Nieuwsbrief Sint Christoffelparochie Pasen en Corona

Bovenkant
Sint Christoffel parochie Logo Sint Christoffel
Beste parochiaan,

Voor u ligt de nieuwe Paasnieuwsbrief.
In deze tijd kunnen we niet om corona heen. Ook deze nieuwsbrief bevat veel coronanieuws. Kerken zijn gesloten, maar het is Pasen. Pasen gaat niet alleen over het lijden en sterven van Jezus, maar vooral over zijn opstanding.

In deze moeilijke tijd, waarin we heel veel lijden en sterven zien, vergeten we soms te denken aan de goede dingen, aan de tijd van opstanding.

Ons geloof kan ons daarbij helpen, laat ons vooral ook nadenken over de opstanding. De dood is immers niet het einde. We mogen leven in de verwachting van de opstanding. De opstanding van Jezus, maar ook de opstanding van onszelf en de wereld om ons heen.  Dat is een teken van hoop.

Om het geloof dichterbij te brengen juist in deze moeilijke tijd, zijn allerlei initiatieven opgestart. In deze nieuwsbrief vindt u naast diverse paasboodschappen een overzicht hoe je kunt blijven geloven en contact houden met de kerk. Op de website van onze parochie worden deze initiatieven regelmatig geactualiseerd. We nodigen eenieder uit om deze in deze moeilijke tijd af en toe eens te bekijken.

Onze kerken zijn leeg, maar laten we in ons geloof verbonden zijn met elkaar.

Veel leesplezier,

Redactieraad NieuwsbriefPaasbrief pastoor Hans de Kort

cross 4386141 640 Afbeelding van Roy Harryman via PixabayBeste medeparochianen

In de natuur zien we nu in de lente volop leven. Veel groeit en bloeit. Het licht van de zon wordt steeds sterker.
Maar tussen ons mensen is er eerder afstand, soms ziekte, duisternis. Het coronavirus heeft heel onze wereld in de greep. Toch mogen we gelukkig ook licht zien. In mensen die zich voor de ander inzetten, in de gezondheidszorg op de eerste plaats, maar ook op veel andere plaatsen. Mensen houden elkaar vast en hebben soms veel voor elkaar over.
Dat is toch al iets van het licht van Pasen dat we als kerk gaan vieren.

We kunnen dit jaar heel de paastijd niet samenkomen in onze kerken, maar we zijn wel dankbaar voor de mogelijkheid om ons met elkaar en met God als parochies al vierend en biddend verbonden te voelen via uitzendingen van de lokale omroep Steenbergen. Daarnaast hebben we als parochianen gelukkig ook op andere wijzen vormen van verbondenheid met elkaar.
In de natuur wint het licht het nu steeds meer van de duisternis. Het licht van het leven en van de vergeving wint het in de bovennatuur van de duisternis van zonde en dood door de verrijzenis van Christus. We hopen en bidden dat u juist ook in deze tijd kracht vindt in het geloof in dit paasmysterie en dat u naar dit geloof wilt proberen te leven.

Namens de parochiebesturen en de collega’s Lenie, Sebastian en pater Bertus wensen we u een zalig Pasen toe.
pastoor Hans de Kort

 Geloven tijdens Coronacrisis

Kerken weer open
Onze kerken gaan weer open. In Halsteren, Lepelstraat en Tholen is dat in het weekend van 6/7 juni. In Oud-Vossemeer zal de eerste viering die van 14 juni zijn.  In het weekend van 14 juni kan dat ook weer met de uitreiking van de H. Communie.
Voordat u een viering kunt bijwonen, moet u zich inschrijven via de website.

Komt u er niet uit, dan kunt u zich ook laten inschrijven met behulp van de parochiekernen:

  • Halsteren: via het secretariaat, dinsdag- en donderdagmorgen tijdens spreekuur telefoon 0164-68 23 10
  • Lepelstraat, via Henny Wouts, telefoon 0164-68 25 75, niet aan een tijd gebonden
  • Tholen: Marga Kunst telefoon 06-44 45 15 55 op dinsdagmiddag 14-15 u en donderdagavond 19-20 uur
  • Oud-Vossemeer via het secretariaat: telefoon kerk 0166-67 23 27 zaterdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur of via e-mail

Vanaf 1 juli mogen er weer 100 mensen per kerk aanwezig zijn. Zie hier voor de protocollen gepubliceerd door bisschoppen met meer details over hoe de vieringen gaan plaatsvinden. Er zijn ook antwoorden op vragen gepubliceerd, dus u hier vindt. .

Wekelijkse eucharistieviering van ons pastorale team vanuit de Gummarus
Elke week wordt door ons pastorale team vanuit de Gummarus in Steenbergen op zaterdagavond om 17.00 uur de eucharistieviering (in besloten kring) gehouden. Deze eucharistieviering kunt live worden bekeken via SLOS-TV of via de site van de Sint Annaparochie  tot 1 juli. Ook kan de vieringen worden terugzien via het YouTube kanaal van Filmcollectief Steenbergen. SLOS is te ontvangen via Ziggo (TV: kanaal 41, radio: kanaap 916), maar ook via de website http://www.slos.nl/, . Het radiokanaal van Slos is te vinden via de ether (107.4 FM). Na 1 juli zullen deze vieringen alleen per radio worden uitgezonden (dus zonder beeld).

Misintenties voor de wekelijkse eucharistieviering vanuit de Grummarus
Voor alle eucharistievieringen kunnen misintenties worden opgegeven via de secretariaten van onze geloofskernen. Het huidige tarief voor een intentie kan hier worden gevonden.
Let op: het parochiesecretariaat is in de periode van de coronacrisis alleen telefonisch te bereiken op donderdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur. U kunt uw misintentie ook in de brievenbus van het parochie-centrum doen of opgeven via de website www.sint-christoffel.nl

Woord van onze pastor
Tijdens de Coronacrisis komt het Sint Christoffel Bericht niet uit. Wel verschijnt wekelijks een 'Woordje van de pastor', dat tijdens de huidige openingstijden in de kerken voor u klaar ligt. Het laatste 'Woordje van de pastor' kunt u hier downloaden.

graphic 3297834 1280Openstellingen kerk Halsteren en Lepelstraat
De komende periode zetten we de deuren van de Quirinuskerk en de Antonius van Padua een uurtje open om iedereen, die daar prijs op stelt, de gelegenheid te geven voor een persoonlijk gebed, rust vinden, een kaarsje opsteken, de dingen even op een rij zetten.
De Quirinuskerk is open: zondag(en)  van 14.15 tot 15.30 uur voor gebed of een kaarsje.
De Antonius van Paduakerk zal iedere zondag en dinsdag open zijn tussen 11.00 en 12.00 uur.
Een praatje op gepaste afstand kan eventueel buiten op het voorplein. Uiteraard houden we ons bij een bezoekje wel aan de geldende richtlijnen van het RIVM en onze overheid. We vragen aan de bezoekers om daarbij de gevraagde afstand te houden tot andere kerkgangers en indien men verkouden is, niet te komen maar thuis te bidden.
Meimaand-Mariamaand in de Quirinus
Tijdens de zondagmiddag openstelling van de Quirinuskerk zal het beeld van Maria een centrale plaats in de kerk heben en ieder is welkom om bij haar te bidden, een kaarsje aan te steken of haar een bloemetje te geven. Of om zo maar even rustig bij haar te zitten. Voor inspiratie vindt u hier een Mariagebed. Welkom!
In verband met alle beperkingen rondom Corona zal de speciale Mariaviering dit jaar niet  worden gehouden.

Pinksternoveen
Op Hemelvaartsdag, donderdag 21 mei 2020, start de Pinksternoveen Pinksternoveen.  Dit is een reeks gebeden die in de negen dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren wordt gebeden. Het Bisdom Breda geeft een noveenboekje uit om de gelovigen bij het gebed te ondersteunen.Het boekje is online beschikbaar.
Vicaris Paul Verbeek stelde het boekje samen. In het voorwoord schrijft hij: “Het is een mooie traditie om van Hemelvaart tot Pinksteren samen te komen in gebed. Het zijn precies negen dagen (noveen). Zo is de eerste noveen ontstaan en later zijn er velen gevolgd op voorspraak van Maria of een andere geliefde heilige. Negen dagen lang bidden voor een intentie en stil staan bij het leven van de heilige tot wie de noveen gebeden wordt. Vaak wordt het noveengebed aangevuld met de rozenkrans.”
Het boekje heeft als ondertitel ‘Eensgezind volharden in gebed samen met Maria, de Moeder van Jezus’.
Het bisdom Breda presenteert de Pinksternoveen, die u online kunt downloaden via de website van het bisdom.

Laudato si week
Paus Franciscus nodigt christenen overal ter wereld uit om van 16 tot 24 mei 2020 Laudato Si’-Week te vieren. De Laudato Si'-Week wordt gehouden vanwege de vijfde verjaardag van encycliek van paus Franciscus over ‘ons gemeenschappelijk huis’. De visie van onderlinge verbondenheid van Laudato Si’ is juist nu bijzonder actueel. We bevinden ons midden in een mondiale coronacrisis. Deze raakt allen, vooral de meest kwetsbare mensen. We zijn als mensheid met elkaar verbonden en alleen door samen te werken kunnen we het hoofd bieden aan deze crisis. Het thema van de Laudato Si’-Week is dan ook ‘Alles is verbonden.’
De Konferentie Nederlandse Religieuzen heeft een speciale noveengebed geschreven, geïnspireerd op de dagelijkse lezing volgens het rooster gekoppeld aan een dagthema, een korte overweging en een gebed. U kunt het hier downloaden.

Wereldwijd gebed
Op zondagmiddag 24 mei, om precies 12.00 u. lokale tijd, zullen katholieken overal ter wereld in verbondenheid met elkaar, met de schepping en met de meest kwetsbaren hetzelfde gebed uitspreken. Download de Nederlandse vertaling Laudato Si'-gebed hier

Handelingen van de apostelen en meer
Tijdens de Coronacrisis zijn er allerlei online cursussen opgesteld door het opleidingscentrum van het Bisdom Breda, het Sint Franciscus centrum.
Op 25 mei, 2 juni en 8 juni worden zo een drietal avonden georganseerd rondom de Handelingen van de apostelen.

In deze bijzondere Paastijd 2020, de tijd tussen Pasen en Pinksteren, en in deze tijd van coronacrisis start het Sint Franciscuscentrum voor u met een drietal online avonden van 1 uur over het boek Handelingen van de apostelen. In dit boek maken we kennis met de eerste christenen. We leren de eerste verkondigers van het Evangelie kennen. We lezen hoe ze enthousiast onthaald worden, maar ook hoe ze op weerstand stuiten. En hoe ze op hun beurt vervolgd worden omwille van het evangelie. We horen over eensgezindheid, en over conflicten, zowel in de geloofsgemeenschap als met de wereld buiten. De cursus wordt gegeven door Vincent de Haas, diaken van Bisdom Breda en exegeet.
U kunt meer informatie vinden op deze pagina, onder andere over hoe u zich gratis kunt inschrijven om een link naar de lezingen te krijgen..

Bisdom Rotterdam doet onderzoek met Erasmus universiteit
Onderzoekers van de Erasmus Universiteit hebben in samenwerking met het bisdom Rotterdam een vragenlijst ontwikkeld over de verbondenheid van katholieken met hun parochie en hoe men aankijkt tegen de Rooms-Katholieke Kerk. Het onderzoek is uitgezet via bisdom Rotterdam maar ook katholieken in de andere bisdommen worden van harte uitgenodigd om mee te doen.Aangezien het momenteel door het coronavirus een bijzondere tijd is, wordt er ook gevraagd of er iets veranderd is in het gedrag van de kerkganger met betrekking tot de Rooms-Katholieke Kerk.

Paasboodschappen pastoor, bisschop en bisschoppenconferentie.
resurrection 3268102 960 720Pastoor Hans de Kort heeft een Paasboodschap geschreven, die hier. gevonden kan worden
Bisschop Liesen heeft een paasbrief opgesteld voor alle gelovigen in het bisdom in tijden van Corona.
De Paasbrief, met als titel "Achter gesloten deuren" kun je hier vinden.
De bisschoppen hebben gezamenlijk een Paasboodschap uitgebracht met als titel: ‘Het kruis dat op ons pad komt, heeft niet het laatste woord!’. Deze Paasboodschap kan hier worden gelezen.

ReliVisie en Zuid WestTV
Via ZuidWest TV wordt tijdens de Coronacrisis wekelijks het programma ReliVisie verzorgd voor onder andere de gemeenten Bergen op Zoom. Pastor Fredi Hagedoorn en dominee Willem Vermeulen geven informatie over actuele ontwikkelingen in de kerk, de parochie en de gemeenten. En er worden kaarsjes aangestoken voor de intenties, die zijn aangemeld via . De opnames vinden plaats in de verschillende kerken uit het verzorgingsgebied van Zuidwesttv. De uitzendingen (vrijdags met herhalingen in het weekend) zijn te volgen via Zuidwest TV (Ziggo kanaal 40) of via internet, waar ook oude uitzendingen kunnen worden teruggekeken.
Voor Pasen zijn via ZuidWest TV overigens vanuit de OLV Lourdeskerk in Bergen op Zoom de viering van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake te volgen, alle uitzendingen beginnen om 19.00 uur.

Dagelijkse vieringen
KRO-NCRV verzorgt sinds woensdag 18 maart wekelijks van maandag tot en met zaterdag een live stream van de eucharistieviering en de dagsluiting vanuit Hilversum. Dit wordt online uitgezonden via de website en het facebookaccount van KRO-NCRV.nl/katholiek. Op deze manier wil de omroep mensen in deze tijden, waarin het coronavirus heerst, pastorale nabijheid bieden. https://www.rkkerk.nl/kro-ncrv-komt-in-tijden-van-corona-met-dagelijkse-live-stream-eucharistie-en-dagsluiting/#more-9427
De wekelijkse eucharistieviering op zondag is hier te vinden: https://www.kro-ncrv.nl/programmas/eucharistieviering.

RK Kerk.nl is hier te vinden.

logoNieuwsbrief bisdom en vicariaten
Het bisdom en de vicariaten van het bisdom brengen een nieuwsbrief uit. Aanmelden voor deze nieuwsbrief kan via Digitale nieuwsbrief. De versie van april vind u hier.

Collectegeld
Doordat kerken gesloten blijven, lopen kerken inkomsten mis uit de collecte. De collecte is bedoeld voor het onderhoud van het kerkgebouw en de pastorale zorg binnen de parochie. Om in deze tijd het kerkgebouw en de pastorale zorg overeind te houden is dit geld hard nodig. U kunt uw collectegeld natuurlijk overmaken naar de rekening van uw parochiekern.

Hoe vind je God Online
Er is een nieuw katholieke platform http://www.HoevindjeGod-online.nl
Het platform is bedoeld voor wie het geloof wil verkennen of beleven.
Het biedt verschillende cursussen en elke deelnemer krijgt een persoonlijke e-coach.

HeaderkerkAfgelastingen door het Coronavirus

De volgende bijeenkomsten gaan niet door door het Coronavirus:stay at home 4956906 640Afbeelding van Vektor Kunst iXimus via Pixabay

GEEN BEDEVAART ROOSENDAAL-KEVELAER IN 2020

Na lang aarzelen en pijn in het hart heeft het bestuur besloten de bedevaart vanuit Roosendaal e.o. naar Kevelaer dit jaar niet door te laten gaan. Zowel de besluiten van de Nederlandse regering over het verbod op evenementen tot 1 september als de uitspraken van bondskanselier Merkel maken het bijna onmogelijk een bedevaart te organiseren.

Bij de bedevaart horen een intochtprocessie, een bijeenkomst bij de Genadekapel en vieringen in de basiliek en andere ruimten. Dat wordt erg moeilijk als we ons moeten houden aan 1,5 meter afstand (in Duitsland 2 meter). Daarnaast worden bij vieringen in de kerk strenge eisen gesteld: kerkgangers moeten zich tevoren aanmelden om de onderlinge afstanden en het maximale aantal deelnemers te kunnen handhaven. Onlangs zijn ook nog mond-neuskapjes verplicht gesteld.
Onze bedevaartgangers zijn bijna allemaal ouderen: het zijn de mensen die het meest kwetsbaar zijn voor het coronavirus. Bovendien: hoe kun je een betaalbare busreis organiseren als de mensen 1,5 meter uit elkaar moeten zitten? Daarom heeft het bestuur besloten de bedevaart van 2020 niet door te laten gaan. We gaan ervan uit dat er volgend jaar een vaccin beschikbaar is en we veilig samen kunnen reizen en processies en vieringen kunnen organiseren.
Laten we nu in Nederland maar een kaarsje aansteken en volgend jaar weer met volle bussen naar Kevelaer gaan. Wij rekenen op u.

Bestuur Bedevaart Roosendaal e.o. – Kevelaer.
Kees van den Eijnden; Ad Rens

Annulering bedevaarten Beauraing
Het bestuur van Comité Pro Maria, bisdom Breda, heeft helaas de moeilijke beslissing moeten nemen om de bedevaarten naar Maria met het Gouden Hart in Beauraing te annuleren vanwege alle ontwikkelingen rondom het corona-virus.
Momenteel zit België op slot en het is onzeker wanneer de grenzen weer open gaan. Het heiligdom in Beauraing is nu ook gesloten. Daarom hebben we helaas allebei de bedevaarten, zowel in juni als in september, moeten annuleren.
Het spijt ons allemaal heel erg dat we een jarenlange traditie noodgedwongen moeten onderbreken.
We hopen dat u begrip heeft voor ons besluit en dat we volgend jaar met een extra grote groep pelgrims op bedevaart mogen gaan naar dat mooie, ingetogen Mariaoord in de Belgische Ardennen. Maria blijft op u wachten!

Voor verdere vragen of informatie zie www.bedevaartbeauraing.nl

Rommelmarkt

De rommelmarkt van de Quirinuskerk georganiseerd door de SBQ gaat niet door op zaterdag 9 mei.

Geen Antoniusnoveen in Lepelstraat.
Lieve mensen,
we leven in een onzekere tijd op dit moment in verband met. het coronavirus. Ook wij als werkgroep van de Antoniusnoveen. Er zijn strengere maatregelen gekomen, waardoor we de kerk nog langer moeten sluiten en daardoor genoodzaakt zijn om de noveen dit jaar niet door te laten gaan. Dit vinden wij heel erg jammer, maar gezien de huidige richtlijnen, ons opgelegd door de overheid, kunnen we niet anders.
Werkgroep Antoniusnoveen

Sam's kledingactie afgelast!

De halfjaarlijkse kledinginzameling in Halsteren en Lepelstraat, die dit voorjaar gepland stond voor zaterdag 25  april aanstaande, gaat vanwege de problemen rond het coronavirus niet door. Heel jammer, maar helaas niets aan te doen.

We hopen van harte dat we u in het najaar weer van dienst kunnen zijn met onze inzameling en ook op u mogen rekenen.

Organisatie Sam’s kledingactie St. Martinuskerk en H. Quirinuskerk.

corona 4930225 640

Communievieringen

De communievieringen gaan NIET door in het voorjaar door Corona. De vieringen zijn verplaatst naar het najaar. Meer informatie over de voorbereidingen en de nieuwe data kunt u hier vinden.Communievieringen en Corona

Nog steeds leven we in een tijd waarin het leven beperkt wordt door het coronavirus.
Zoals we al eerder hebben gemeld, zijn zowel in de Sint Christoffelparochie als de Sint Annaparochie alle Communievieringen afgelast voor de komende periode en worden ze verplaatst naar het najaar.
We hopen dat alles dan wél door kan gaan!
Natuurlijk is dit heel vervelend voor iedereen, maar het is belangrijk dat we de regels van het RIVM blijven volgen.
Er is een opzet gemaakt door het pastoresteam om in een korte tijd alle Communievieringen te laten plaatsvinden en dan komen we op onderstaande data:eucharistie12

  • Zaterdag 26 september 11.00 uur Vredeskerk Steenbergen
  • Zondag 27 september 11.00 uur H. Antonius van Paduakerk Lepelstraat
  • Zaterdag 3 oktober 11.00 uur H. Quirinuskerk Halsteren
  • Zondag 4 oktober 11.00uur. H. Gummaruskerk Steenbergen
  • H. Georgiuskerk Kruisland wordt nog nader bekeken.

We zijn blij dat de kinderen op deze manier dit jaar toch hun 1e Communie nog kunnen doen en wij vragen u om deze datum alvast in de agenda te schrijven. Verdere informatie over oefenen en dergelijke krijgt u later per parochiekern.
Omdat we na de zomervakantie de tijd vooral willen gebruiken om de kinderen voor te bereiden op de 1e communieviering vragen wij u om het ‘doe-boek’ thuis met uw kind verder af te maken.
In de bijlage vindt u ook een uitnodiging van een nieuw initiatief voor gezinnen van het bisdom om elkaar ‘live’ via Facebook te ontmoeten https://www.facebook.com/gezinspastoraat.
Via de website van jongkatholiek is een online interactieve catechese voor jongeren http://jongkatholiek.nl/artikelen/nieuw-online-face2face-catechese/ nu de bedevaart naar Rome niet doorgaat.

Wij wensen u en de kinderen alvast veel gezondheid en fijne en gezegende Paasdagen en hopen iedereen weer binnenkort te mogen ontmoeten.
Met vriendelijke groet, mede namens Pastor Lenie
Elly Bruins, werkgroep familiecatechese St. Christoffelparochie 
onderrand Afbeelding van congerdesign via Pixabay
Powered by AcyMailing