Sint Christoffel
PAROCHIE
Welkom op de internetsite van de Sint Christoffelparochie
Financiën

Parochiebijdragen, intentiegelden en ander bijdragen kunt u overmaken naar een van de volgende rekeningen:

Kern IBAN nummer BIC ten name van
Halsteren

NL95 RABO 011 880 0647

RABONL2U

RK Kerkbestuur St. Christoffel
inzake Quirinuskerk

Lepelstraat

NL 65 RABO 012 8000 376

RABONL2U

RK Kerkbestuur St. Christoffel
inzake H. Antonius van Padua

NL48 RABO 012 800 2913 RABONL2U actie Kerkbalans Lepelstraat
Oud-Vossemeer

NL69 RABO 036 260 3340

RABONL2U

Sint Christoffelparochie
inzake H. Willibrorduskerk Oud-Vossemeer

Tholen

NL89 RABO 035 340 4276

RABONL2U

RK Kerkbestuur
inzake O.L.V. Hemelvaartkerk

De tarieven voor uitvaarten, huwelijks- en jubileumvieringen (stipendia) worden jaarlijks door het bisdom vastgesteld.
Voor 1 januari 2023 zijn de volgende tarieven vastgesteld:

huwelijks- en uitvaartdienst (incl. avondwake)  € 690
jubileumdienst € 345
dienst in crematorium of begraafplaats zonder voorafgaande kerkelijke dienst € 460
doop/eerste communie/vormsel:
kerkbijdrage excl. kosten werkboek en dergelijken
€ 156
advies kerkbijdrage € 156

Aan degenen die deelnemen aan de actie Kerkbalans wordt op deze tarieven de feitelijke parochiebijdrage van de afgelopen drie jaar in mindering gebracht tot een maximum van het stipendium van de viering.

De bijdrage voor een intentie is € 12,00.

Het kan zijn dat de hier genoemde tarieven onderhevig zijn aan verandering. Voor een actueel overzicht van tarieven kunt u contact opnemen met de penningmeester van de parochie via het algemene contactformuler. Bijdragen kunnen worden overgemaakt naar de rekening van de desbetreffende parochiekern.

De Rooms-Katholieke Kerk in Nederland door de Belastingdienst is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Je kunt dit hier nalezen.

Alle afzonderlijke instellingen die bij de de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland horen en die het algemeen nut beogen, zijn aangewezen als ANBI.
Donateurs van een ANBI mogen hun giften onder voorwaarden aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Kijk hiervoor onder het kopje "Jaarlijkse parochiebijdrage en belastingaftrek"

 

De Sint-Christoffelparochie heeft via het Bisdom Breda ook een ANBI status. U kunt meer informatie over de ANBI status van de Sint Christoffel parochie hier vinden.

Uw jaarlijkse parochiebijdragen zijn gemakkelijk aftrekbaar voor de belasting.

Ongetwijfeld weet u dat uw jaarlijkse parochiebijdrage de belangrijkste vaste inkomstenbron vormt voor uw parochie én dus van groot belang is voor de toekomst van uw parochie en parochiekern.
Maar wist u dat u uw parochiebijdrage op een gemakkelijke manier als een volledig aftrekbare post in uw belastingaangifte kunt opvoeren? Met iedere hoogte van de bijdrage?
U kunt in een schriftelijke overeenkomst met uw parochiekern afspreken dat u vijf jaar lang een vast bedrag als bijdrage geeft.
De tekst van deze overeenkomst kunt u downloaden op de site van de Belastingdienst of opvragen bij uw eigen parochiekern.
Voorheen was hier een notariële akte voor nodig.
Afhankelijk van het door u betaalde belastingtarief ontvangt u hiervoor een teruggave.

Deze mogelijkheid biedt zowel u als de parochie voordeel en zekerheid. U betaalt netto minder en wellicht kunt u daarom de parochie wat extra geven.

Ongetwijfeld weet u dat uw jaarlijkse parochiebijdrage de belangrijkste vaste inkomstenbron vormt voor uw parochie en dus van groot belang is voor de toekomst van uw parochie en uw parochiekern.

Bisschoppelijke richtlijn met betrekking tot de parochiebijdrage is 1% van het netto te besteden (gezins)inkomen.
Het adviesbedrag kunt u hier vinden, maar we zijn blij met ieder bedrag, hoger of lager. U kunt het in één keer overmaken, maar ook in termijnen.

 

deze site is ontwikkeld door Mighty Webdesign
Disclaimer