Sint Christoffel
PAROCHIE
Welkom op de internetsite van de Sint Christoffelparochie
Nieuws en activiteiten

Sint Christoffel Berichten
Voor een goede communicatie wordt in alle parochiekernen het Sint Christoffel Bericht uitgebracht. Dit mededelingenblaadje bevat allerlei informatie zoals de lezingen, aanvangstijden van vieringen, intenties en voor parochianen belangrijke actuele mededelingen over de eigen parochiekern. Elke week is het in Halsteren op de tafels achter in de kerk te vinden. In Lepelstraat, Oud-Vossemeer en Tholen verschijnt het om de twee weken.

Voor de laatste gegevens rondom Geloven tijdens Corona, lees het document van de bisschoppen.

Het laatste 'Christoffelbericht' kunt u hier downloaden.

Daarnaast verschijnen in Halsteren en Lepelstraat wekelijks de huis-aan-huisbladen ‘De Halsterse Krant’ en “De Bergen op Zoomse Bode’. In Tholen en Oud-Vossemeer zijn dat ‘De Eendrachtbode’ en de “Thoolse Bode’.
Ook hierin wordt belangrijke informatie over de parochiekernen opgenomen.
Algemene tijden van vieringen vindt u op de contactpagina van deze website. Vrijwel maandelijks wordt er een familieviering gehouden binnen onze parochie. Tijd en plaats kunt u hier vinden.

Nieuwsbrief
De laatste nieuwsbrief is hier te vinden. 
U kunt zich hier aanmelden voor de nieuwsbrief

Het bisdom en de vicariaten van het bisdom brengen ook een nieuwsbrief uit. Aanmelden voor deze nieuwsbrief kan via Digitale nieuwsbrief.

 

In het weekend van 28 en 29 september 2021 is van de kansel het volgende bericht uitgesproken:

Kanselbericht parochies St Anna en St Christoffel
weekend 28 en 29 augustus 2021

 

Geachte parochianen,

Namens het pastoraal team en de parochiebesturen van de Sint Annaparochie en de Sint Christoffelparochie wil ik u de volgende mededeling doen. Het betreft de samenstelling van het pastoraal team.

Pastor Sebastian Chazhoor heeft een nieuwe pastorale functie aanvaard. Met ingang van 1 oktober wordt hij geestelijk verzorger in verschillende verpleeghuizen in de Kempen, in het bisdom Den Bosch. Dit betekent dat hij afscheid van onze parochies gaat nemen.
Vanaf 1 oktober is pastor Sebastian geen lid meer van het pastoraal team van onze parochies. Wel mogen we de komende maanden nog een beroep op hem doen voor de verzorging van zondagsvieringen. Zolang Sebastian nog in Steenbergen woont zal hij als priesterassistent vieringen in onze kerken blijven verzorgen. Dat betekent dat we hem de komende maanden nog regelmatig als voorganger tegenkomen. Echt afscheid van Sebastian nemen we pas wanneer hij gaat verhuizen. Dat moment is nu nog bekend.

Acht jaar geleden werd pastor Sebastian in onze parochies als priester benoemd. Hij heeft met veel voldoening in onze parochies kunnen werken. Wij zijn hem dankbaar voor zijn inzet bij ons, en we vinden het jammer dat we afscheid van hem moeten nemen, maar we respecteren zijn keuze. Sebastian Chazhoor keert terug naar de categoriale zielzorg in verpleeghuizen. Het is een pastorale taak waar hij als priester in begonnen is en die hem dierbaar is gebleven. Parochiebestuur en pastoraal team wensen hem van harte alle goeds in zijn nieuwe functie.

De nieuwe functie van pastor Sebastian is pas onlangs bekend geworden.

Het pastoraal team en de parochiebesturen spreken nog met het bisdom over de vacature die ontstaat. We houden er rekening mee dat de lege plaats in het team niet snel kan worden ingevuld.
Pastoor De Kort en pastoraal werkster Lenie Robijn zullen taken van pastor Sebastian Chazhoor overnemen. Over de nieuwe taakverdeling in het pastoraal team zullen we u nog informeren.


Van harte hopen we dat u met uw inzet en uw gebed de voortgang van het pastoraat in onze parochies blijft steunen.

Op het regionale televisiekanaal ZuidWest TV staat in het programma ReliVisie het geloof centraal.Fredi en Marjo presenteren 2 keer per maand het religieuze programma ‘ReliVisie’ waarin we samenwerken met alle parochies en gemeenten in de streek.

In de uitzending van 23 april 2021 wordt de H. Willibrorduskerk te Oud-Vossemeer bezocht. De uitzendingen van Relivisie zijn zeker de moeite waard om te bekijken.

U kunt de uitzending later terugkijken via ReliVisie Uitzending Gemist

ReliVisie logo

2021 Beeld AntoniusZoals u eerder kon lezen in de nieuwsbrief, is de Antoniusnoveen van start gegaan op dinsdag 13 april. De noveen wordt gevierd gedurende 9 weken, iedere dinsdag. De slotviering van de noveen is op zondag 13 juni om 11.00 uur,
Om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te geven de noveen te bezoeken vinden er twee vieringen plaats op de dinsdagen. Een om 14.30 uur en één om 19.00 uur. Als u bij deze viering wilt zijn, kunt u Iedere week opnieuw reserveren via Henny Wouts tel: 0164-682575.

Nu is door een gulle gift het mogelijk geworden dat de noveen ook via Livestream wordt uitgezonden. Iedere avondviering (19.00 uur) kunt u deze volgen via het Youtube kanaal van de H. Antonius van Paduakerk

De H. Antonius van Paduakerk is overigens op dinsdagen tijdens de noveen te bezoeken van 10.00 uur tot 16.00 uur.
U krijgt zo de gelegenheid voor een persoonlijk gebed, kaarsjes aan te steken en devotie-artikelen te kopen.

Ook dit jaar is er in de Meimaand geen speciale Mariaviering.
Maar de H. Quirinuskerk zal op zondagmiddag 2, 9, 16, 23, 30 mei geopend zijn van 13.30 – 15.00 uur.
We kunnen dan bij Maria bidden, een kaarsje branden, een bloemetje brengen.
Of zo maar even in stilte bij haar zijn.
Welkom!maria2021

Er is in de H. Quirinuskerk in Halsteren een nieuw systeem geïnstalleerd voor livestreaming vanuit onze parochie.

Zolang het ‘coronatijdperk’ duurt zullen we iedere zondagmorgen om 9:30 uur een uitzending trachten te verzorgen.

U kunt dan eventueel thuis op de computer of via mobiele telefoon onze diensten gaan volgen. Dit voor het geval dat u niet naar onze kerk kunt of wilt komen en toch de vieringen mee wilt maken.

Het YouTube kanaal kun u hier vinden. Als er een live uitzending is, wordt deze hier uitgezonden..

Youtube Quirinus

 

Vrijdag 5 maart, heeft er een ernstig ongeval plaatsgevonden in Tholen op de rotonde vlakbij het industrieterrein.

Bij dat tragische ongeval is Emmy Geluk door een vrachtauto in de bocht aangereden. Ze is aan de gevolgen van het ongeluk overleden.
Zij was voorzitter van de parochiekerncommissie (PKC) voor de St Willibrordus kerk te Oud Vossemeer en ging vaak voor in de WGC diensten, woord gebed en communie.

Het is een groot verlies voor de familie, Emmy was samen met haar man nog niet zo lang geleden naar Tholen verhuisd om meer van haar tijd te genieten.

Ook door de plaatselijke kerkgemeenschap zal zij ontzettend gemist gaan worden, het vele werk wat zij daarvoor op zich nam zal nu door anderen gedaan moeten worden.

Wij wensen haar familie veel sterkte bij het verwerken van dit bijzonder onverwachte verlies.

Namens het parochiebestuur van de Sint Christoffelparochie

Dion Dam

deze site is ontwikkeld door Mighty Webdesign
Disclaimer