Welkom op de internetsite van de Sint Christoffelparochie
Sam's kledingactie

Agenda

Sam's kledingactie

Kledinginzameling voor mensen in nood. 

Bij de Quirinus van 10 tot 12

Andere lokaties 9 tot 11

Voor info over wat in de zak mag: hier informatie

Locatie Quirinuskerk en Antoniuskerk
De mooie zomer van 2018 is weer voorbij en dus tijd om de kasten weer
eens op orde te brengen en overbodige, nog goed bruikbare kleding apart
te leggen voor de inzameling van Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood.
Die wordt dit najaar gehouden op zaterdag 13 oktober a.s. bij de kerken
van de Sint Christoffelparochie in Halsteren, Lepelstraat en Oud-Vosse-
meer. Bij onze Quirinuskerk kunt u die dag kleding, huishoudtextiel en
schoenen inleveren tussen 10.00 en 12.00 uur.
De opbrengst van de kledingactie is opnieuw bestemd voor een project van
Cordaid in de Centraal Afrikaanse Republiek, die al jaren wordt geteisterd
door conflicten. De nood in deze regio is zó groot en Cordaid is daar zó
welkom! Het doel van het project is goed onderwijs voor ruim 10.000
kinderen van 6 tot 14 jaar en in het bijzonder kinderen die geleden hebben
onder het geweld.
In het voorjaar kon Sam’s al € 30.000 overmaken voor de onderwijspro-
jecten van Cordaid. Met de najaarsactie hopen ze hetzelfde resultaat te
halen. Dus… duik uw kasten in en geef op 13 oktober uw spullen af in
goed gesloten plastic zakken. Sam’s zal er u heel dankbaar voor zijn!
deze site is ontwikkeld door Mighty Webdesign
Disclaimer