Welkom op de internetsite van de Sint Christoffelparochie
Gemeenschappelijke ziekenzalving

In de parochiekern Halsteren vindt dit jaar een gemeenschappelijke Ziekenzalving plaats.
De ziekenzalving kan troost en ondersteuning bieden aan ernstige zieken en mensen op hoge leeftijd.

De gemeenschappelijke ziekenzalving vindt plaats op:

  • Zondag 29 oktober 2017 om 14.00 uur tijdens een eucharistieviering in de H. Quirinuskerk

De viering heeft een feestelijk karakter en na de viering kunt u met een kopje koffie of thee nog wat napraten.

Heeft u vragen over het sacrament? Dan bent u van harte welkom bij het Gesprek ter voorbereiding op de gemeenschappelijke ziekenzalving:

  • Zondag 08 oktober 2017 om 14.00 uur in de H. Quirinuskerk

Indien u mee wilt doen met de voorbereidingsbijeenkomst en/of met de ziekenzalving, meldt u aan door dit formulier te sturen naar of (laten) deponeren in de brievenbus van het parochie secretariaat, Lindenlaantje 13, 4661 JK Halsteren. (Het pad tussen de kerk en de bejaardenwoningen aan zijde kerkhof)

Van harte nodigen wij u uit om deel te nemen aan de gemeenschappelijke ziekenzalving die dit jaar voor het eerst plaats vindt in de parochiekern Halsteren.
Het sacrament van de zieken (de bediening zoals het velen het ook noemen) is bedoeld ter troost en ondersteuning van hen die door ernstige ziekte of hoge ouderdom aan den lijve ervaren hoe kwetsbaar en broos het leven kan zijn.
Men hoeft er daarom niet mee te wachten tot de laatste dagen of uren van het leven wanneer betrokkene zelf er soms weinig weet meer van heeft.
Met de ziekenzalving vieren we dat we ook tijdens het laatste stuk van onze levensweg steun en bemoediging mogen ervaren van uit het christelijk geloof.
Met de gezamenlijke ziekenzalving delen we dit in en met de geloofsgemeenschap.

De gemeenschappelijke ziekenzalving vindt plaats op:
Zondag 29 oktober 2017 om 14.00 uur
tijdens een eucharistieviering in de H. Quirinuskerk

Het zal een feestelijke dienst zijn, omdat we met elkaar mogen vieren dat God ons allen behoedt en bewaart.
Na de viering is er gelegenheid om samen na te praten bij een kop koffie of thee.
Bent u geïnteresseerd geraakt?
Heeft u behoefte aan meer informatie?
Wilt u er nog eens samen met andere over nadenken en praten?
Heeft u vragen over het sacrament?
Dan bent u van harte welkom bij het

Gesprek ter voorbereiding op,
Zondag 8 oktober 2017 om 14.00 uur
in de H. Quirinuskerk
Ook wie zelf (nog) niet mee wil doen, maar wel meer wil weten, is op deze middag van harte uitgenodigd.
Zowel bij het voorgesprek als tijdens de gemeenschappelijke ziekenzalving zijn enkelen van uw naasten van harte welkom.

 

U kunt zich aanmelden voor het voorgesprek en voor de gemeenschappelijke ziekenzalving door middel van het aanmeldingsformulier dat u vindt bij deze brief. Deelname aan de voorlichtingsbijeenkomst is vrijblijvend.
De uiterste datum voor aanmelding voor het informatiegesprek is maandag 26 juni 2017.
De uiterste datum voor aanmelding voor de gemeenschappelijke viering is maandag 17 juli 2017.
Het formulier kunt u sturen naar of (laten) deponeren in de brievenbus van het parochie secretariaat, Lindenlaantje 13, 4661 JK Halsteren. (Het pad tussen de kerk en de bejaardenwoningen aan zijde kerkhof)
Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met;
Pastoor Van Geel 0167 - 563129
Gerard Kuypers 0164 – 687186
of email:

Met vriendelijke groet,
Pastoor Van Geel.

deze site is ontwikkeld door Mighty Webdesign
Disclaimer