Welkom op de internetsite van de Sint Christoffelparochie
Christoffelberichten en nieuwsbrief

Nieuwsbrief
De laatste nieuwsbrief van Pasen is hier te vinden. 
U kunt zich hier aanmelden voor de nieuwsbrief

Sint Christoffel Berichten
Voor een goede communicatie wordt in alle parochiekernen het Sint Christoffel Bericht uitgebracht. Dit mededelingenblaadje bevat allerlei informatie zoals de lezingen, aanvangstijden van vieringen, intenties en voor parochianen belangrijke actuele mededelingen over de eigen parochiekern. Elke week is het in Halsteren op de tafels achter in de kerk te vinden. In Lepelstraat, Oud-Vossemeer en Tholen verschijnt het om de twee weken.

Voor de laatste gegevens rondom Geloven tijdens Corona, lees het artikel op deze website. 

Tijdens de coronacrisis komt het Sint Christoffel Bericht niet uit. Wel verschijnt wekelijks een 'Woordje van de pastor', dat tijdens de huidige openingstijden in de kerken voor u klaar ligt.

Het laatste 'Woordje van de pastor' kunt u hier downloaden.

Daarnaast verschijnen in Halsteren en Lepelstraat wekelijks de huis-aan-huisbladen ‘De Halsterse Krant’ en “De Bergen op Zoomse Bode’. In Tholen en Oud-Vossemeer zijn dat ‘De Eendrachtbode’ en de “Thoolse Bode’.
Ook hierin wordt belangrijke informatie over de parochiekernen opgenomen.
Algemene tijden van vieringen vindt u op de contactpagina van deze website. Vrijwel maandelijks wordt er een familieviering gehouden binnen onze parochie. Tijd en plaats kunt u hier vinden.

Het bisdom en de vicariaten van het bisdom brengen ook een nieuwsbrief uit. Aanmelden voor deze nieuwsbrief kan via Digitale nieuwsbrief. De versie van april vind u hier.

 

deze site is ontwikkeld door Mighty Webdesign
Disclaimer