Welkom op de internetsite van de Sint Christoffelparochie
Antonius Noveen Lepelstraat

Op dinsdag 18 april werd in Lepelstraat de jaarlijks terug kerende noveen weer gehouden ter ere van Antonius van Padua, patroonheilige van verloren zaken. Deze vieringen vonden plaats op negen dinsdagen achter elkaar.

De vaandels en kussens die we van het Markiezenhof te leen krijgen zullen worden binnengedragen door de misdienaars en kinderen van het kinderkoor.

Tijdens alle Noveenvieringen is het “winkeltje” open met verschillende devotieartikelen, ook de stichting Vrienden van Antonius heeft een aparte tafel. Hier kunt U van alles te weten komen over de stichting. U kunt hier “vriend” van Antonius worden, en eventueel een leuk waxinelichtje kopen.

Deze Noveen trekt elk jaar trouwe bezoekers van alle leeftijden, Ieder op zijn/haar eigen manier. Antonius van Padua heeft bij vele mensen een hele speciale plaats in hun leven. Zij willen hem eren met het opsteken van kaarsen, het opschrijven van intenties, gebeden en liederen. Ieder jaar komen veel mensen bijeen om elkaar te ontmoeten en samen het lief en leed weg te leggen van het dagelijkse leven. Door vele brandende kaarsen samen voel je die verbondenheid.

De vieringen worden alle negen keren door twee of meer pastors geleid, Er zijn diverse pastors uitgenodigd. Muzikaal worden de vieringen opgeluisterd door een koor uit Lepelstraat of een gastkoor. Op 9 mei staat het kinderkoor gepland.

De Wandelende Krabben uit Bergen op Zoom komen nog iedere Noveen naar Lepelstraat gewandeld. Dit zoals het traditie was in vroegere tijden om vanuit Bergen op Zoom naar de noveen te komen. Deze bezoekers, en ieder ander zijn van harte uitgenodigd om na afloop van de viering koffie te drinken in de till naast de kerk.

De relikwieverering rondom Antonius vindt plaats op de laatste dinsdag ná de laatste viering. Een stukje stof van het habijt van Antonius achter glas, is in bezit van onze parochie.

Zaterdag 17 juni om 19.00 uur vindt de regiogezinsviering plaats waarin het thema iets te maken heeft m.b.t. het leven van Antonius. Deze viering staat in het teken van de kinderen.

Zondag 18 juni om 11.00 uur vindt de feestelijke slotviering plaats met de muzikale begeleiding van Harmonie “St. Antonius” en koren uit Lepelstraat.

 

deze site is ontwikkeld door Mighty Webdesign
Disclaimer