Welkom op de internetsite van de Sint Christoffelparochie
Activiteiten 2018

Allerheiligen en Allezielen
In onze Sint Christoffelparochie vierden we het feest van Allerheiligen op 1 november met een Eucharistieviering in de H. Quirinuskerk te Halsteren. De voorganger was pastor Sebastian Chazhoor en het thema: ’Leren’

De Allerzielenviering op 2 november vond in de eigen parochiekernen plaats. Voor alle overledenen van het afgelopen jaar werd tijdens de viering een kaars ontstoken, die de nabestaanden als herinnering mee konden nemen. Bovendien werd een gedachtenisprentje uitgereikt waarop hun namen vermeld stonden.

Voor alle nieuwe activiteiten zoals aankomende vieringen rondom kerstmis verwijzen we graag naar de nieuwsbrief.

deze site is ontwikkeld door Mighty Webdesign
Disclaimer