Welkom op de internetsite van de Sint Christoffelparochie
Vastenactie voor beroepsonderwijs voor jonge vrouwen in India

Tijdens de vastenactie is het een goede gewoonte om geld in te zamelen voor mensen, die het minder goed hebben dan wij.vrouwenIndiaasProject

Dit jaar zullen we voor de tweede keer geld inzamelen in onze parochie voor het onderwijsproject voor jonge vrouwen in Arunchal Pradesh in het noordoosten van India.

De Vastenactie steunt het project van Seva Kendra om jonge vrouwen te helpen een toekomst op te bouwen. Veel meisjes stoppen vroegtijdig met de schoolopleiding, omdat men dit in hun cultuur niet nodig vindt.

Met uw financiële steun kunnen deze vrouwen een beroepsopleiding krijgen, waardoor ze economisch zelfstandig zullen zijn. Meer informatie vindt u in de folder.

Het ingezamelde geld zal worden gebruikt voor informatie, lesmateriaal, lerarensalaris en andere kosten te kunnen betalen. Hiermee zullen 60 vrouwen komend jaar worden opgeleid. Komend jaar is € 21.828 nodig. Vorig jaar is het gelukt om 60 vrouwen op te leiden. Laten we samen onze schouders eronder zetten om tijdens onze vastenactie samen met twee andere parochies dit bedrag bij elkaar te krijgen.

U kunt uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer:
NL 06 Rabo 01668.11.041
t.n.v. Stichting Ontwikkelingshulp ARUN.
o.v.v. Sevra Kendra

Ook kunt u uw gift overmaken op de rekening van de St Vastenactie
o.v.v. projectnummer 400353: NL 21 INGB 0000005850

Hartelijk dank voor uw steun

deze site is ontwikkeld door Mighty Webdesign
Disclaimer