Sint Christoffel
PAROCHIE
Welkom op de internetsite van de Sint Christoffelparochie
Nieuwsbrief

2023 bloemetjeTijdens de kerstactie heeft de werkgroep "Huisbezoek van de parochiekern H. Quirinus" 90 plantjes met een kaartje persoonlijk aan huis gebracht. De kerstattentie is verstuurd aan mensen, die wat extra aandacht vanuit de parochiekern konden gebruiken. Deze actie kon plaatsvinden door sponsoring van De Bloemenstal (bloemist in Halsteren). Daarnaast hebben de PKC Halsteren en de parochiële caritas instelling een financiële bijdrage geleverd aan deze actie.

2023_kaartje_bloemetje.jpg

Nu de jaren van coronabeperkingen goddank achter ons liggen zijn we heel blij dat we weer op bedevaart kunnen gaan. We kunnen en mogen weer op pelgrimage naar Maria met het Gouden Hart in Beauraing! Het pelgrimsoord in de Belgische Ardennen waar van 29 november 1932 tot 3 januari 1933 Maria 33 keer verschenen is aan de vijf kinderen Voisin en Degeimbre.Maria met rozen hart

In juni 2021 is Beauraing ook nog zwaar getroffen door een tornado en vanwege die herstelwerkzaamheden konden we vorig jaar ook niet op het heiligdom overnachten. Wat hebben veel pelgrims dat gemist. Inmiddels zijn alle herstelwerkzaamheden op het accueil voltooid en kunnen de Zusters weer pelgrims ontvangen voor een langer verblijf.

Tegenwoordig leven veel mensen in een wereld die oppervlakkig is en gejaagd, terwijl er zoveel gebeurd in de wereld. Zeker het afgelopen jaar… velen zijn zoekende… We vinden maar moeilijk de tijd, rust en stilte die nodig zijn voor inkeer in onszelf, voor contact met God, voor gebed en bezinning. Goed geleide bedevaarten maken stilte, rust, inkeer en bezinning mogelijk.

Voor de 76e keer vertrekken dit jaar vanuit bisdom Breda weer de jaarlijkse bedevaarten naar deze Maria-verschijningsplaats. Zij gaf aan de vijf kinderen een boodschap: ”Bouw een kapel en laat de mensen hier ter bedevaart komen.” Maria, de Moeder met het Gouden Hart, geeft er een plaats aan iedereen: Zieken en Gezonden.

Als pastorale leiding gaan mee de tot Erekapelaan van het Heiligdom benoemde Vicaris Paul Verbeek en pastoor Hans van Geel.

De zorgbedevaart voor West-Brabant en Zeeland wordt gehouden in het weekend van 17-18-19 juni en begeleid door een (niet meer praktiserend) arts, verpleegkundigen en vrijwilligers, die borg staan voor een goede verzorging.
Deze dagen worden doorgebracht in een gezellig samenzijn op het Heiligdom. De prijzen voor de 3-daagse reis, incl. busreis, verblijf en maaltijden zijn voor een:

 • éénpersoonskamer met sanitair: € 275,00
 • tweepersoonskamer met sanitair: € 260,00
 • éénpersoonskamer met gedeeld sanitair op de gang: € 240,00
 • tweepersoonskamer met gedeeld sanitair op de gang: € 240,00

De dagbedevaart vertrekt zondagochtend 18 juni vroeg vanaf de opstapplaatsen Zevenbergen, Roosendaal, Bergen op Zoom rechtstreeks naar Beauraing.

Om 11.00 uur is er een hoogmis en ’s middags om 14.45 uur het Lof met ziekenzegening.
De dagbedevaartgangers vertrekken om ongeveer 16.30 uur weer vanuit Beauraing en worden daarbij uitgezwaaid door de achterblijvers.
De onkosten hiervoor zijn voor volwassenen € 30,00 per persoon en voor jongeren t/m 18 jaar € 17,50 per persoon.
Er wordt de mogelijkheid geboden om op het accueil ’s middags mee de warme maaltijd te eten tegen een meerprijs van € 20,00 per persoon.
Hiervoor kunt u zich bij uw aanmelding voor de bedevaart bij uw propagandist ook voor inschrijven.

Beide busreizen verlopen zonder tussenstop rechtstreeks naar Beauraing.

 • De inschrijvingstermijn voor de zorg-bedevaart sluit op 15 mei.
 • Voor de dagbedevaart op 1 juni.

Belangstellenden kunnen informatie inwinnen en zich onder andere aanmelden bij:

 Bergen op Zoom e.o.  Mevr. E. Bastianen-Luijks  tel. 0164 -25 04 20 / 06 - 16 20 16 73
 Halsteren                    Dhr. C. de Jonge  tel. 0164 - 68 71 06 / 06 - 23 69 09 67
 Steenbergen e.o.   Mevr. C. van Beurden- van Wiggen  tel. 06 – 16 16 20 40

 Bezoekt u ook eens onze website: www.bedevaartbeauraing.nl

appeltaartTerras tijdens braderie
Na jaren van afwezigheid is er dit jaar op maandag 29 mei, tweede Pinksterdag, weer een Braderie in Lepelstraat.
Het beloofd een heel gezellig evenement te worden met vele diverse kramen.
Ook wij als parochiegemeenschap doen hier weer aan mee.
We zorgen voor een heerlijk bakje koffie of thee met appelgebak, aardbeienvlaai of ijstaart.
Op ons terras, in het kerkportaal, kunt u hier van genieten vanaf 10.00 tot 16.00 uur.
Wij hopen op heel veel gasten. U bent allen van harte welkom.

80 jaarGraag willen we de werkgroep Huisbezoek van onze parochiekern Halsteren onder uw aandacht brengen.
Het doel van de werkgroep is namens onze kerk contacten te leggen c.q. te onderhouden met de inwoners van Halsteren en meer specifiek degenen die zich verbonden voelen met de r.-k. kerk. Enerzijds kunnen we het pastoraal team wat ontzien met huisbezoeken en anderzijds het contact leggen met het pastoraal team. De werkgroep komt tegemoet aan de wens van verbinding tussen mensen in deze tijd en we maken de Kerk “zichtbaar” in de samenleving. Liturgie en diaconie horen bij elkaar!
Al onze activiteiten worden vooraf besproken met het pastoraal team en in de werkgroep.

De belangrijkste activiteiten zijn:

 • De werkgroep houdt elk jaar een kerstactie. We bellen bij de voordeur aan en geven dan een kerstkaart of een attentie aan mensen die aangegeven hebben contact met de kerk te willen onderhouden. Maar ook mensen (wonende in Halsteren)die dat jaar geconfronteerd zijn met ziekte/sterfgeval of bv. mantelzorgers komen in aanmerking voor de kerstactie. Bij deze actie wordt aan ons regelmatig gevraagd binnen te komen voor een gesprek.
 • De 90-jarige parochianen (bron; ledenlijst parochie) bezoeken we, indien gewenst met een lid van het pastoraal team, rond hun 90e verjaardag met een attentie.
 • Alle parochianen die in dat jaar 80 worden (bron; ledenlijst parochie) bezoeken we met een speciale kaart (betreft felicitatie verjaardag en informatie over de Kerk). Dit is meteen een inventarisatie of mensen contact willen onderhouden met de Kerk/werkgroep en zo ja op welke wijze.
 • Vooral als er een speciale aanleiding (sterfgeval, ziekte, jubileum bv) voor is bezoeken we mensen, maar ook zonder aanleiding op eigen initiatief. Uiteraard op aanvraag.
 • De werkgroep heeft contacten met welzijnsorganisatie “wijzijnTraverse”. Het kan zijn dat ouderen een gesprek willen met een ouderenadviseur of hulp wensen van een vrijwilliger van “wijzijn”. Wij kunnen, samen met de ouderen, dit aangeven bij onze contactpersonen van “wijzijnTraverse”.
 • We ondersteunen de jaarlijkse AVE-dag (Aandacht Voor Elkaar) die in november plaats vindt. We nodigen hiervoor mensen uit en helpen op de AVE-dag mee.Aandacht

Het is in onze parochie niet eenvoudig om aan vrijwilligers te komen. Feit is ook dat de medewerkers van de werkgroep elders mantelzorgtaken verrichten of in onze parochie vrijwilligerswerk. We zouden blij zijn met versterking van onze werkgroep, die aansluit bij de “missionaire Kerk”. Als u als parochiaan affiniteit heeft met diaconie/bezoeken van mensen meldt u dan aan! Alle hulp, ook als u niet veel vrije uren heeft, is welkom. Indien u geen lid van de werkgroep kunt worden, zou u ons ook kunnen helpen met het rondbrengen van kerskaarten of kerstattenties in de Advent. Ook hiervoor kunt u zich aanmelden.

Namens de werkgroep Huisbezoek,
Cees de Jonge
Aanmelden;

2019 logo vrienden van antonius 2De stichting ‘Vrienden van Antonius’ organiseert op donderdag 27 april, Koningsdag, weer de Bloemenmarkt op het kerkplein in Lepelstraat.fuchsia

Vanaf 9.00 uur tot 16.00 uur kunt u allerlei zomerbloeiers in alle kleuren en soorten kopen.

Ook wordt er voor potgrond gezorgd.

De opbrengst komt ten goede aan de stichting: ‘Vrienden van Antonius’ Lepelstraat.

Tot ziens op deze gezellige en kleurrijke markt .

deze site is ontwikkeld door Mighty Webdesign
Disclaimer