Welkom op de internetsite van de Sint Christoffelparochie
Communievieringen en Corona

Nog steeds leven we in een tijd waarin het leven beperkt wordt door het coronavirus.
Zoals we al eerder hebben gemeld, zijn zowel in de Sint Christoffelparochie als de Sint Annaparochie alle Communievieringen afgelast voor de komende periode en worden ze verplaatst naar het najaar.
We hopen dat alles dan wél door kan gaan!
Natuurlijk is dit heel vervelend voor iedereen, maar het is belangrijk dat we de regels van het RIVM blijven volgen.
Er is een opzet gemaakt door het pastoresteam om in een korte tijd alle Communievieringen te laten plaatsvinden en dan komen we op onderstaande data:eucharistie12

  • Zaterdag 26 september 11.00 uur Vredeskerk Steenbergen
  • Zondag 27 september 11.00 uur H. Antonius van Paduakerk Lepelstraat
  • Zaterdag 3 oktober 11.00 uur H. Quirinuskerk Halsteren
  • Zondag 4 oktober 11.00uur. H. Gummaruskerk Steenbergen
  • H. Georgiuskerk Kruisland wordt nog nader bekeken.

We zijn blij dat de kinderen op deze manier dit jaar toch hun 1e Communie nog kunnen doen en wij vragen u om deze datum alvast in de agenda te schrijven. Verdere informatie over oefenen en dergelijke krijgt u later per parochiekern.
Omdat we na de zomervakantie de tijd vooral willen gebruiken om de kinderen voor te bereiden op de 1e communieviering vragen wij u om het ‘doe-boek’ thuis met uw kind verder af te maken.
In de bijlage vindt u ook een uitnodiging van een nieuw initiatief voor gezinnen van het bisdom om elkaar ‘live’ via Facebook te ontmoeten https://www.facebook.com/gezinspastoraat.
Via de website van jongkatholiek is een online interactieve catechese voor jongeren http://jongkatholiek.nl/artikelen/nieuw-online-face2face-catechese/ nu de bedevaart naar Rome niet doorgaat.

Wij wensen u en de kinderen alvast veel gezondheid en fijne en gezegende Paasdagen en hopen iedereen weer binnenkort te mogen ontmoeten.
Met vriendelijke groet, mede namens Pastor Lenie
Elly Bruins, werkgroep familiecatechese St. Christoffelparochie

deze site is ontwikkeld door Mighty Webdesign
Disclaimer