Sint Christoffel
PAROCHIE
Welkom op de internetsite van de Sint Christoffelparochie
Sint Christoffelparochie

De Sint Christoffelparochie zet zich dit jaar gedurende de Veertigdagentijd in voor het Vastenactieproject ’Coronavirus en lockdown veroorzaken onzichtbare ramp’.2021 VASTENACTIE
Door verplichte lockdowns in Afrika, Azië en Latijns-Amerika door het coronavirus moeten mensen thuisblijven en mogen ze zich niet verplaatsen. De meeste mensen kunnen dus niet naar hun werk en voor veel van hen betekent dat ook dat ze minder of geen inkomen ontvangen. Ook de medische zorg staat onder druk door de maatregelen. We horen van een va2021 Vastenactie 2
n onze partners in Oeganda bijvoorbeeld dat mensen met een hiv-infectie niet naar het ziekenhuis kunnen voor hun medicatie omdat alle openbaar en privé vervoer is stilgelegd. Zwangere vrouwen moeten lopend naar de medische posten, omdat hun echtgenoten ze niet mogen brengen. Ze moeten noodgedwongen de vaak grote afstand lopend afleggen, dit leidt tot schrijnende situaties.
Hongersnood en virusuitbraak dreigen door coronavirus
Met name dagloners worden zwaar getroffen door de maatregelen: geen werk betekent voor hen: geen geld. Daarmee voltrekt zich in veel huis-houdens een onzichtbare ramp: spaargeld is er niet of nauwelijks en veel mensen hebben geen geld om eten te kopen waardoor hongersnood dreigt. Daarnaast is de kans op een uitbraak van het coronavirus in veel gebieden groot, omdat mensen zichzelf door onwetendheid onvoldoende bescher-men.
Een aantal van onze partners is inmiddels begonnen met het verlenen van noodhulp: ze delen onder meer voedselpakketten uit aan de armste families, geven voorlichting over hoe infectie met het coronavirus te voorkomen, ze vangen straatkinderen op en verspreiden zeep, thermometers, mondmaskers en handschoenen. Wij willen ze daarbij steunen en vragen daarvoor uw hulp! Het gaat om zeer kwetsbare medemensen in meerdere landen voor wie deze noodhulp hoognodig is.
De Sint Christoffelparochie wil dit project graag steunen en vraagt daarbij uw hulp! Wellicht vraagt u zich hoe onze bijdragen besteed gaan worden. Daarom volgen hierna enkele voorbeelden van wat er met onze financiële hulp kan worden gedaan. Weet dat alle steun voor de kwetsbare gemeenschappen welkom is!
2021 vastenactie 3

  • Voor € 5 geeft u al vier stukken zeep of geeft u vijf kilo rijst.
  • Voor € 6 geeft u een gezin een pakket met zeep, ontsmettingsmiddel, handschoenen en een masker.
  • Voor € 16 geeft u tien gecertificeerde mondmaskers voor medewerkers in de hulpcentra.
  • Voor € 25 geeft u zeven dozen schone handschoenen.
  • Voor € 55 geeft u vijf gezinnen eten voor tien dagen.

Wat geeft u?
Als u wilt helpen kunt u uw bijdrage overmaken op de rekening van Caritasinstelling Sint Christoffel NL 90 RABO 0118 8916 26 onder vermelding van ’Vastenactie 2021’.

Dank u wel

deze site is ontwikkeld door Mighty Webdesign
Disclaimer