Welkom op de internetsite van de Sint Christoffelparochie
Oecumenische viering in Halsteren

Agenda

Oecumenische viering in Halsteren

Twee keer per jaar houdt onze parochie een gezamenlijke viering met de gemeenteleden
van de hervormde gemeente Sint Martinus. Deze keer, op zondag 14 januari, vindt die
plaats in de Martinuskerk in de Dorpsstraat, aanvang 10.30 uur. De cantorijen van beide
geloofsgemeenschappen luisteren de dienst op. Iedereen is van harte welkom in de
Martinuskerk. Die zondag komt de viering in de Quirinuskerk te vervallen.

Locatie Martinuskerk
deze site is ontwikkeld door Mighty Webdesign
Disclaimer