Welkom op de internetsite van de Sint Christoffelparochie
Sam's kledingactie

Agenda

Sam's kledingactie

Sam’s Kledingactie heeft voor het komend voorjaar, in samenwerking met hulporganisatie Mensen in Nood van Cordaid, een nieuw doel uitgekozen. De opbrengsten van de ingezamelde kleding gaat voor de eerste helft van 2018 naar een bijzonder project in de Centraal Afrikaanse Republiek.
De Centraal Afrikaanse Republiek is een straatarm land midden in Afrika met bijna 5 miljoen inwoners. Het land wordt al jaren geteisterd door burgeroorlogen en het is ontwricht door aanhoudend geweld. Bijna een miljoen mensen is hun huis ontvlucht en leeft als vluchteling. Bijna de helft van de bevolking heeft structureel te weinig voedsel, twee derde heeft geen toegang tot schoon drinkwater en gezondheidszorg. Onder deze zware omstandigheden schiet het onderwijs tekort.
Onderwijs voor kinderen van 6 tot 14 jaar
Cordaid is in 2017 een project gestart waarbij 18 scholen in crisisgebieden in de Centraal Afrikaanse Republiek ondersteund worden. Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met het Ministerie van Onderwijs en lokale partners en kent een bijzondere manier van financiering. Hierbij wordt de financiële steun afhankelijk gemaakt van de resultaten die bereikt worden. Als een school goed presteert stelt het daarmee de financiële onder-steuning veilig.
Doel van het project is het geven van goed onderwijs aan kinderen van 6 tot 14 jaar en in het bijzonder kinderen die geleden hebben onder het geweld. Vaak zijn dit kinderen die terugkeren naar hun geboortegebied, nadat ze gevlucht zijn. Meestal hebben deze kinderen al meer dan een jaar geen onderwijs meer kunnen volgen. Om het onderwijs weer op gang te krijgen zorgt Cordaid voor goede scholen en schoolmaterialen. Daarnaast biedt Cordaid hulp aan de dorpen waar de scholen staan en aan het onder-wijspersoneel van de scholen.

Locatie H. Quirinuskerk in Halsteren, de H. Antonius van Paduakerk te Lepelstraat, de H. Willibrorduskerk te Oud-Vossemeer
Op zaterdag 21 april a.s. kunnen tussen 10.00 en 12.00 uur gebruikte en nog bruikbare kleding, huishoudtextiel en schoenen ingeleverd worden
deze site is ontwikkeld door Mighty Webdesign
Disclaimer