Welkom op de internetsite van de Sint Christoffelparochie
Gezins - & Tienerdag op zondag 17 maart 2019

Op zondag 17 maart wordt er door het gezinspastoraat van het Sint Franciscuscentrum een gezins- & tienerdag georganiseerd in de Sint Paulusabdij in Oosterhout. Jeroen en Dorothea Alting von Geusau zullen spreken voor de echtparen over ‘Groeien in liefde’. Zij zijn verantwoordelijken van Kana, de belangrijkste activiteit voor echtparen en gezinnen van Chemin Neuf.
De tieners gaan aan de slag met het thema ‘Heart of God’. Dat gaan ze ontdekken met een inspirerende workshop en veel actie.HeartofGod 002Deze dag vindt plaats in de Sint Paulusabdij in Oosterhout, Hoogstraat 80. We beginnen om 11.00 uur met de mis en aansluitend gaan we van een lekkere lunch genieten om krachten op te doen voor een mooie middag. Er is eveneens een crèche en een kinderprogramma.

Gratis uitnodigingskaarten kunnen worden aangevraagd via: .Jaarprogramma gezinspastoraat:
17 maart Gezins- en tienerdag in Oosterhout
23 maart Diocesane biddende moedersdag in Bergen op Zoom
24 maart Bruidsparen & jonggehuwdendag in Roosendaal
29 juni Geloofsfeest voor kinderen in Roosendaal
6 juli Gezinsdag in Zeeland

Zie www.gezinengeloof.nl voor meer info.

deze site is ontwikkeld door Mighty Webdesign
Disclaimer