Welkom op de internetsite van de Sint Christoffelparochie
Afscheid Dorothé Stuart

afscheidDorotheMet een gezellige bijeenkomst en veel lovende woorden, hebben pastoor Hans van Geel, de parochiekerncommissie en de parochiegemeenschap afscheid genomen van Dorothé, die vele jaren werkzaam is geweest op het secretariaat van de H. Quirinuskern.
Samen met enkele “collega’s” was zij op dinsdag- of donderdagmorgen het aanspreekpunt van de parochie voor het noteren van intenties, parochieberichten doorgeven aan de krant, verzorgen van formaliteiten na een doopsel, verwerken van gegevens na een overlijden, telefoon aannemen of zo maar een praatje maken met iemand. En voor nog vele andere zaken, die soms niet altijd duidelijk waren, trachtte ze toch een oplossing te vinden.
Wij zullen haar missen nu zij naar Roosendaal gaat verhuizen en wensen haar nog heel veel goede en mooie jaren toe.

deze site is ontwikkeld door Mighty Webdesign
Disclaimer