Welkom op de internetsite van de Sint Christoffelparochie
Christoffelberichten en nieuwsbrief

Het allerlaatste parochieblad staat in het teken van Pasen. U kunt het hier vinden.In dit parochieblad staan de paasboodschap van pastoor Hans de Kort en alle vieringen rondom Pasen. Daarnaast nog informatie over het vastenactieproject.De Paasuitgave is de laatste uitgave in gedrukte vorm van ons blad, dat verspreid is naar iedere parochiaan. Mede uit kostenoverwegingen is besloten om hiermee te stoppen. De opvolger van het parochieblad is de nieuwsbrief.

Sint Christoffel Berichten
Voor een goede communicatie wordt in alle parochiekernen het Sint Christoffel Bericht uitgebracht. Dit mededelingenblaadje bevat allerlei informatie zoals de lezingen, aanvangstijden van vieringen, intenties en voor parochianen belangrijke actuele mededelingen over de eigen parochiekern. Elke week is het in Halsteren op de tafels achter in de kerk te vinden. In Lepelstraat, Oud-Vossemeer en Tholen verschijnt het om de twee weken.
Het Sint Christoffel Bericht kunt u hier downloaden:

Nieuwsbrief
De laatste nieuwsbrief is hier te vinden. U kunt zich hier aanmelden voor de nieuwsbrief

Daarnaast verschijnen in Halsteren en Lepelstraat wekelijks de huis-aan-huisbladen ‘De Halsterse Krant’ en “De Bergen op Zoomse Bode’. In Tholen en Oud-Vossemeer zijn dat ‘De Eendrachtbode’ en de “Thoolse Bode’.
Ook hierin wordt belangrijke informatie over de parochiekernen opgenomen.
Algemene tijden van vieringen vindt u op de contactpagina van deze website. Vrijwel maandelijks wordt er een familieviering gehouden binnen onze parochie. Tijd en plaats kunt u hier vinden.

deze site is ontwikkeld door Mighty Webdesign
Disclaimer