Sint Christoffel
PAROCHIE
Welkom op de internetsite van de Sint Christoffelparochie
Nieuws en activiteiten

Sint Christoffel Berichten
Voor een goede communicatie wordt in alle parochiekernen het Sint Christoffel Bericht uitgebracht. Dit mededelingenblaadje bevat allerlei informatie zoals de lezingen, aanvangstijden van vieringen, intenties en voor parochianen belangrijke actuele mededelingen over de eigen parochiekern. Elke week is het in Halsteren op de tafels achter in de kerk te vinden. In Lepelstraat, Oud-Vossemeer en Tholen verschijnt het om de twee weken.

Voor de laatste gegevens rondom Geloven tijdens Corona, lees het document van de bisschoppen.

Het laatste 'Christoffelbericht' kunt u hier downloaden.

Daarnaast verschijnen in Halsteren en Lepelstraat wekelijks de huis-aan-huisbladen ‘De Halsterse Krant’ en “De Bergen op Zoomse Bode’. In Tholen en Oud-Vossemeer zijn dat ‘De Eendrachtbode’ en de “Thoolse Bode’.
Ook hierin wordt belangrijke informatie over de parochiekernen opgenomen.
Algemene tijden van vieringen vindt u op de contactpagina van deze website. Vrijwel maandelijks wordt er een familieviering gehouden binnen onze parochie. Tijd en plaats kunt u hier vinden.

Nieuwsbrief
De laatste nieuwsbrief is hier te vinden. Deze gaat onder andere over Pasen en bevat onder andere alle vieringen in onze parochie in de Goede Week. 
U kunt zich hier aanmelden voor de nieuwsbrief.

Het bisdom brengt ook een nieuwsbrief uit. Aanmelden voor deze nieuwsbrief kan via Digitale nieuwsbrief.

 

maria1Ieder jaar in mei wordt traditioneel extra aandacht besteed aan Maria, de moeder van Jezus, in de katholieke Kerk.  

Op zondagmorgen 7, 14, 21, 28 mei zal daarom de H. Quirinuskerk, na de eucharistieviering van 9.30 uur, geopend blijven tot 11.00 uur.


U bent welkom om te bidden bij Maria, een kaarsje te branden of een bloemetje te brengen.

bloemen

Alle vieringen rondom Pasen in onze parochie kunt u hier vinden.

Neem ook eens een kijkje in onze nieuwsbrief.

Op 22 februari is met Aswoensdag de Veertigdagentijd begonnen. We bereiden ons in deze periode voor op Pasen en dat kan op vele manieren, onder meer met de website www.vier.nu. Op deze site is momenteel allerlei informatie te vinden die helpt om de Veertigdagentijd en Pasen goed te kunnen beleven. De site www.vier.nu biedt dan ook onder meer kernbegrippen van de Veertigdagentijd en Pasen, informatie over de verschillende vieringen en tradities, een kleurplaat voor kinderen en meer. De site wordt regelmatig aangevuld met nieuw materiaal en ook andere hoogfeesten krijgen in de loop van het jaar een plek. Ontdek het zelf en ga naar www.vier.nu Pasen!

Bijgaand gaat een brief van onze bisschop Jan Liesen, die ernstig ziek is.

Een update over zijn gezondheid kunt u hier vinden.

Hij richt zich hierin tot allen die voor hem gebeden en meegeleefd hebben. Hij reflecteert op zijn ziek-zijn en wat dit voor hem betekent.

Aan allen die de afgelopen maanden hebben gebeden en meegeleefd

“De maat van ons leven is zeventig jaar, of als wij heel sterk zijn tachtig”, zo lezen we biddend in de Psalmen. Terwijl niemand weet wanneer de Heer hem of haar uit dit leven roept, is toch de algemene verwachting dat we minstens zeventig of tachtig halen. Zo schuift bijv. de leeftijd waarop we AOW-gerechtigd worden, steeds verder op. Sinds het begin van afgelopen zomer, echter, kijk ik daar anders tegenaan. Velen zeiden dat ik er niet goed uitzag en ik dacht dat het de drukte van de werkzaamheden was. Het bleek een kankergezwel te zijn. Toen het in juli eenmaal was ontdekt, en nog voordat het onderzoek goed en wel gestart was, was meteen een preventieve ingreep nodig. Bij die operatie hoorde ik de statistische levensverwachting: één jaar en een misschien beetje langer wanneer de behandeling aanslaat …

deze site is ontwikkeld door Mighty Webdesign
Disclaimer