Ongetwijfeld weet u dat uw jaarlijkse parochiebijdrage de belangrijkste vaste inkomstenbron vormt voor uw parochie en dus van groot belang is voor de toekomst van uw parochie en uw parochiekern.

Bisschoppelijke richtlijn met betrekking tot de parochiebijdrage is 1% van het netto te besteden (gezins)inkomen.
Het adviesbedrag kunt u hier vinden, maar we zijn blij met ieder bedrag, hoger of lager. U kunt het in één keer overmaken, maar ook in termijnen.