Sint Christoffel
PAROCHIE
Welkom op de internetsite van de Sint Christoffelparochie
Nieuws en activiteiten

Sint Christoffel Berichten
Voor een goede communicatie wordt in alle parochiekernen het Sint Christoffel Bericht uitgebracht. Dit mededelingenblaadje bevat allerlei informatie zoals de lezingen, aanvangstijden van vieringen, intenties en voor parochianen belangrijke actuele mededelingen over de eigen parochiekern. Elke week is het in Halsteren op de tafels achter in de kerk te vinden. In Lepelstraat, Oud-Vossemeer en Tholen verschijnt het om de twee weken.

Voor de laatste gegevens rondom Geloven tijdens Corona, lees het document van de bisschoppen.

Het laatste 'Christoffelbericht' kunt u hier downloaden.

Daarnaast verschijnen in Halsteren en Lepelstraat wekelijks de huis-aan-huisbladen ‘De Halsterse Krant’ en “De Bergen op Zoomse Bode’. In Tholen en Oud-Vossemeer zijn dat ‘De Eendrachtbode’ en de “Thoolse Bode’.
Ook hierin wordt belangrijke informatie over de parochiekernen opgenomen.
Algemene tijden van vieringen vindt u op de contactpagina van deze website. Vrijwel maandelijks wordt er een familieviering gehouden binnen onze parochie. Tijd en plaats kunt u hier vinden.

Nieuwsbrief
De laatste nieuwsbrief is hier te vinden. Deze gaat onder andere over Pasen en bevat onder andere alle vieringen in onze parochie in de Goede Week. 
U kunt zich hier aanmelden voor de nieuwsbrief.

Het bisdom brengt ook een nieuwsbrief uit. Aanmelden voor deze nieuwsbrief kan via Digitale nieuwsbrief.

 

Op 22 februari is met Aswoensdag de Veertigdagentijd begonnen. We bereiden ons in deze periode voor op Pasen en dat kan op vele manieren, onder meer met de website www.vier.nu. Op deze site is momenteel allerlei informatie te vinden die helpt om de Veertigdagentijd en Pasen goed te kunnen beleven. De site www.vier.nu biedt dan ook onder meer kernbegrippen van de Veertigdagentijd en Pasen, informatie over de verschillende vieringen en tradities, een kleurplaat voor kinderen en meer. De site wordt regelmatig aangevuld met nieuw materiaal en ook andere hoogfeesten krijgen in de loop van het jaar een plek. Ontdek het zelf en ga naar www.vier.nu Pasen!

Bijgaand gaat een brief van onze bisschop Jan Liesen, die ernstig ziek is.

Een update over zijn gezondheid kunt u hier vinden.

Hij richt zich hierin tot allen die voor hem gebeden en meegeleefd hebben. Hij reflecteert op zijn ziek-zijn en wat dit voor hem betekent.

Aan allen die de afgelopen maanden hebben gebeden en meegeleefd

“De maat van ons leven is zeventig jaar, of als wij heel sterk zijn tachtig”, zo lezen we biddend in de Psalmen. Terwijl niemand weet wanneer de Heer hem of haar uit dit leven roept, is toch de algemene verwachting dat we minstens zeventig of tachtig halen. Zo schuift bijv. de leeftijd waarop we AOW-gerechtigd worden, steeds verder op. Sinds het begin van afgelopen zomer, echter, kijk ik daar anders tegenaan. Velen zeiden dat ik er niet goed uitzag en ik dacht dat het de drukte van de werkzaamheden was. Het bleek een kankergezwel te zijn. Toen het in juli eenmaal was ontdekt, en nog voordat het onderzoek goed en wel gestart was, was meteen een preventieve ingreep nodig. Bij die operatie hoorde ik de statistische levensverwachting: één jaar en een misschien beetje langer wanneer de behandeling aanslaat …

De afgelopen weken zijn in Oekraïne elektriciteitscentrales door geweld uitgeschakeld, waardoor veel inwoners geen stroom, water en verwarming hebben. Het plan is opgevat om in de gemeente Bergen op Zoom een actie te houden om kaarsen in te zamelen voor Ladyzhyn, een stad van ongeveer 20.000 inwoners.
De Oekraïners ontvangen deze kaarsen voor de kerst, zodat in elk huis in deze stad tijdens de kerst een kaars kan branden. Zij weten dan dat wij in Bergen op Zoom aan hen denken en dat zij licht mogen ervaren in de duisternis, wat bij de kerstboodschap past.


6000 kaarsen

Burgemeester Petter zal met zijn collega in Oekraïne het plan bespreken. Naar verwachting willen we zo’n 6000 kaarsen inzamelen, zodat er in elk huis een kaars zal branden. Verschillende kerken en vrijwilligersorganisaties in de gemeente Bergen op Zoom ondersteunen deze actie. In de uitzending van ReliVisie op vrijdag 9 december vertelt één van de initiatiefnemers over deze actie.
Ook de onze parochie staat achter het plan. Daarom deze oproep: doe je ook mee? Dat kan door kaarsen te doneren of geld over te maken.

Een overzicht van de vieringen binnen onze parochie rondom Kerstmis kunt u hier vinden.

deze site is ontwikkeld door Mighty Webdesign
Disclaimer