Welkom op de internetsite van de Sint Christoffelparochie
Nieuwsbrief

De tarieven in het bisdom Breda bedragen voor 2020:

  • Voor een huwelijks- en uitvaartdienst (incl. Avondwake) € 608,00.
  • Voor een jubileumdienst € 305,00.
  • Voor een dienst in het crematorium of op de begraaf-plaats zonder voorafgaande kerkelijke dienst € 405,00.

Het tarief voor een intentie bedraagt € 11,00.

2020 cupcakes 2Al enige tijd liepen misdienaar Frans Cox en lectrice Noa Pavljasevic van de parochiekern Halsteren rond met plannen een actie op touw te zetten om daarmee geld bijeen te brengen voor een goed doel. Wat een geweldig idee! Na overleg werd besloten cupcakes te gaan bakken.
Samen met een van de ouders hebben Noa en Frans in de afgelopen periode verschillende ondernemers in Halsteren bezocht om sponsoren te zoeken teneinde hun plan te kunnen verwezenlijken. Tot hun grote vreugde hebben Albert Heijn, Plus-Supermarkt, Lidl en Bakker Bogers producten gedoneerd om de cupcakes te kunnen maken.
En zo gebeurde het dat zowel in huize Pavljasevic als in huize Cox de initiatiefnemers met hulp van hun ouders samen maar liefst 240 overheerlijke cupcakes hebben gebakken! Die hebben ze op Kerstavond ná de Familiekerstviering en ná de Nachtmis aan de kerkgangers te koop aangeboden. Daarbij heeft Frans hulp gehad van Roel (broertje/misdienaar) en Noa van Amy (zusje/misdienaar). En hoewel er 30 cupcakes overbleven, hebben ze samen toch € 233 opgehaald! Sommige mensen hebben flink in hun portemonnee getast en doneerden zodoende extra voor het goede doel!
Aan welk Caritasdoel het geld uiteindelijk besteed gaat worden is op dit ogenblik nog niet bekend. Daarover zal met de contactpersoon van de Parochiële Caritas Instelling nog gesproken gaan worden. Het liefst zien Frans en Noa dat het geld terecht komt bij kinderen, die het niet zo goed hebben als zij zelf.

2020 opknappen Till 1 22020 opknappen Till 2 2Na de toezegging van de financiële middelen door de stichting “Vrienden van Antonius” is de klusgroep van onze parochiekern begonnen aan de opknap van de Till. Er moet veel geschilderd worden. Alle muren en ook het plafond krijgen een ander kleurtje, wat meer past bij deze tijdgeest. Tevens mogen we van het bestuur van “Vrienden van Antonius” onze oude TL verlichting vervangen door Led-panelen. Dit gaat ook een aanzienlijke bezuiniging op de elektriciteitskosten teweeg brengen. De overige Tl-buizen in het secretariaat en de opslagruimte hebben we al vervangen door led-buizen, omdat op die plaatsen de armaturen nog in goede staat waren. Op de foto is te zien hoe de eerste led-panelen in elkaar gezet worden, zodat ze daarna aan het plafond bevestigd kunnen worden. Deze klus zal over een paar weken wel geklaard zijn, zodat we daarna weer kunnen genieten van een opgeknapte ruimte, waar het prettig is om te werken, vergaderen of te repeteren met het koor. Uiteraard met dank aan alle vrijwilligers die zich hiervoor inzetten.

Iedere tweede zondag van de maand is er een Life Teen avond in Breda, speciaal voor tieners vanuit Breda en wijde omgeving! De avonden beginnen met een eucharistieviering 2020 life teen flyer20LT20Bredaspeciaal gericht op tieners, waarna een dynamisch programma volgt waar dieper in het katholieke geloof wordt gedoken en onderlinge vriendschappen worden opgebouwd.
De Life Teen avonden beginnen om 17.45u met een inloop en verwelkomingsmoment. Om 18.00u is er een eucharistieviering, die speciaal voor én met behulp van tieners wordt gevierd. Mensen van alle leeftijden zijn hierbij welkom, al wordt de viering wel speciaal op tieners gericht en mogen zij samen vooraan zitten. Aansluitend is er een pauze, en wordt het programma verder gezet in de pastorie naast de kerk. Dit gedeelte is alleen voor de tieners. Ouders/begeleiders die meekomen zijn welkom om in de keuken van de pastorie een kopje koffie te drinken, een programma-aanbod is er voor hen vooralsnog niet. De zogenaamde 'Life Teen Edge night' voor de tieners begint om 19.15u en staat in het teken van catechese, deelgroepen, spel en creatieve verwerking, en gebed. Om 20.30u is de avond afgelopen.

De eerstvolgende Life Teen Breda bijeenkomst is op zondag 9 februari 2020
Het doel van de Life Teen avonden is om tieners bij elkaar te brengen, en hen dichter naar Christus te leiden: dat zij meer leren over God en het katholieke geloof, en wat dat voor hen persoonlijk kan betekenen. Hieraan wordt op dynamische wijze invulling gegeven, waarbij gebruikgemaakt wordt van spel, creatieve verwerking, en deelgroep gesprekken. Er is altijd een moment van gebed en er is ruimte om op informele wijze vriendschappen op te bouwen. https://sintfranciscuscentrum.nl/jongeren/life-teen-breda-2019-2020

Vele wegen leiden naar Rome. Misschien ben je ook wel eens in Rome geweest. Maar ben je ook wel eens op bedevaart geweest naar deze wereldstad? Die kans krijg je nu!Van 26 april tot en met 2 mei 2020 wordt een Jongerenbedevaart georganiseerd naar Rome.
Wat kun je verwachten? Op zondag 26 april vertrek je met het vliegtuig. Samen bezoeken we de graven van de apostelen Petrus en Paulus, de eerste leerlingen van Jezus. Tijdens de bedevaart denken ook wij na over hoe we Jezus’ leerling kunnen zijn en hoe wij Hem kunnen volgen. Elke dag wordt de Eucharistie gevierd op een bijzondere plaats, waaronder in de St. Pieter en in de oudste Mariakerk van het Westen: de Santa Maria Maggiore. Uiteraard is er ook de audiëntie met paus Franciscus op het St. Pietersplein. Je overnacht in de jeugdherberg van de paters Teatijnen in het centrum van Rome, naast de grote basiliek van Sint Andreas. Verreweg het meeste in Rome zal te voet of met het openbaar vervoer worden gedaan. Een goede conditie en goed kunnen lopen zijn daarom vereist, mede vanwege het ‘stevige’ programma en de vele indrukken die opgedaan worden. Op zaterdag 2 mei reis je per vliegtuig terug naar Nederland. Voor meer informatie en aanmelden gaat u naar
http://huisvoordepelgrim.nl/onze-reizen/rome/overzicht/overzicht2020 jongeren bedevaart

2020 sint franciscuscentrum logoBisschop Liesen hoopt dat zoveel mogelijk mensen via Alpha de bevrijdende kracht van Jezus Christus ervaren. Daarom nodigt het Sint Franciscuscentrum, het vormingscentrum van Bisdom Breda, u uit voor de publiekslezing van Arnoud Drop 'Wie A zegt: Alpha als aanzet tot parochievernieuwing en wat komt daarna?', die zal plaatsvinden op woensdagavond 19 februari 2020 in de Sint Catharinakapel te Bergen op Zoom.
De lezing is een wegbereider naar de conferentie ‘De missionaire parochie’ op 24 en 25 maart te Oudenbosch.

Van cursus naar cultuur

De Alphacursus is het vliegwiel van de parochievernieuwing. De anglicaanse priester Nicky Gumbel ontwikkelde deze cursus. Het is een groot succes. Wereldwijd volgen 25 miljoen mensen een Alpha. Dankzij de Alphacursus ontmoeten mensen Jezus Christus en maken ze kennis met de kernpunten van het christelijk geloof. In de Alphacursus is in het klein de cultuur aanwezig die nodig is om te groeien naar een missionaire parochie. De Alphacursus verandert levens en kan parochies veranderen.
Spreker Arnoud Drop is sinds 2014 directeur van het Alpha Nederland. Voorheen werkte hij in de financiële wereld. Hij vertelt op een inspirerende wijze over de rijkdommen en mogelijkheden van Alpha.

U kunt u aanmelden voor de lezing door het invullen van het inschrijfformulier op de website van het Sint Franciscuscentrum. Aan de avond zijn geen kosten verbonden. Wel is een vrijwillige bijdrage welkom.

Waar: De avond vindt plaats bij de congregatie “Toevlucht in lijden” van de zusters Franciscanessen Bergen op Zoom in de Sint Catharinakapel,
ingang Klaverstraat, tegenover huisnummer 35, 4611 TT in Bergen op Zoom 
Wanneer: woensdag 19 februari 2020 van 19.30 – 21.30 uur.
Parkeergelegenheid is er op het Sint Catharinaplein, het Korenbeursplein en in diverse parkeergarages.
   

alfaVanuit de Sint Anna- en Sint Christoffelparochie wordt opnieuw een Alphacursus van 10 avonden aangeboden voor mensen die geloofs-en levensvragen hebben. Na een inleiding die door het pastoraal team en andere mensen gegeven wordt is er gelegenheid om over het thema verder met elkaar door te praten. Thema's o.a.: is er meer?, bidden: hoe? wie is Jezus? De start is op woensdagavond 5 februari a.s. om 19.30 uur in het pastoraal centrum achter de Quirinuskerk in Halsteren. U kunt ook de eerste avond komen en daarna beslissen of u blijft meedoen. Aanmelding graag voor 1 februari bij pastoor de Kort of bij het secretariaat van onze parochie

deze site is ontwikkeld door Mighty Webdesign
Disclaimer