Welkom op de internetsite van de Sint Christoffelparochie
Parochiebijdragen

Ongetwijfeld weet u dat uw jaarlijkse parochiebijdrage de belangrijkste vaste inkomstenbron vormt voor uw parochie en dus van groot belang is voor de toekomst van uw parochie en uw parochiekern.

Bisschoppelijke richtlijn met betrekking tot de parochiebijdrage is 1% van het netto te besteden (gezins)inkomen. Het adviesbedrag in 2018 is vastgesteld op € 118 (1% van het minimuminkomen), maar we zijn blij met ieder bedrag, hoger of lager. U kunt het in één keer overmaken, maar ook in termijnen.

 

deze site is ontwikkeld door Mighty Webdesign
Disclaimer