Hier kun je van alles vinden over kinderen en jongeren in onze parochie.

Zo vind je informatie over de 1e H. Communie, over het Vormsel, maar ook over misdienaars, de familievieringen en nog meer.

 

Wil je graag misdienaar zijn? Je bent welkom in alle kernen en alle vieringen. Meld je aan!

 

We hopen dat je je welkom voelt in de kerk en misschien helpt de site jou daarbij.

Als je wat meer wilt weten over wat een viering is of wat sacramenten zijn, kun je dat vinden in de vraag- en antwoordlijst.

Natuurlijk vind je op de hoofdpagina nog informatie en foto's over het Vormsel, de eerste Heilige Communie en het Doopsel.

 

Veel plezier!