Welkom op de internetsite van de Sint Christoffelparochie
Activiteiten 2018

Allerheiligen en Allezielen
In onze Sint Christoffelparochie vieren we het feest van Allerheiligen op 1 november met een Eucharistieviering in de H. Quirinuskerk te Halsterenom 19.00 uur
Voorganger is pastor Sebastian Chazhoor.
Thema: ’Leren’

De Allerzielenviering op 2 november vindt in de eigen parochiekernen plaats, in alle kernen op 2 november om 19 uur behalve in Oud-Vossemeer, waar de zondagviering in het teken staat van Allerzielen..
In Halsteren gedenken wij tijdens de speciale Eucharistieviering van 19.00 uur onze dierbare overledenen, en in het bijzonder hen van wie wij sinds Allerzielen 2017 afscheid moesten nemen.
Thema: ’Voor wie steek jij een kaarsje aan?’.
Voor alle overledenen van het afgelopen jaar wordt tijdens de viering een kaars ontstoken, die de nabestaanden als herinnering mee kunnen nemen.
Bovendien wordt een gedachtenisprentje uitgereikt waarop hun namen vermeld staan.

 

3 november Familieviering in Lepelstraat
Op zaterdag 3 november wordt om 19.00 uur
een Familieviering gehouden in de H. Antonius van Paduakerk te Lepelstraatvoor alle communicanten uit de parochiekernen Halsteren, Lepelstraat, Tholen en Oud-Vossemeer. Maar natuurlijk zijn ook alle andere kinderen uit de Sint Christoffelparochie hierbij van harte welkom! Het thema is Sint Hubertus.

 

Uitnodiging gebedskring roepingen 4 november
In het bisdom Breda is het traditie om tweemaal per jaar samen te komen om met elkaar te bidden om roepingen, namelijk op Roepingenzondag en op Willibrordzondag. Graag nodig ik u uit voor de bijeenkomst met aansluitend de roepingenvesper op zondag 4 november 2018 in de kathedraal, St. Janstraat te Breda. Het programma zal in het teken staan van het thema van dit jaar van Willibrordzondag: Samen wandelen, bidden en werken
.
Het programma voor deze bijeenkomst is als volgt:
15.00 uur: Binnenkomst met koffie / thee.
15.30 uur: Inleiding door vicaris Wiel Wiertz
16.15 uur: Ontmoeting met koffie en thee
16.30 uur: Vespers met aansluitend aanbidding van het Allerheiligst Sacrament.
Ik wil u vragen om uw aanhoudende gebed om roepingen voor het bisdom Breda, en om zegen over de opleiding van priesters en diakens en het Antoniushuis. En laten we dat ook gezamenlijk doen, op zondag 4 november.
Met vriendelijke groeten,
Mgr. Dr. J.W.M. Liesen, bisschop van Breda

 

Bisschop Gerard de Korte (bisdom Den Bosch) houdt korte lezing met als thema "de toekomst van de kerk, de kerk van de toekomst"
Deze lezing, waarvoor wij uw aandacht vragen, vindt plaats op dinsdag 6 november in de Martinuskerk aan de Dorpsstraat 20 te Halsteren. De aanvang is om 19.30 uur.
In zijn lezing blikt bisschop De Korte allereerst terug op het recente verleden. Vervolgens schetst hij de situatie van de Kerk (met name RKK en PKN) in het huidige Nederland. Ook staat hij stil bij de actuele uitdagingen.
Bisschop De Korte pleit voor een uitnodigende en gastvrije Kerk die zowel missionair-diaconaal als missionair-evangeliserend de vleugels uitslaat. Na
de lezing is er gelegenheid tot het stellen van vragen.
De werkgroep Vorming en Toerusting, die de lezing organiseert, nodigt in het bijzonder -en van harte! -ook leden van de Sint Christoffelparochie uit voor deze avond.
De toegang is gratis. Evenals het kopje koffie of thee dat u bij binnenkomst (vanaf 19.15 uur) wordt aangeboden. Bij de uitgang kan een vrijwillige bijdrage worden gegeven ter bestrijding van de onkosten.
Na afloop van de avond is er gelegenheid elkaar te ontmoeten. Er is dan ook tegen vergoeding wijn en frisdrank verkrijgbaar.

 

Vormsel 2018

Tijdens een feestelijke vormselviering zijn de vormelingen van onze parochie op vrijdag 2 februari j.l. in de Heilige Antonius van Padua kerk te Lepelstraat  gevormd door oud-deken De Rooij.

deze site is ontwikkeld door Mighty Webdesign
Disclaimer