Welkom op de internetsite van de Sint Christoffelparochie
Activiteiten 2016
Oecumenische viering
Zondag 16 oktober j.l. vond er een oecumenische viering plaats in de H. Quirinuskerk.

Thema van de viering was: Wie ben ik?
Voorgangers waren van beide kerken en de gezangen werden verzorgd door de Quirinus - en Martinuscantorij.
Na de viering was er een gezellig samenzijn in de ontmoetingsruimte.


Allerzielen.
Woensdagavond 2 november was er een Eucharistieviering in de H. Quirinuskerk, waarin de overledenen vanaf Allerzielen 2015 speciaal werden herdacht.
Voor hen werd een kaars ontstoken, die door de nabestaanden als herinnering kon worden meegenomen.
Ook werd een gedachtenisplaatje uitgereikt. Na de viering was men nog samen in de ontmoetingsruimte met een kopje koffie, een gesprek, troost en meeleven met elkaar.

 

Bedevaart naar Rome

Paus Franciscus heeft onlangs het bijzonder Heilige jaar geopend. Dit Heilig jaar staat in het teken van barmhartigheid. Om de eenheid te vieren met de wereldkerk organiseerden de Sint Anna- en Sint Christoffelparochie een reis naar Rome. Deze reis vond plaats van 6 tot en met 15 augustus 2016. We verbleven 5 dagen in Rome en kwamen via Padua terug. Het was een heel bijzondere reis.

 

 

 

Nieuwjaarsreceptie

De nieuwjaarsreceptie werd gehouden op vrijdag 1 januari 2016 in de Quirinuskerk te Halsteren. De receptie sloot aan op de viering van 11 uur.

 

 

Zondag 7 februari j.l. werd de Eucharistieviering weer bijgewoond door prins Ambrosio IX en zijn gevolg. Dit is intussen een vast onderdeel geworden van het carnavalsfeest in Halsteren. Samen bidden bij het begin van de vastentijd, daarna samen feesten. De viering was om 9.30 uur in de Sint Quirinuskerk. Carnavalskleding was toegestaan en enkelen hebben daar ook gebruik van gemaakt.

deze site is ontwikkeld door Mighty Webdesign
Disclaimer