Welkom op de internetsite van de Sint Christoffelparochie
Nieuws en activiteiten

Sint Christoffel Berichten
Voor een goede communicatie wordt in alle parochiekernen het Sint Christoffel Bericht uitgebracht. Dit mededelingenblaadje bevat allerlei informatie zoals de lezingen, aanvangstijden van vieringen, intenties en voor parochianen belangrijke actuele mededelingen over de eigen parochiekern. Elke week is het in Halsteren op de tafels achter in de kerk te vinden. In Lepelstraat, Oud-Vossemeer en Tholen verschijnt het om de twee weken.
Het Sint Christoffel Bericht kunt u hier downloaden:

Nieuwsbrief
De laatste nieuwsbrief is hier te vinden. 
U kunt zich hier aanmelden voor de nieuwsbrief

Paasvieringen en wekelijkse eucharistieviering van ons pastorale team vanuit de Grummarus

Elke week wordt door ons pastorale team vanuit de Gummarus in Steenbergen op zaterdagavond om 17.00 uur de eucharistieviering (in besloten kring) gehouden. Deze eucharistieviering kunt u live zien SLOS-TV of via de site van de Sint Annaparochie, (direct link livestream). Ook kunt u hem terugzien via de site van de Sint Annaparochie.
SLOS is te ontvangen via Ziggo (TV: kanaal 41, radio: kanaap 916), maar ook via de website http://www.slos.nl/, . Het radiokanaal van Slos is te vinden via de ether (107.4 FM).

Tijdens de Goede Week rondom Pasen zijn er extra vieringen live te volgen.

Tijdens de Palmzondagviering in de Steenbergse kerk worden ook d e palmtakjes voor de parochiekernen van de Sint Christoffelparochie gewijd 
De Paaskaarsen en huispaaskaarsen van onze parochiekernen worden tijdens de Paaswake in de Grummarus gewijd.
De data en tijden van de Steenbergse vieringen zijn hieronder opgenomen:

Viering dag datum  tijd
Palmzondag zaterdag 4 april 17.00 uur
Witte Donderdag  donderdag  9 april 19.00 uur
Goede Vrijdag vrijdag 10 april  19.00 uur
Paaswake zaterdag 11 april 21.00 uur 

Voor alle eucharistievieringen kunnen misintenties worden opgegeven via de secretariaten van onze geloofskernen. Het huidige tarief voor een intentie kunt u hier vinden.

Palmtakjes kunnen in de diverse kerken worden opgehaald:

kerk dag datum afhalen tussen
Halsteren, H. Quirinuskerk zondag  5 april 11.00 en 12.00
 Lepelstraat, H. Antonius
van Paduakerk 
zondag 5 april  11.00 en 12.00
Tholen, OLV Hemelvaart maandag 17 april 11.00 en 12.00

In Tholen kunnen op tweede Paasdag naast de palmtakjes  bovendien de bestelde huispaaskaarsen worden opgehaald.
We vragen aan de bezoekers om daarbij de gevraagde 1,5 m afstand te houden tot andere kerkgangers en indien men verkouden is, niet te komen.

Paasbrief van Bisschop Liesen

Bisschop Liesen heeft een paasbrief opgesteld voor alle gelovigen in het bisdom in tijden van Corona.

De Paasbrief kun je hier vinden.

ReliVisie en Zuid WestTV

Via ZuidWest TV wordt tijdens de Coronacrisi wekelijks het programma ReliVisie verzorgd voor onder andere de gemeenten Bergen op Zoom. Pastor Fredi Hagedoorn en dominee Willem Vermeulen geven informatie over actuele ontwikkelingen in de kerk, de parochie en de gemeenten. En er worden kaarsjes aangestoken voor de intenties, die zijn aangemeld via . De opnames vinden plaats in de verschillende kerken uit het verzorgingsgebied van Zuidwesttv. De uitzendingen (vrijdags met herhalingen in het weekend) zijn te volgen via Zuidwest TV (Ziggo kanaal 40) of via internet, waar ook oude uitzendingen kunnen worden teruggekeken.
Voor Pasen zijn via ZuidWest TV overigens vanuit de OLV Lourdeskerk in Bergen op Zoom de viering van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake te volgen, alle uitzendingen beginnen om 19.00 uur.

Dagelijkse vieringen

KRO-NCRV verzorgt sinds woensdag 18 maart van maandag tot en met zaterdag een live stream van de eucharistieviering en de dagsluiting vanuit Hilversum. Dit wordt online uitgezonden via de website en het facebookaccount van KRO-NCRV.nl/katholiek. Op deze manier wil de omroep mensen in deze tijden, waarin het coronavirus heerst, pastorale nabijheid bieden.

https://www.rkkerk.nl/kro-ncrv-komt-in-tijden-van-corona-met-dagelijkse-live-stream-eucharistie-en-dagsluiting/#more-9427

De wekelijkse eucharistieviering is hier te vinden: https://www.kro-ncrv.nl/programmas/eucharistieviering

Openstelling kerk Lepelstraat voor persoonlijk gebed
De komende weken willen we de deuren van de kerk een uurtje open zetten. Dit om iedereen, die daar prijs op stelt, de gelegenheid te geven voor een persoonlijk gebed, rust vinden, een kaarsje opsteken, de dingen even op een rij zetten...
De kerk zal vanaf zondag 29 maart iedere zondag en dinsdag open zijn tussen 11.00 en 12.00 uur.
Uiteraard houden we ons bij een bezoekje wel aan de geldende richtlijnen van het RIVM en onze overheid. We vragen aan de bezoekers om daarbij de gevraagde afstand te houden tot andere kerkgangers en indien men verkouden is, niet te komen maar thuis te bidden.
PKC Lepelstraat en de werkgroep Antoniusnoveen wenst u allen een goede gezondheid toe en veel sterkte in deze zware tijd.
Zondag 5 april, op palmpaaszondag, is er de gelegenheid om tussen 11.00 uur en 12.00 uur een palmtakje op te komen halen in de kerk van Lepelstraat. Na 5 april zijn ze ook beschikbaar in de kapel naast de kerk.

Nieuwsbrief bisdom en vicariaten

Het bisdom en de vicariaten van het bisdom brengen een nieuwsbrief uit. Aanmelden voor deze nieuwsbrief kan via Digitale nieuwsbrief. De versie van april vind u hier.

Biddend Verbonden: Een cirkel van gebed

In deze tijd van onzekerheid en angst wil de KRO-NCRV samen met de Nederlandse bisschoppen een krachtig signaal van hoop, troost en bemoediging geven aan de katholieke gelovigen in Nederland.Op 22 maart vormden zij met elkaar een cirkel van gebed op NPO 2, Facebook en de website KRO-NCRV.nl/katholiek. Iedereen kon vanaf 12.00 uur via het internet op ieder uur meebidden met het gebed van een bisschop vanuit zijn eigen bisdom. Online werd de gebedscirkel gestart met bisschop Van den Hout vanuit het bisdom Groningen-Leeuwarden. U kunt alle gebeden terugkijken via https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/nieuws/biddend-verbonden.
De informatie specifiek voor het bisdom Breda vindt u hier:  https://www.bisdomvanbreda.nl/nieuws/we-vormen-een-keten-van-mensen-die-verbonden-zijn-met-christus/

Bisschop Liesen heeft een paasbrief opgesteld voor alle gelovigen in het bisdom

De Paasbrief kun je hier vinden.

De bisschoppen hebben aangekondigd dat alle publieke liturgische vieringen van Palmpasen, de Goede Week en Pasen niet doorgaan.

Alle voorgaande afgekondigde maatregelen zijn verlengd tot en met 31 mei (Pinksteren).

De bisschoppen roepen nadrukkelijk op tot gebed in deze tijden waarin het coronavirus heerst.

Op zondag is er de Eucharistie op televisie via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. Vanuit Hilversum is er een.dagelijkse viering en dagsluiting via streaming te volgen.

Verder zendt Radio Maria iedere doordeweekse ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur. In het weekend op zaterdag om 09.30 uur en zondag om 10.00 uur.

Lees verder:

In verband met de laatste ontwikkelingen rondom het Coronavirus (COVID-19), scherpen de bisschoppen op 13 maart 2020 in Nederland de al eerder getroffen maatregelen aan.

Alle publieke liturgische vieringen op zaterdagavonden en zondagen worden tot 31 maart afgelast.
Hiermee sluiten de bisschoppen aan bij het recente advies van de overheid en het RIVM.
Dit geldt in onze Sint Christoffelparochie ook voor de vieringen door de week.
Wanneer er in beperkte kring wel een viering is, bijvoorbeeld bij een doop of een uitvaart, zal de celebrant volgens strikte richtlijnen handelen.

De bisschoppen ontraden bovendien alle andere samenkomsten, zoals koffiedrinken en koorrepetities.

Deze richtlijnen zijn een aanscherping van eerdere maatregelen die de bisschoppen hebben getroffen.

De bisschoppen vragen ons gebed voor iedereen die met het Corona-virus te maken heeft.

Lees hier de brief vanuit de bisschoppen.

Een overzicht van de maatregelen:

De volgende maatregelen, die op 28 februari al werden afgekondigd, blijven van kracht:

 • Tijdens vieringen (in kleine kring) in parochies en instellingen is het ontvangen van de communie op de tong niet mogelijk;
 • De communie kan alleen op de hand worden ontvangen en dient alleen door de celebrant uitgereikt te worden;
 • De kelkcommunie is voorbehouden aan de celebrant;
 • Kerkgangers geven elkaar bij de vredeswens niet de hand;
 • Er wordt geen gebruik gemaakt van wijwater bij binnenkomst en verlaten van de kerk.

Met onmiddellijke ingang gelden tot nader order, en in ieder geval tot 31 maart, ook de volgende maatregelen:

 • Publieke liturgische vieringen op zaterdagavond en op de zondag worden afgelast.
 • Vormselvieringen en presentatievieringen voor communicanten worden afgelast.
 • Dopen en uitvaarten vinden plaats in kleine kring en worden sober gehouden. Ook hier met inachtneming van fysieke afstand tussen de gelovigen.
 • De bisdommen ontraden alle andere samenkomsten, zoals het koffie drinken na vieringen, koorrepetities en catechetische bijeenkomsten.

De volgende bijeenkomsten gaan niet door door het Coronavirus:

Annulering bedevaarten Beauraing
Het bestuur van Comité Pro Maria, bisdom Breda, heeft helaas de moeilijke beslissing moeten nemen om de bedevaarten naar Maria met het Gouden Hart in Beauraing te annuleren vanwege alle ontwikkelingen rondom het corona-virus.
Momenteel zit België op slot en het is onzeker wanneer de grenzen weer open gaan. Het heiligdom in Beauraing is nu ook gesloten. Daarom hebben we helaas allebei de bedevaarten, zowel in juni als in september, moeten annuleren.
Het spijt ons allemaal heel erg dat we een jarenlange traditie noodgedwongen moeten onderbreken.
We hopen dat u begrip heeft voor ons besluit en dat we volgend jaar met een extra grote groep pelgrims op bedevaart mogen gaan naar dat mooie, ingetogen Mariaoord in de Belgische Ardennen. Maria blijft op u wachten!

Voor verdere vragen of informatie zie www.bedevaartbeauraing.nl

Rommelmarkt

De rommelmarkt van de Quirinuskerk georganiseerd door de SBQ gaat niet door op zaterdag 9 mei.

Geen Antoniusnoveen in Lepelstraat.
Lieve mensen,
we leven in een onzekere tijd op dit moment in verband met. het coronavirus. Ook wij als werkgroep van de Antoniusnoveen. Er zijn strengere maatregelen gekomen, waardoor we de kerk nog langer moeten sluiten en daardoor genoodzaakt zijn om de noveen dit jaar niet door te laten gaan. Dit vinden wij heel erg jammer, maar gezien de huidige richtlijnen, ons opgelegd door de overheid, kunnen we niet anders.
Werkgroep Antoniusnoveen

Sam's kledingactie afgelast!

De halfjaarlijkse kledinginzameling in Halsteren en Lepelstraat, die dit voorjaar gepland stond voor zaterdag 25  april aanstaande, gaat vanwege de problemen rond het coronavirus niet door. Heel jammer, maar helaas niets aan te doen.

We hopen van harte dat we u in het najaar weer van dienst kunnen zijn met onze inzameling en ook op u mogen rekenen.

Organisatie Sam’s kledingactie St. Martinuskerk en H. Quirinuskerk.

 In december 2019 startte in China een uitbraak van een coronavirus, dat mensen ziek kan maken. De meeste patiënten met dit virus hebben koorts en luchtwegklachten. Wereldwijd worden er maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Op 27 februari is het virus voor het eerst in Nederland bij een persoon vastgesteld.

De belangrijkste maatregelen die volgens het RIVM genomen kunnen worden om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn:

 • Regelmatig handen wassen;
 • In de binnenkant van de elleboog hoesten en niesen;
 • Papieren zakdoekjes gebruiken.

coronavirus
Nu het virus ook in Nederland is vastgesteld laten de Nederlandse bisschoppen weten dat met ingang van de zondagsviering van 1 maart het volgende van kracht is in de Nederlandse Kerkprovincie, zolang het virus nog niet onder controle is:

 • Tijdens vieringen in parochies en instellingen is het ontvangen van de communie op de tong niet mogelijk;
 • De communie kan alleen op de hand worden ontvangen en dient alleen door de celebrant uitgereikt te worden;
 • De kelkcommunie is voorbehouden aan de celebrant;
 • Kerkgangers geven elkaar bij de vredeswens niet de hand;
 • Er wordt geen gebruik gemaakt van wijwater bij binnenkomst en verlaten van de kerk.

De bisschoppen vragen de gelovigen om te bidden voor alle mensen die wereldwijd slachtoffer zijn van het virus en voor allen die patiënten met hun zorg en deskundigheid begeleiden.

Bisschoppen in het buitenland, waar eerder sprake was van het coronavirus, hebben eveneens maatregelen afgekondigd, hetzij als bisschoppenconferentie hetzij als bisdom. Zie hiervoor dit bericht op rkliturgie.nl.

deze site is ontwikkeld door Mighty Webdesign
Disclaimer