Welkom op de internetsite van de Sint Christoffelparochie
Gezamenlijke ziekenzalving in Halsteren

anointingthesick
Zondag 29 okt heeft er in de Quirinuskerk te Halsteren een gezamenlijke ziekenzalving plaats gevonden. De ziekenzalving is in principe bedoeld voor oudere mensen, 80 jaar of ouder, maar iedereen is van harte welkom” De viering waarin dit plaatsvond, is voorbereid door werkgroep en pastoor H. van Geel. Hij was ook voorganger in deze viering. Na afloop van de bijzondere viering was er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en na te praten onder het genot van een kopje thee/koffie. De ziekenzalving is aan 37 parochianen toegediend door pastoor H. van Geel.

Wat is de ziekenzalving?

Het sacrament van zieken is bedoeld om mensen heel nabij te zijn in die moeilijke fase waarin hij/zij verkeert. We proberen duidelijk te maken, te laten voelen, dat de zieke er niet alleen voor staat. Vele mensen begeleiden hem/haar tot de grens waar leven van de dood gescheiden wordt. Maar jezus doorbreekt die grens. Die blijft altijd nabij. Met het sacrament van de zieken wordt zichtbaar, dat de liefde van God grenzeloos is. . Tijdens de zalving kan de ziekte kracht, energie ontvangen van God, wat verlichting kan brengen bij het dragen van zware lasten. Laste van lichamelijk aard, zoals pijn in het lichaam, maar ook lasten van emotionele aard. Vaak zijn de klachten die we op oudere leeftijd krijgen van blijvende aard. Ook het gebruik van hulpmiddelen , zoals rollator, rolstoel , gehoorapparaat, protheses vraagt om aanvaarding in het proces van ouder worden. Het wordt ook wel sacrament van de kwetsbaarheid genoemd. Vaak wordt een zieke na het ontvangen van het sacrament de zieken rustig… innerlijk rustig. Door de aanwezige bij deze toediening wordt de ziekenzalving vaak ook als een diep emotioneel gebeuren ervaren en als zeer waardevol. Het gebeurt tegenwoordig al vaker dat er een gezamenlijke viering gehouden wordt in een verzorgings- of verpleeghuis waarin bewoners het sacrament der zieken kunnen ontvangen. Het gemeenschapsaspect en de solidariteit, ook in lijden en ziek-zijn, komen op dezen manier naar voren. In de viering wordt gebeden uit dankbaarheid voor datgene wat je in je leven ontvangen hebt en je kunt tegelijk vragen om een goede voltooiing van het leven. Tijdens de viering neemt de gemeenschappelijke zalving een centrale plaats in: dit als sacramenteel teken van God ons in deze laatste levensfase niet loslaat .Omdat er maar weinig priesters zijn, gaat de voorkeur uit naar de gezamenlijke viering. Het toedienen van de ziekenzalving kan voor familie en verplegend- en verzorgend personeel drempelverlagende werken om met een bewoner over het ouder worden, ziek-zijn en de dood te praten.

Het was een blijde en emotionele gebeurtenis in de Qurinuskerk tijdens een mooie dienst

Pastoor H. van Geel

ronde uitsnede kl

 

deze site is ontwikkeld door Mighty Webdesign
Disclaimer