Welkom op de internetsite van de Sint Christoffelparochie
Viering 40 jaar Sintekrijnscantorij

Op zondag 15 april vierde de SinteKrijnsCantorij van de H. Quirinusparochie haar 40-jarig jubileum. Dit gemengde koor is opgericht op 19 januari 1978.
De dag begon met een feestelijke jubileumviering in de parochiekerk met als voorganger pastoor Hans de Kort. Aan het begin van de viering werd een kaarsje aangestoken, een Quirinussteentje, om de overleden leden te herdenken en de wens dat ieder, op een eigen manier, een steentje wil bijdragen aan de parochiegemeenschap.
Voor deze viering was een speciaal boekje samengesteld met een eigen liedkeuze.
De huidige naam, SinteKrijnsCantorij, kreeg het koor in de periode 2011-2012, met de komst van dirigent Theo Leenders, niet lang daarna gevolgd door organist Hans Dogge.


Pastoor de Kort haalde in grote lijnen de historie van de cantorij aan.
Een start met 8 dames en 8 heren, nu een koor met 23 actief zingende en twee ondersteunende leden.
Hij sprak zijn grote waardering en dank uit voor de inzet van de leden om zo plichtsgetrouw de liturgievieringen op te luisteren.
Ook de repetities bezoeken, aanwezig zijn bij uitvaartvieringen, vraagt veel inzet en vrije tijd.
Het jubilerende koor vormt een hechte gemeenschap en is momenteel het enige officiële koor van onze parochiekern.
Twee koorleden, mevr. Truus Gelten en initiatiefnemer Theo Buijs zijn vanaf de oprichting, als trouwe zangers bij het koor.
Met felicitaties, bloemen en een warm applaus door alle aanwezigen in de kerk werden zij én de gehele SinteKrijnsKantorij gehuldigd met hun 40-jarig jubileum.
Na de viering was er een drukbezochte receptie in de ontmoetingsruimte in de kerk.
Met een feestmiddag in De Wittenhorst werd het jubileum afgesloten.

deze site is ontwikkeld door Mighty Webdesign
Disclaimer