Welkom op de internetsite van de Sint Christoffelparochie
Lopend vuurtje

Agenda

Lopend vuurtje

De jaarlijkse vormelingendag ’Lopend Vuurtje’ vanhet bisdom Breda wordt gehouden op zaterdag 9 november a.s. van9.45 uur tot 15.30 uur in de Onzelievevrouweparochie te Bergen op Zoom. ’Lopend Vuurtje’is bedoeld voor tieners die het H. Vormsel gaan ontvangen of dit sacrament recent ontvangen hebben. Devormelingendag is een unieke kans voor tieners om leeftijdgenoten van andere parochies te ontmoeten. Elk jaar komt een grote groep vormelingen uit heel het bisdom samen.
De dag begint met een Eucharistieviering waarin bisschop Liesen de hoofd-celebrant zal zijn. Daarna worden de vormelingen in het Vlammenspel uitgedaagd met hoofd-, hart-, en doe-opdrachten. Via allerlei personages ontdekken zij wat de kracht van de Geest in je leven kan betekenen. Ook is er een ontmoeting met de bisschop. Tijdens een moment van ’vraag maar raak’krijgen zij de gelegenheid met hem in gesprek te gaan. ‘s Middags is er een grote spelshow waaraan iedereen deelneemt. De dag wordt geza-menlijk afgesloten met voor ieder een persoonlijke zegen.Ook ouders en begeleiders zijn van harte uitgenodigd voor ’Lopend Vuur-tje’.Voor hen is er een apart programma dat elk jaar anders wordt ingevuld.Daarnaast is er een ontmoeting met bisschop Liesen waarin het zegenen centraal staat.

Locatie Lourdeskerk Bergen op Zoom
deze site is ontwikkeld door Mighty Webdesign
Disclaimer