Welkom op de internetsite van de Sint Christoffelparochie
Nieuwsbrief

mourning 3064504 960 720Hoe ontsteld waren wij als ParochieKernCommissie over het droeve bericht dat ons commissielid Jorn Boeijkens op 16 april jl. was overleden. In de kracht van zijn leven en als overtuigd christen is hij op 27-jarige leeftijd van ons heengegaan. Hoe moeilijk te bevatten. Als PKC hebben wij mooie herinneringen aan Jorn in de korte periode dat wij met hem samenwerkten.


Na Startzondag 2017 kwam Jorn in onze commissie en pikte al heel snel de probleempjes op die zich voordeden voor wat betreft boekenmarkt en kindernevendienst. Ook bij de Stichting Behoud Quirinuskerk zette Jorn zich in waar mogelijk. Vooral zijn kennis en enthousiasme gaan wij erg missen. Hij had zo’n breed interesseveld dat hij met iedereen kon praten en altijd met oplossingen kwam als er knelpunten waren.

Op zaterdag 21 april ging pastoor Hans van Geel voor in de Requiemmis in onze Quirinuskerk. Het was een ontroerende, inspirerende dienst in de geest van Jorn. Mogen wij als parochiegemeenschap zijn uitspraak ”Het is soms niet gemakkelijk om te geloven, maar geef niet op. Durf trots te zijn en er voor uit te komen dat je gelooft” ter harte nemen. Dan is zijn korte leven niet voor niets geweest.

Dirk van der Hulst, namens de PKC en de SBQ van de parochiekern H. Quirinus Halsteren

De parochie is bezig om te zorgen dat alles volgens de AVG geregeld wordt. De ledenadministratie is al helemaal op orde, maar er zijn nog enkele zaken die geregeld moeten worden. De nieuwsbrief is in ieder geval helemaal op orde: u kunt u eenvoudig aan- en afmelden. Daartoe vindt u een linkje onderaan het document.

Op zaterdag 16 juni wordt de Noveen in de H. Antonius van Padua-kerk te Lepelstraat afgesloten met een Antonius-familieviering. De communicanten en de vormelingen van dit jaar worden dan zeker verwacht, maar ook alle andere kinderen van de Sint Christoffelparochie zijn hierbij natuurlijk van harte welkom! Tijdens de viering ontvangen de kinderen de kinderzegen. Het Kin-derkoor van de parochiekern Lepelstraat zal de viering muzikaal ondersteunen.
Voorafgaande aan de Familie-viering wordt vanaf 17.30 uur een eenvoudige, door de werkgroep verzorgde, picknick gehouden, die bij goed weer in de tuin van de pastorie zal plaatsvinden. De kinderen hebben zich hiervoor al op kunnen geven bij Carola van Wijk.

Ook is er een kleurwedstrijd georganiseerd waar leuke prijzen mee te winnen zijn. Op alle scholen zijn hiervoor kleurplaten uitgedeeld. Om een prijs in ontvangst te kunnen nemen, dien je wel aanwezig te zijn bij de Antonius-familieviering, die om 19.00 uur begint. Maar het is natuurlijk veel leuker om er van te voren al gezellig bij te zijn vanaf 17.30 uur!

Zondag 10 juni was er een middag speciaal georganiseerd voor de “Vrienden van Antonius”.antoniusvrienden2
Vanaf 15.00 uur werden zij ontvangen in de tuin van de Pastorie met koffie en zelfgemaakte appeltaart en ijstaart. Hierna volgde er een rondleiding door kerk en bijgebouwen, waarin de “vrienden” op de hoogte werden gesteld en met eigen ogen konden zien, wat er de afgelopen periode allemaal mede door hun bijdrage gerealiseerd is. Ook Pastoor Hans de Kort sloot zich aan bij de rondleiding, waarin hij nieuwe dingen te weten kwam over het behoud en onderhoud van ons kerkgebouw.
Na de rondleiding nam iedereen weer plaats in een zonovergoten tuin en kon men onder het genot van een drankje zich te goed doen aan een heerlijk buffet, waarin de asperge centraal stond. De middag werd afgesloten met ijs, aardbeien en bavarois.
Dit alles werd de deelnemers aangeboden voor een “vrienden” prijsje, als dank voor de financiële steun het afgelopen jaar aan Stichting Vrienden van Antonius.
Kortom, het was een zeer geslaagd en gezellig samenzijn “rondom” onze kerk, waaraan ongeveer 40 mensen hebben deelgenomen.

antoniusvrienden1

Alle kinderen tussen 7 en 12 jaar zijn van harte uitgenodigd voor het Geloofsfeest op 30 juni a.s. Dit keer in de tuin van de Onze Lieve Vrouwekerk aan de Kade 23 in Roosendaal.
Ook als je niet gelovig of katholiek bent, ben je van harte welkom. Het thema van de dag is: Welkom Thuis! en gaat over de verloren zoon: ook al had hij het geld van zijn vader opgemaakt, toch was zijn vader ongelofelijk blij dat de zoon weer thuiskwam!
Deze feestdag begint om 9.30 uur en eindigt rond 15.00 uur. De toegang is € 5 per deelnemer/begeleider. Graag vooraf overmaken naar: Franciscuscentrum, NL 91 RABO 0158 7840 22. O.v.v. Geloofsfeest 2018 en het aantal deelnemers.

Meer informatie en inschrijven kan  website geloofsfeest van het Bisdom BredaBannergeloofsfeest.2018

“Een cantorij is een kerkkoor dat geleid wordt door een cantor (zanger).choir

Een cantorij onderscheidt zich van andere koren door zijn liturgische functie :
de cantorij treedt niet op in een kerkdienst , maar neemt deel aan het geheel van de liturgie”.
Het zingen in een kerkkoor is altijd mijn grote passie geweest. Het letterlijk uitzingen van de geloofsbeleving en tegelijkertijd kerkdiensten muzikaal opluisteren heeft altijd veel voldoening gegeven en doet dat nog steeds.

Voor de Stichting Vrienden Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk hebben een tiental vrijwilligers van de parochie een belavond gehad voor de vriendenloterij. Het was heel gezellig en de opbrengst was goed. We konden pas om half 8 beginnen omdat de mevrouw van de Vriendenloterij uit Den Bosch moest komen om haar collega te vervangen. Er zijn ongeveer 150 mensen gebeld, 56 loten verkocht, wat nog een bonus van € 840,00 opbracht. De eerste trekking brengt in ieder geval zo’n € 400.00 op en dan maar hopen dat iedereen blijft meespelen! In november wordt nog eens een belavond georganiseerd.

download

deze site is ontwikkeld door Mighty Webdesign
Disclaimer