen dinsdagen worden er door mensen honderden intenties opgeschreven en genoemd en duizenden kaarsen aangestoken om hun gebeden kracht bij te zetten. Het is een vorm van geloven die je niet vaak meer ziet. Lepelstraat is van oudsher een bedevaartsplaats wat het tot aan vandaag nog is.

Ook dit jaar is er elke dinsdag een andere priester die voorgaat en zoals gebruikelijk opent pastoor Peter de Rooij op 14 april de noveen. Deze avond zullen de kussens en vaandels binnen gedragen worden die groepen pelgrims voor de tweede wereldoorlog meebrachten wanneer ze te voet naar Lepelstraat kwamen. De andere voorgangers zijn de pastoors H. van Geel,
H. Akkermans, P. Verbeek, J. van Velthoven, W. Wiertz, P. Koen en de eigen pastoors
S. Chazhoor en H. de Kort. Aansluitend is er aan de negende dinsdag de relikwieverering. Door deze noveen lopen als rode draad de negen vruchten van de H. Geest: liefde, vreugde, geduld, vrede, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zacht(moedig)heid en ingetogenheid/zelfbeheersing.
De zang tijdens de noveen is van het gemengd koor Samen Sterk, het Antoniuskoor en het kinderkoor uit Lepelstraat. Twee keer zal er een gastkoor zijn.

Op zaterdag 13 juni ( de sterfdag van Antonius) is er een gezinsviering met pastor Sebastian Chazhoor waarbij het kinderkoor zingt. Zondag 14 juni is de feestelijke slotviering met als voorganger pastoor Hans de Kort met medewerking van het gemengd koor ‘Samen Sterk’ en de harmonie ‘Sint Antonius’. Na afloop is er een gezellig samenzijn in de parochietuin naast de kerk.Sam’s kledingactie zaterdag 25 april

Doel voorjaarsacties: EthiopiëSams kledingactie

De opbrengst van de voorjaarsactie van dit jaar is bestemd voor een project in Liben, zuidoost Ethiopië. Het gebied ligt op de grens tussen twee etnische groepen: de Oromia en de Somali. In 2016 waren de spanningen tussen de twee groepen sterk opgelopen met als gevolg dat er grote aantallen mensen uit hun dorpen gevlucht zijn en elders een tijdelijk onderkomen gezocht hebben. Nu is de situatie gestabiliseerd en keren velen weer terug naar hun dorp.
https://www.samskledingactie.nl/uploads/nieuwsflits-februari.f8dbfd.pdf
Sam’s Kledingactie wil een groeiende geldstroom genereren voor onder meer projecten van Cordaid. Sam’s Kledingactie heeft een grote groep trouwe vrijwilligers die zich al jaren inzet om kleding in te zamelen. Sam’s wil de band met deze vrijwilligers verstevigen om ook de in de toekomst te kunnen blijven rekenen op een gestage stroom kleding.
Dit doen we!

Datum:  zaterdag 25 april
Locatie: bij R.K. kerken van Halsteren, Lepelstraat en Oud-Vossemeer
Tijd:       tussen 9.00 en 12.00 uur (in Halsteren van 10.00 uur tot 12.00 uur)


Lees verder

Lente-evenement in Halsteren voor S.B.Q.

DOOR HET CORONA VIRUS IS DE ROMMELMARKT UITGESTELD TOT EEN LATER TIJDSTIP.

Op zaterdag 9 mei 2020 is er op het kerkplein van de Sint Quirinuskerk te Halsteren een grote rommelmarkt.

U kunt terecht vanaf 9 uur 's ochtends.lente evenementQuirinus“Als je afval scheidt, is dat een gelovige daad”

“Elke daad die je doet is een gelovige daad. Dus als je afval scheidt, als je bewust wat minder consumeert en let op wat je koopt, is dat een gelovige daad en dat heeft effect. Daarmee geeft paus Franciscus hoop. Elke daad die iets toevoegt aan die beweging naar een betere wereld, naar een wereld die toekomst heeft, heeft zin. Dat is een hele hoopvolle boodschap.” Gerard Moorman is theologisch stafmedewerker bij de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR). Van zijn collega’s kreeg hij de bijnaam ‘de groene secretaris’. In de laatste podcast van Katholiek Leven spreekt hij over Laudato si’. Deze encycliek van paus Franciscus over het milieu verscheen vijf jaar geleden.2020 02 25 Gerard Moorman Foto Katholiek Leven
“Het is een geweldig document”, vertelt Gerard Moorman, “nog steeds actueel of zelfs actueler dan vijf jaar geleden.” En de boodschap van Laudato si’ zal de komende jaren niets aan betekenis inboeten, benadrukt hij. De tekst verscheen voorafgaand aan de klimaattop van Parijs. Verschillende kerken en religies gaven voor die top verklaringen uit en met Laudato si’ “legde paus Franciscus behoorlijk zijn gewicht in de schaal.”                         
Zijn er door Laudato si’ de afgelopen jaren dingen veranderd? Welke impact had het document en wat is de belangrijkste boodschap? Over dat laatste zegt Gerard Moorman: “Het is geen keuze voor het milieu en tegen mensen. Het is een keuze voor allebei. De belangrijkste boodschap van Laudato si’ is het verband tussen de sociale en ecologische problematiek. De manier waarop wij met mensen omgaan, heeft zijn weerslag op hoe wij met het milieu omgaan. En andersom.”


Lees verder
onderrand
Powered by AcyMailing