Paasnieuwsbrief Sint Christoffelparochie

Bovenkant
Sint Christoffel parochie Logo Sint Christoffel
Beste parochiaan,

Voor u ligt de nieuwsbrief voor Pasen 2021.
We zitten nog midden in corona-tijd. De tijd naar Pasen staat in het teken van  opperste vreugde bij Palmpasen met juichende mensen. Om daarna door te gaan naar het laatste avondmaal (Witte donderdag) en de kruisiging (Goede vrijdag). Maar er is licht aan de horizon: Jezus verrijst.

Laten we Pasen vieren in wetenschap dat ook voor ons verrijzenis mogelijk zal zijn.
Veel leesplezier,
Redactieraad Nieuwsbrief
Paasboodschap

We vieren Pasen op 4 en 5 april. De kans is heel klein dat we het paasfeest vieren zoals we gewend zijn. De vaccinaties en de testen bieden weinig vooruitzicht en versoepeling van maatregelen tegen die tijd. De corona pandemie dwingt ons dit jaar om het paasfeest anders te vieren. Niettemin verandert de betekenis van Pasen niet. Pasen leert ons dat het donker in ons leven kan zijn zoals voor de leerlingen op die ochtend, maar er is altijd hoop. Jezus’ leven en sterven was geen mislukking. Jezus is sterker dan de dood. Hij is nu voor ons een levende kracht, de hoeksteen van ons leven als christenen. Het verhaal over het lege graf is een belangrijk, aangrijpend verhaal. Het is de brug van de aardse Jezus naar de Jezus Christus in het leven van de Kerk, van de mens Jezus naar de verrezen Heer.

Pasen is een uitnodiging om op zoek te gaan naar de levende heer. En er wordt in de evangelieverhalen ons duidelijk gemaakt: zoek hem niet in het graf, het graf is een plek van doodse passiviteit. Nee, zoek hem in jezelf, in de stilte van je hart, daar kunnen we zijn roepstem horen. Zoek hem in levende mensen, in mensen die zijn boodschap beleven en verder dragen. Zoek hem niet in het graf, daarin vind je geen leven maar dood. Zoek hem niet in de hemel, daar kunnen we niet naar binnen kijken. Maar zoek hem in het licht dat mensen zijn voor elkaar, in de liefdevolle zorg die zij gestalte geven aan elkaar. En zorg dat anderen hem in jou kunnen ontmoeten.

Pasen is het feest van het licht, Gods licht dat scheen in het oude Testament door talrijke profeten en gebeurtenissen in wie of waarin Gods reddende aanwezigheid zichtbaar werd zoals door Mozes die het volk wegvoerde uit de slavernij in Egypte naar een nieuwe toekomst, zoals in die vuurzuil die het volk 's nachts de weg wees, zoals de doortocht door het water, de vrijheid tegemoet. Gods licht werd bovenal zichtbaar in Jezus van Nazareth. Hij schonk leven en zinvol leven aan allen die in duisternis verkeerden. Ik ben het licht voor de wereld, zei hij, maar de wereld nam zijn licht niet aan. Op Goede Vrijdag lijkt zijn licht gedoofd, voorgoed, maar met Pasen vieren we dat zijn licht onverminderd blijft schijnen, alle tijden door, ook in onze dagen. Moge hij ons steeds herinneren aan het licht dat Jezus was en is, en ons inspireren om licht te zijn voor elkaar.
Zalig Pasen!


Mede namens pastoraal team en het kerkbestuur Sint Christoffelparochie
pastor SebastianKruis met lichtVieringen rond Pasen in de Sint Christoffel Parochie

 

HALSTEREN

H. Quirinuskerk

THOLEN

O. L. Vrouw Hemelvaartkerk

OUD-VOSSEMEER

H. Willibrorduskerk

LEPELSTRAAT

H. Antonius van Paduakerk

Palmpasen

zaterdag
27 maart

 

 -

 -

 -

17.00
Presentatieviering
Communicanten

19.00 uur
Eucharistieviering

 

Palmpasen

Zondag
28 maart

 

9.30 uur
Eucharistieviering

11.00 uur
Eucharistieviering

9.30 uur
Eucharistieviering

-

 

Witte Donderdag

1 april

19.00 uur
Eucharistieviering
(Paastriduüm)

-

-

-

 

Goede Vrijdag

2 april

 

Kerk open voor een kaarsje
of een bloem bij het kruis (kruishulde)
vanaf 13.00 uur

15.00 uur
Kruisweg met kinderen

19.00 uur
Liturgie van
Goede Vrijdag
(Paastriduüm)

-

15.00 uur
Kruisweg

15.00 uur
Kruisweg

 

Paaszaterdag

3 april

19.00 uur
Eucharistieviering
Paaswake
(Paastriduüm)

 -

         

 -

-

 

Hoogfeest
van Pasen

Zondag
4 april

 

9.30 uur
Eucharistieviering

11.00 uur
Eucharistieviering

9.30 uur
Dienst van WGC

11.00 uur
Dienst van WGC

Tweede Paasdag

Maandag
5 april

 

               -

               -

               -

11.00 uur

Eucharistieviering

U bent van harte welkom bij de vieringen in een van de kerken van onze parochie.
Voor Halsteren, Oud-Vossemeer en Tholen kunt u reserveren via de website.
Voor de Paasvieringen in Lepelstraat neemt u contact op met Henny Wouts.
Contactgegevens en reserveringen vindt u hier.Live stream vanuit de Quirinus

indexDankzij een gulle gift van de SBQ zal vanuit de Quirinus een livestream van vieringen worden verzorgd. Het streven is om de eerste live stream vanaf Witte Donderdag zal plaatsvinden.

Houdt ons livestream kanaal in de gaten voor verder details!Vastenactieproject. 2021

De Sint Christoffelparochie zet zich dit jaar gedurende de Veertigdagentijd in voor het Vastenactieproject ’Coronavirus en lockdown veroorzaken onzichtbare ramp’.2021 VASTENACTIE
Door verplichte lockdowns in Afrika, Azië en Latijns-Amerika door het coronavirus moeten mensen thuisblijven en mogen ze zich niet verplaatsen. De meeste mensen kunnen dus niet naar hun werk en voor veel van hen betekent dat ook dat ze minder of geen inkomen ontvangen. Ook de medische zorg staat onder druk door de maatregelen. We horen van een va2021 Vastenactie 2
n onze partners in Oeganda bijvoorbeeld dat mensen met een hiv-infectie niet naar het ziekenhuis kunnen voor hun medicatie omdat alle openbaar en privé vervoer is stilgelegd. Zwangere vrouwen moeten lopend naar de medische posten, omdat hun echtgenoten ze niet mogen brengen. Ze moeten noodgedwongen de vaak grote afstand lopend afleggen, dit leidt tot schrijnende situaties.
Hongersnood en virusuitbraak dreigen door coronavirus
Met name dagloners worden zwaar getroffen door de maatregelen: geen werk betekent voor hen: geen geld. Daarmee voltrekt zich in veel huis-houdens een onzichtbare ramp: spaargeld is er niet of nauwelijks en veel mensen hebben geen geld om eten te kopen waardoor hongersnood dreigt. Daarnaast is de kans op een uitbraak van het coronavirus in veel gebieden groot, omdat mensen zichzelf door onwetendheid onvoldoende bescher-men.
Een aantal van onze partners is inmiddels begonnen met het verlenen van noodhulp: ze delen onder meer voedselpakketten uit aan de armste families, geven voorlichting over hoe infectie met het coronavirus te voorkomen, ze vangen straatkinderen op en verspreiden zeep, thermometers, mondmaskers en handschoenen. Wij willen ze daarbij steunen en vragen daarvoor uw hulp! Het gaat om zeer kwetsbare medemensen in meerdere landen voor wie deze noodhulp hoognodig is.
De Sint Christoffelparochie wil dit project graag steunen en vraagt daarbij uw hulp! Wellicht vraagt u zich hoe onze bijdragen besteed gaan worden. Daarom volgen hierna enkele voorbeelden van wat er met onze financiële hulp kan worden gedaan. Weet dat alle steun voor de kwetsbare gemeenschappen welkom is!
2021 vastenactie 3

  • Voor € 5 geeft u al vier stukken zeep of geeft u vijf kilo rijst.
  • Voor € 6 geeft u een gezin een pakket met zeep, ontsmettingsmiddel, handschoenen en een masker.
  • Voor € 16 geeft u tien gecertificeerde mondmaskers voor medewerkers in de hulpcentra.
  • Voor € 25 geeft u zeven dozen schone handschoenen.
  • Voor € 55 geeft u vijf gezinnen eten voor tien dagen.

Wat geeft u?
Als u wilt helpen kunt u uw bijdrage overmaken op de rekening van Caritasinstelling Sint Christoffel NL 90 RABO 0118 8916 26 onder vermelding van ’Vastenactie 2021’.

Dank u welDoe mee, vier Pasen!

2021 vier pasenPasen valt dit jaar op 4 en 5 april. Omdat de kans heel groot is dat er dan nog steeds beperkende maatregelen gelden in verband met de corona-pandemie, roepen de Nederlandse bisschoppen op om thuis Pasen mee te vieren wanneer er geen plek meer is in de kerk. Ze doen dit op de speciale website www.vierpasen.nl De site biedt links en downloads om de Veertigdagentijd én Pasen ook thuis optimaal te beleven en te vieren.
Er is ook een link naar www.vastenactie.nl en in de week voor Pasen, de Goede Week, worden op de website meerdere filmpjes gepubliceerd, waarin de bisschoppen persoonlijk uitleg geven bij belangrijke onderdelen van de Goede Week en Pasen. Ook de boodschap van paus Franciscus voor de Veertigdagentijd is op de site te vinden.
Iedereen is van harte uitgenodigd om een bezoek te brengen aan www.vierpasen.nl en te kijken hoe de website kan helpen om de Veertig-dagen- en de Paastijd in 2021 zo bewust mogelijk te beleven.Bisschop Liesen in het geloofsgesprek op Palmzondag

Op Palmzondag 28 maart 2021 zendt KRO-NCRV het Geloofsgesprek uit met bisschop Liesen. Het wekelijkse interview van presentator Leo Fijen werd eerder opgenomen op het bisdomkantoor in Breda. Aansluitend op het Geloofsgesprek wordt vanuit de H. Antoniuskathedraal de eucharistieviering live uitgezonden.
In het Geloofsgesprek vertelt bisschop Liesen met het oog op de Goede Week wat het betekent om leerling van Christus te zijn.
Het Geloofsgesprek en de live uitgezonden mediaviering vanuit de H. Antoniuskathedraal zijn zondagochtend 28 maart vanaf 9:45 uur te volgen via NPO (televisie en internet);2021 Geloofsgesprek bisschop Liesen Leo FijenDe Goede week: voor jongeren

Op Palmzondag 28 maart 2021 hoopt het jongerenpastoraat van het bisdom Breda jongeren (16-30 jaar) voor te bereiden op de Goede Week.werken barmhartigheid 03

Deze bijeenkomst is via Zoom.

Marc Timmermans, priester en moraaltheoloog zal een inleiding geven met als thema:
De Goede Week: zover gaat Gods barmhartigheid.

God heeft ons alles gegeven om bij Hem te komen in de hemel. Helaas zijn wij zwakke mensen: we struikelen en vallen. God laat ons gelukkig niet aan ons lot over, maar heeft zijn Zoon gegeven. Dankzij Zijn lijden, sterven en verrijzenis is er voor ons vergeving en genezing. Geweldig zo’n cadeau, maar het is wel nodig dat we ons hart daarvoor openen.

Opgeven via deze pagina op de website van het Sint Franciscus centrumBoeteviering In Steenbergen

Ter voorbereiding op het Paasfeest vindt op maandag 29 maart in de Sint Gummaruskerk te Steenbergen om 19.00 uur een Boeteviering plaats. Als u deze viering wilt bijwonen wordt u vriendelijk verzocht te reserveren. U kunt dit doen via het secretariaat van de Sint Annaparochie:
of via telefoonnr. 0167 - 561671.Chrisma-mis 2021 te volgen via livestream

De jaarlij2021 chrismamiskse Chrismamis die in het Bisdom Breda in de Goede Week voor Pasen wordt gevierd, wordt op woensdag 31 maart gelivestreamd vanuit de H. Antoniuskathedraal. Vanwege de coronamaatregelen kunnen slechts enkele genodigden bij de viering aanwezig zijn. Tijdens de besloten eucharistieviering wijdt bisschop Liesen het Chrisma en zegent hij de heilige oliën voor de doopleerlingen en de ziekenzalving.
De livestream is vanaf 19:00 uur te volgen via de website: Parochie Breda Centrum – Welkom (bisdomvanbreda.nl)
“Al vele maanden kunnen we slechts met kleine groepjes samenkomen voor de viering van de eucharistie,” licht bisschop Liesen toe in een brief aan de parochies. “Grote diocesane vieringen zijn op dit moment niet mogelijk. Helaas geldt dat ook voor de aanstaande Chrismamis.” De bisschop uit zijn waardering voor allen die werken in het pastoraat om het kerkelijke leven gaande te houden en te blijven omzien naar de zwakkeren in de samenleving.

Omzien naar de zwakkeren
De afgelopen jaren heeft het bisdom aan de parochies, instellingen en kloosters altijd gevraagd om een offergave mee te nemen naar de Chrismamis. Velen deden hieraan mee door bijvoorbeeld voedselpakketten mee te brengen. De parochie waar de viering plaatsvond, zorgde ervoor dat de pakketten een goede bestemming kregen. Naast de concrete offergave zocht de parochie ook altijd een project uit. Hiervoor werd een geldelijke bijdrage gevraagd. Dit jaar heeft bisschop Liesen als gastheer in de Antoniuskathedraal zelf een goed doel bestemd.

‘Huizen van vriendschap’
Dit jaar wordt een bijdrage gevraagd voor ‘Huizen van vriendschap’, een diaconaal en missionair project van de vier parochies van de stad Breda, waarbij zij samen optrekken rondom het thema eenzaamheid. De coronacrisis heeft scherp blootgelegd dat eenzaamheid in veel lagen van de bevolking en praktisch in alle leeftijdsgroepen voorkomt.
Een missionaire gemeenschap sluit zich niet in zichzelf op, maar zoekt, vanuit een bewogenheid om Christus, het contact met de mensen, en vooral met de mensen aan de rand: “al wat gij gedaan hebt voor een dezer geringsten van mijn broeders hebt ge voor Mij gedaan” (Mt 25,40). Het gaat hierbij niet alleen om goed te zijn voor de ander, maar ook om met die ander in vriendschap het leven te delen. Bij dit project zijn middelen nodig voor de vorming en geloofsverdieping van de eigen mensen. Daarnaast moeten straks ook locaties ingericht worden waar mensen gastvrij in de naam van Christus ontvangen worden.
Bijdragen voor dit project kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer: NL79 RABO 0101 0517 78 t.n.v. Bisdom Breda o.v.v. Gave Chrismaviering 2021.Geloofsgesprekken rondom het boek Handelingen der Apostelen

Het Sint Franciscuscentrum, het vormingscentrum van Bisdom Breda, nodigt u uit voor een reeks van geloofsgesprekken* in kleine groepen** rondom het boek Handelingen der Apostelen tussen Pasen en Pinksteren 2021. Deze vorm van Lectio Divina wordt georganiseerd in samenwerking met de Katholieke Bijbelstichting. De zeven online avonden vinden plaats van 20.00 – 21.15 uur onder leiding van diaken Vincent de Haas, vanaf dinsdagavond 6 april 2021.

Wanneer en waar
Zeven avonden van Pasen tot Pinksteren van 20.00 – 21.15 uur online via Zoom. Op de volgende data: dinsdagavonden 6 april, 13 april en 20 april, woensdagavond 28 april, maandagavond 3 mei, dinsdagavonden 11 mei en 18 mei.

Meer informatie via de website van het Sint Franciscus centrumhudson hintze 183959 1Start Antonius noveen in corona tijd

De ParochieKernCommissie van Lepelstraat heeft in overleg met het pastoresteam besloten om dit jaar de Antonius noveen, ondanks de maatregelen, door te laten gaan. Met de maatregelen van2021 Beeld Antonius nu starten we op dinsdag 13 april met de noveen. We hopen op een versoepeling maar op dit moment is het aantal toegelaten bezoekers 30 personen.
Om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te geven de noveen te bezoeken vinden er twee vieringen plaats op de dinsdagen. Een om 14.30 uur en één om 19.00 uur.

Het is de bedoeling dat u reserveert. Dat kan niet voor alle dinsdagen tegelijk. Iedere week kunt u opnieuw reserveren.
Dit kan alleen via Henny Wouts tel: 0164-682575.
De data zijn: dinsdag 13, 20 en 27 april, 4, 11, 18 en 25 mei, 1 en 8 juni.
De viering op slotzondag is 13 juni om 11.00 uur.                                                                                                                                                                                                                                                    
De Antonius van Paduakerk is ook op dinsdagen te bezoeken tijdens de negen weken van de noveen. De openingstijden zijn van 10.00 uur tot 16.00 uur.
U krijgt zo de gelegenheid voor een persoonlijk gebed, kaarsjes aan te steken en devotie-artikelen te kopen
Als de maatregelen worden aangepast hoort u dat zo snel mogelijk van ons.
We hopen u allemaal weer te ontmoeten op de dinsdagen.Sam’s kledingactie voorjaar 2021

Op zaSams Kledingactie 2terdag 17 april a.s. vindt bij R.K. kerken van Halsteren, Lepelstraat en Oud-Vossemeer weer de voorjaarsinzameling plaats van Sam’s Kleding-actie. De netto-opbrengst van de inzameling gaat naar een project in Kananga, D.R. Congo om betere leeromstandigheden te creëren voor schoolkinderen. DRC worstelt al jaren met de gevolgen van extreme armoede en continue oplaaiende conflicten. Hierdoor gaan 5,2 miljoen kinderen niet naar de basisschool. De slechte staat van de scholen en beperkte voorzieningen zijn voor een groot deel debet aan het feit dat kinderen niet naar school gaan. 2021 wat mag u inleveren.2Daarom renoveert Cordaid samen met de gemeenschappen in totaal 25 scholen en worden waterpunten en sanitaire voorzieningen aangelegd. Samen met de vrijwilligers van Sam’s Kledingactie zorgt Cordaid ervoor dat de kinderen in DRC betere leeromstandigheden krijgen op school. Met een bijdrage van € 25.000,- bouwt Cordaid 9 toiletgebouwen met ieder 5 toiletten, zodat de kinderen betere hygiënische omstandigheden op school hebben dan voorheen. Onderwijs is de beste investering in de toekomst van een kind.
Lever daarom uw nog goed draagbare kleding, huishoudtextiel en schoenen in bij een van de kerken. Graag in gesloten plastic zakken
Samen maken we het verschil!Nieuwe datum Eerste Heilige Communieviering

In overleg met het pastoresteam is besloten om de datum van de Communieviering te verzetten naar zaterdag 26 juni om 11.00 uur in de H. Quirinuskerk te Halsteren
Wanneer het aantal bezoekers per viering nog te beperkt is, dan worden de communicanten over twee vieringen verdeeld en worden de aanvangstijden aangepast naar: 10.30 uur en 13.00 uur.csm 2 erstkommunion by cornelia kurtz fe624752b0

Omdat de datum van de Communieviering verzet is zijn ook de data van de bijeenkomsten veranderd.
Een nieuw overzicht kunt u vinden in de google agenda op de website van de parochie:
www.sint-christoffel.nl onder het kopje; ‘communie’.
De familievieringen in het nieuwe schema zijn nog onder voorbehoud!!
werkgroep familiecatechese

 In Memoriam Emmy Geluk

Vrijdag 5 maart j.l. werd onze geloofsgemeenschap opgeschrikt met het onheilspellende bericht dan Emmy Geluk door een noodlottig ongeval om het leven is gekomen.
Emmy zette zich met hart en ziel in voor de kerk van de H. Willibrordus in Oud-Vossemeer, maar ook voor de Sint-Christoffelparochie. Zij was niet alleen betrokken bij het kerkelijk leven maar ook in de Oud-Vossemeerse samenleving waar zij vele mensen een helpende hand en luisterend oor bood.
In de H. Willibrordusparochie was zij voorzitter van de Parochiekerncommissie maar ook lector en koster en ging zij eens in de twee maanden voor in de zondagsviering.
Bestuurlijk kwam er veel op haar af.
Het gemis is groot, voor haar man, haar kinderen en kleinkinderen, maar ook voor velen in onze geloofsgemeenschap.
Zaterdag 13 maart j.l. namen wij, in een mooie Eucharistieviering, afscheid van haar, waarna zij te ruste is gelegd op ons parochiekerkhof.
Emmy, rust in Vrede.Terugkoop van onze voormalige pastorie.

Eind vorig jaar heeft de Sint - Christoffelparochie de voormalige pastorie aan2021 voormalige pastorie
de Dorpsstraat 53 te Halsteren terug aangekocht.
Deze was in 2000 door onze toenmalige parochie H. Quirinus verkocht aan Woningstichting Halsteren, welke na enkele fusies is opgegaan in Stichting Stadlander.
Sedert 15 november 2001 is hierin een kinderopvang centrum gevestigd
Aangezien Stichting Stadlander tot verkoop wilde overgaan heeft het parochiebestuur na alles goed overwogen te hebben na gedegen informatie – mede op advies van het bisdom – besloten om gebruik te maken van het voorkeursrecht tot koop.
Omdat de juridische levering heeft plaats gevonden voor de aanvang van dit kalenderjaar, namelijk op 30 december 2020, heeft onze parochie een aanzienlijk bedrag kunnen besparen aan overdrachtsbelasting.
Op het eerste gezicht komt het wellicht vreemd over, dat midden in de Corona periode met tegen vallende inkomsten, met name ten aanzien van collecten en stipendia voor Heilige Missen, deze stap genomen is.
Mede dank zij een in 2019 verkregen erfenis is het bedrag van de koopsom en de kosten van aankoop opgenomen ten laste van de bij het bisdom belegde gelden.
Aangezien de huidige huurder Stichting Kinderopvang Mamaloe te kennen heeft gegeven
de huur voor langere tijd te continueren is het parochiebestuur er van overtuigd dat
de huurinkomsten gedurende een lange termijn – rekening houdende met allerlei vaste lasten en reservering grootonderhoud – een netto rendement zullen geven van minimaal 5%, zodat deze inkomsten eventuele onverhoopte tekorten geheel of gedeeltelijk kunnen dekken.
Het beheer van onze voormalige pastorie is niet in handen van de parochiekern commissie
H. Quirinus te Halsteren, maar als beheerders zijn aangesteld 2 leden van
het parochiebestuur, te weten de heer Paul Jas, T: 06-51440493, E: , en bij diens afwezigheid de heer Dion Dam, T: 06-54330308, E: .
De pastorie is gebouwd in 1912 en 1913 naar een ontwerp van de heer J.Th.J. Cuijpers en heeft samen met het gebouw van de Heilige Quirinus kerk de status van
Rijksmonument.
Hieronder volgt de omschrijving van de waardering uit het monumenten register.
“Het gebouw heeft cultuurhistorisch belang als uitdrukking van de ontwikkeling van
het katholicisme in de vroege 20ste eeuw en als voorbeeld van de typologische ontwikkeling van de dorpspastorie.
Het geheel is van architectuur historisch belang wegens materiaal gebruik en ornamentiek en neemt een belangrijke plaats in het oeuvre van de architect.
Wegens de markante situering, verbonden aan de ontwikkeling van de plaats, heeft
het complex ensemblewaarde.
Het geheel is gaaf bewaard gebleven.”


 
onderrand
Powered by AcyMailing