Voor een overzicht van vieringen kunt u kijken bij het activiteitenpagina of per parochiekern in het Christoffelbericht.
Voor dringende pastorale zorg kunt u de pastoor bellen via 06 128 668 59.
Voor alle andere vragen kunt u terecht via onderstaande telefoonnummers.

Het secretariaat van de Sint Christoffel parochie is gevestigd:
Lindenlaantje 13
 
4661 JK Halsteren
(0164) 68 23 10
Voor het ontvangen van de ziekenzalving:

 

06)12 86 68 59 

 

                                 

Voor het melden van een overlijden en het maken van een afspraak voor een uitvaart gelieve de uitvaarttelefoon te bellen

(06) 28 40 90 23.
Voor dopen en huwelijken: via de Sint Annaparochie te Steenbergen (0167) 56 16 71

 

U kunt op het secretariaat terecht voor het opgeven van intenties, het verkrijgen van informatie, het aanvragen van een doopsel of huwelijk enzovoort. Ook als u in de parochie bent komen wonen, kunt u zich daar opgeven als nieuwe parochiaan.
Bent u niet in de gelegenheid om zelf te komen of telefonisch contact op te nemen, dan kunt u gebruik maken van onze contactformulieren:

voor een intentie, vragen of informatie
voor een huwelijk: dit formulier
voor inschrijving 1e H. Communie

dit formulier

voor inschrijving H. Vormsel dit formulier
voor een doop

 bijgaand document invullen en retoursturen naar adres,
zoals vermeld in het document.

 

Aan zieken en mensen die slecht ter been zijn wordt de mogelijkheid geboden eenmaal per maand de H. Communie thuis te ontvangen. Men kan zich hiervoor opgeven bij het secretariaat.

De tarieven voor uitvaarten, huwelijks- en jubileumvieringen worden jaarlijks door het bisdom vastgesteld en vind u hier.

De contactgegevens per parochiekern:

Halsteren
H. Quirinuskerk

Dorpsstraat 51, Halsteren

vieringen:

  • zondag 9.30 uur
  • donderdag 9.00 uur

secretariaat:
Lindenlaantje 13, 4661 JK Halsteren
telefoon (0164) 68 23 10
Open: donderdag
10.00 - 12.00 uur

Lepelstraat
H. Antonius van Paduakerk

Kerkstraat 53, Lepelstraat

vieringen:

  • zaterdag 19.00 uur
  • dinsdag 19.00 uur

secretariaat:
Kerkstraat 53, 4664 BP Lepelstraat
telefoon (0164) 68 25 25
Open: dinsdag 10.00 - 12.00 uur
donderdag 19.00 - 20.00 uur

Oud-Vossemeer
H. Willibrorduskerk

Dorpsweg 7, 4698 RD Oud-Vossemeer

viering:

  • zondag 9.30 uur

secretariaat:
telefoon (0166) 67 23 27

Tholen
O.L. Vrouw Hemelvaartkerk

Markt 22, 4691 BX Tholen

viering:

  • zondag 11.00 uur

secretariaat:
telefoon (0166) 60 23 05