Welkom op de internetsite van de Sint Christoffelparochie
Nieuws en activiteiten

Sint Christoffel Berichten
Voor een goede communicatie wordt in alle parochiekernen het Sint Christoffel Bericht uitgebracht. Dit mededelingenblaadje bevat allerlei informatie zoals de lezingen, aanvangstijden van vieringen, intenties en voor parochianen belangrijke actuele mededelingen over de eigen parochiekern. Elke week is het in Halsteren op de tafels achter in de kerk te vinden. In Lepelstraat, Oud-Vossemeer en Tholen verschijnt het om de twee weken.
Het Sint Christoffel Bericht kunt u hier downloaden:

Nieuwsbrief
De laatste nieuwsbrief is hier te vinden. 
U kunt zich hier aanmelden voor de nieuwsbrief

Actie Kerkbalans

Ieder jaar wordt vanaf januari geld ingezameld voor de parochies. Elke donatie is welkom. U kunt hier meer over lezen.

Carnavalsviering

Op 3 maart bent u welkom in de eucharistieviering, die mede in het teken staat van carnaval. De viering is in Halsteren om 09.30 uur en in Lepelstraat om 11.00 uur.

Aswoensdag

Op woensdag 6 maart kon men tijdens de viering van Aswoensdag (het begin van de vastentijd) het askruisje ontvangen in Lepelstraat en Halsteren. De beide vieringen waren om 19.00 uur.

Sam's kledingactie

Op zaterdagmorgen 20 april vond in Halsteren, Lepelstraat en Oud-Vossemeer de kledinginzameling voor Cordaid-Mensen in Nood plaats. Meer  informatie vindt u hier.

Vormselviering

Op 8 februari hebben 18 kinderen uit de Sint Christoffelparochie en de Sint Anna Parochie hun vormsel ontvangen in de Gummaruskerk te Steenbergen door Vicaris Paul Verbeek.

Oecumenische viering

Zondag 27 januari werd er, samen met de protestantse gemeente een oecumenische Woorddienst gehouden, bij gelegenheid van de Week van Gebed voor de eenheid van de Christenen. Thema van de dienst "Recht voor ogen". De opbrengst van de collecte was voor "Het Getij".

Viering Allerzielen
Zondagmorgen 3 november werden in de Eucharistieviering van 9.30 uur in de H. Quirinuskerk, de overledenen vanaf Allerzielen 2018 speciaal herdacht. Voor hen werd een kaars ontstoken, die door de nabestaanden als herinnering kon worden meegenomen. Ook werd een gedachtenisplaatje uitgereikt. Daarna was er nog een samenzijn in de ontmoetingsruimte.

mariaviering2019De Mariaviering in de H. Quirinuskerk te Halsteren, werd dit jaar gehouden op vrijdagmiddag 17 mei j.l.
Aanvang 14.30 uur.
Speciaal de ouderen, maar ook jongeren  werden uitgenodigd  om hierbij aanwezig te zijn.
Door bij Maria te bidden, te zingen, een kaarsje te branden en een bloemetje te zetten, wilden wij haar eren.
Na de viering was er weer een gezellig samenzijn, met wat lekkers, in de ontmoetingsruimte van deze kerk.

Worden wij geraakt??
Dankbaar…….

Op zondag 13 oktober j.l. werd deze viering gehouden in de H. Quirinuskerk. Aanvang van de viering: 9.30 uur.
Pastoor Hans de Kort en Dominee Hans de Bie waren hierin de voorgangers.
De Quirinus en Martinuscantorij verzorgden de gezangen, samen met organist Hans Dogge. 

 

 

Zondag 17 maart is er een presentatie van het vastenactieproject voor de hele parochie na afloop van de familieviering met koffiedrinken.
Bovendien is op deze dag de eerste vastenactiecollecte.

Pastor Sebastian zal met enige hulp een Indiaase maaltijd koken in Halsteren op de volgende data: vrijdag 22 maart, donderdag 11 april en vrijdag 12 april.
Er kunnen 40 mensen per keer deelnemen. Deelnemers wordt gevraagd om een bijdrage.van 20 euro (of meer) per persoon (vooraf te betalen). De opbrengst komt ten goede aan het vastenproject.schalen eten

Traditiegetrouw worden er in deze periode van het jaar in steden en dorpen vele (openlucht)evenementen georganiseerd voor een breed publiek. Evenementen gevarieerd van karakter en uitnodigend voor iedereen.

Ook dit jaar ontbrak de Grote snuffelmarkt in het hartje van Halsteren niet.
Vanaf 9.00 uur was deze snuffelmarkt voor het publiek geopend.
Mensen waren er snel bij, want wie eerst komt die ook eerst maalt. Met andere woorden: voor wie een ruime keuze uit een groot assortiment wilde, werd een vroege komst zeker beloond. Men trof spulletjes aan uit groot-moederstijd of zelfs daarvoor, maar ook nuttige, praktische ’moderne’ voorwerpen en artikelen. De snuffelmarkt vond plaats op het plein voor de H. Quirinuskerk en in de kerk zelf. Een groot aantal vrijwilligers stond klaar om iedereen  te ontvangen en van dienst te zijn. De gehele opbrengst van deze markt en die van andere activiteiten van de Stichting wordt besteed aan het onderhoud en de instandhouding van het beeldbepalende monumentale kerkgebouw in hartje Halsteren.

Vermeld moet worden dat de organisatie in handen is van de Stichting Behoud Quirinuskerk

Namens de Stichting Behoud Quirinuskerk, Kees Rommers

Bisdom Breda logoWacht niet te lang met aanmelden voor de bisdom bedevaart.
Verspreid door het bisdom vonden al diverse informatiebijeenkomsten plaats over de bisdombedevaart die dit jaar van 12 t/m 19 oktober gehouden wordt.

Overweegt u om mee te gaan op deze inspirerende reis? Laat u dan - als dat nog niet gebeurd is - uitgebreid informeren op de bijeenkomst van maandag 25 maart a.s. om 19.45 uur in de Lourdeskapel van de Sint Gummaruskerk (ingang marktzijde) te Steenbergen.Meer informatie over de bedevaart vindt u hier.

deze site is ontwikkeld door Mighty Webdesign
Disclaimer