Welkom op de internetsite van de Sint Christoffelparochie
Bewust Katholiek voor jonge katholieken

Bewust Katholiek wil jonge katholieken op een vernieuwende manier vertellen over waar het in de kern in het geloof over gaat. Via internetfilmpjes willen het project het katholieke gedachtegoed toegankelijk maken voor jongeren. Zo kunnen zij (her)ontdekken wat het geloof in hun eigen leven kan betekenen.

Bewust Katholiek werkt met vragen die ook echt aan pastores, diakens en pastoraal werkers worden gesteld. Vragen die aan de basis liggen van ons katholieke geloof.

Bewust Katholiek is gestart met het maken van internetfilmpjes over de zeven sacramenten.

 

De Eucharistie
Hierover valt ontzettend veel te vertellen. In het filmpje gaat in op de vier manieren waarop we Christus kunnen ontmoeten in de eucharistieviering. Ook wordt de vraag beantwoord we de vraag of dat stukje brood nu écht het lichaam van Christus wordt, waarbij de kijker wordt uitgenodigd om met gelovige ogen naar de eucharistie te kijken.

YouTube
Het filmpje van de eucharistie staat op YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=MFrYzoy7LmA en kunt u vinden op de website www.bewustkatholiek.nl. Op deze website vindt u ook een handreiking om een groepsgesprek bij het filmpje vorm te geven en er is een link om het filmpje te downloaden naar uw computer, laptop of tablet. Ook het filmpje van het vormsel is te vinden op youtube

Droom
De droom van Bewust Katholiek is om ook veel jonge katholieken te bereiken met deze filmpjes en hen warm te maken voor het geloof. Heeft u een jongerengroep in de parochie? Dan zou het mooi zijn als u het ook bij hen onder de aandacht kunt brengen. Verder is het filmpje ook geschikt als aanvulling op bestaande catecheseprojecten of om op uw parochiewebsite of facebookpagina te plaatsen.

 


T +31 (0)6 - 287 11 311
E
W www.bewustkatholiek.nl
FBewustKatholiek

deze site is ontwikkeld door Mighty Webdesign
Disclaimer