Sint Christoffel
PAROCHIE
Welkom op de internetsite van de Sint Christoffelparochie
Sint Christoffelparochie

We vieren Pasen op 4 en 5 april. De kans is heel klein dat we het paasfeest vieren zoals we gewend zijn. De vaccinaties en de testen bieden weinig vooruitzicht en versoepeling van maatregelen tegen die tijd. De corona pandemie dwingt ons dit jaar om het paasfeest anders te vieren. Niettemin verandert de betekenis van Pasen niet. Pasen leert ons dat het donker in ons leven kan zijn zoals voor de leerlingen op die ochtend, maar er is altijd hoop. Jezus’ leven en sterven was geen mislukking. Jezus is sterker dan de dood. Hij is nu voor ons een levende kracht, de hoeksteen van ons leven als christenen. Het verhaal over het lege graf is een belangrijk, aangrijpend verhaal. Het is de brug van de aardse Jezus naar de Jezus Christus in het leven van de Kerk, van de mens Jezus naar de verrezen Heer.

Pasen is een uitnodiging om op zoek te gaan naar de levende heer. En er wordt in de evangelieverhalen ons duidelijk gemaakt: zoek hem niet in het graf, het graf is een plek van doodse passiviteit. Nee, zoek hem in jezelf, in de stilte van je hart, daar kunnen we zijn roepstem horen. Zoek hem in levende mensen, in mensen die zijn boodschap beleven en verder dragen. Zoek hem niet in het graf, daarin vind je geen leven maar dood. Zoek hem niet in de hemel, daar kunnen we niet naar binnen kijken. Maar zoek hem in het licht dat mensen zijn voor elkaar, in de liefdevolle zorg die zij gestalte geven aan elkaar. En zorg dat anderen hem in jou kunnen ontmoeten.

Pasen is het feest van het licht, Gods licht dat scheen in het oude Testament door talrijke profeten en gebeurtenissen in wie of waarin Gods reddende aanwezigheid zichtbaar werd zoals door Mozes die het volk wegvoerde uit de slavernij in Egypte naar een nieuwe toekomst, zoals in die vuurzuil die het volk 's nachts de weg wees, zoals de doortocht door het water, de vrijheid tegemoet. Gods licht werd bovenal zichtbaar in Jezus van Nazareth. Hij schonk leven en zinvol leven aan allen die in duisternis verkeerden. Ik ben het licht voor de wereld, zei hij, maar de wereld nam zijn licht niet aan. Op Goede Vrijdag lijkt zijn licht gedoofd, voorgoed, maar met Pasen vieren we dat zijn licht onverminderd blijft schijnen, alle tijden door, ook in onze dagen. Moge hij ons steeds herinneren aan het licht dat Jezus was en is, en ons inspireren om licht te zijn voor elkaar.
Zalig Pasen!


Mede namens pastoraal team en het kerkbestuur Sint Christoffelparochie
pastor SebastianKruis met licht

deze site is ontwikkeld door Mighty Webdesign
Disclaimer