Sint Christoffel
PAROCHIE
Welkom op de internetsite van de Sint Christoffelparochie
Sint Christoffelparochie

Vrijdag 5 maart j.l. werd onze geloofsgemeenschap opgeschrikt met het onheilspellende bericht dan Emmy Geluk door een noodlottig ongeval om het leven is gekomen.
Emmy zette zich met hart en ziel in voor de kerk van de H. Willibrordus in Oud-Vossemeer, maar ook voor de Sint-Christoffelparochie. Zij was niet alleen betrokken bij het kerkelijk leven maar ook in de Oud-Vossemeerse samenleving waar zij vele mensen een helpende hand en luisterend oor bood.
In de H. Willibrordusparochie was zij voorzitter van de Parochiekerncommissie maar ook lector en koster en ging zij eens in de twee maanden voor in de zondagsviering.
Bestuurlijk kwam er veel op haar af.
Het gemis is groot, voor haar man, haar kinderen en kleinkinderen, maar ook voor velen in onze geloofsgemeenschap.
Zaterdag 13 maart j.l. namen wij, in een mooie Eucharistieviering, afscheid van haar, waarna zij te ruste is gelegd op ons parochiekerkhof.
Emmy, rust in Vrede.

deze site is ontwikkeld door Mighty Webdesign
Disclaimer