Welkom op de internetsite van de Sint Christoffelparochie
Sint Christoffelparochie


Het Franciscus centrum van het Bisdom Breda organiseert een geloofsverdiepingscursus.

Op 11 september a.s. start voor de derde maal de Algemene Geloofscursus, georganiseerd door het Sint Francis-cuscentrum, centrum voor geloofsverdieping en vorming van het bisdom Breda.
Op het programma staat module I met als thema: ’Geloofsbelijdenis'.
Deze module is een gemakkelijk toegankelijke manier om tot de kern te komen van wat wij iedere zondag vieren. Vooral voor vrijwilligers in de parochie, maar ook voor alle andere geïnteresseerden, wordt deze cursus aanbevolen. Met de geloofscursus hoopt men tegemoet te komen aan het verlangen naar geloofsverdieping en –verinner-lijking.
De cursus wordt gegeven door pastoor Lars Peetam en Ben Hartmann.
De bijeenkomsten vinden plaats op de woensdagavonden 11 en 25 september, 9 en 30 oktober en 13 november van 19.30 tot 21.30 uur in de Ontmoetingsruimte van de H. Michaelkerk, Hooghout 67, 4817 EA Breda.


Behandeld zal worden:
• Wat is geloven en de geloofsbelijdenis?
• God de Vader, Schepper van hemel en aarde.
• God de Zoon, Jezus de Christus.
• God de Heilige Geest.
• De Kerk.
Aan deze avonden zijn geen kosten verbonden. Een vrijwillige bijdrage is welkom. Meer informatie en aanmelding via het Franciscus centrum

deze site is ontwikkeld door Mighty Webdesign
Disclaimer