Rebuilt is de ervaring van een parochie die vernieuwing zocht en gevonden heeft.

Het speelt zich af in en rondom de Geboortekerk van Timonium in Maryland in de Verenigde Staten van Amerika. De inhoud van het boek gaat niet zozeer uit van een theoretische benadering, maar vooral vanuit praktisch oogpunt met duidelijke handvatten om parochies een nieuwe impuls te geven.
Uiteindelijk hebben de veranderingen die zij hebben doorgevoerd in hun parochie geleid tot een levendige vitale gemeenschap van gelovigen die niet alleen uit hun eigen parochie komen, maar zelfs uit de wijde omtrek daarvan. De locatie die zij voorheen in gebruik hadden is daar nu zelfs te klein voor.

Wat voor de Geboortekerk goed heeft uitgepakt kan ook voor de Sint Christoffel parochie een positieve bijdrage gaan leveren, het is een proces dat niet 1 op 1 gekopieerd kan worden omdat het maatwerk is.

Het parochiebestuur zoekt mensen die gezamenlijk willen werken om onze parochie te herbouwen.

Dit artikel is een uittreksel uit een groter document van het parochiebestuur.
Het hele document kunt u hier vinden.Missionaire Parochie SFC

Parochieplan
Dat ook het parochieplan door het Rebuilt-proces beïnvloed zal gaan worden is overduidelijk maar ook onvermijdelijk. De inzet van het pastorale team en het gebruik van de kerkelijke gebouwen zullen ook de nodige aandacht vergen. Om dat in goede banen te leiden, zal ook voor de gebouwen een plan gemaakt moeten worden.

Gebouwenplan
In het gebouwenplan zal vooral gekeken moeten worden welke functie de diverse gebouwen hebben binnen de Sint Christoffel parochie en of deze nog voldoen of dat er aanpassingen nodig zijn. Voor het opstellen van het concept-gebouwenplan wordt een gebouwencommissie opgericht die voor elk gebouw het beoogd gebruik zal aangeven (parochiekerk, kerk, kapel). Zij doet dit op basis van de benodigde gegevens en het pastoraal plan.
Tevens zal zij de behoefte aangeven van pastorieën, pastorale steunpunten en devotiekapellen. Het concept-gebouwenplan wordt voorgelegd aan het parochiebestuur die het conceptplan integraal over kan nemen of evt. bijstellen in overleg met de gebouwencommissie. Nadat parochianen zijn geïnformeerd en gehoord stelt het parochiebestuur het gebouwenplan vast. Na deze vaststelling zit het werk voor de gebouwencommissie erop en wordt zij van haar taak ontheven. De commissie wordt opgeheven.
Deze commissie zal opgebouwd zijn uit vrijwilligers die elk een andere deskundigheid bezitten:
1. een commissielid met bouwkundige kennis
2. een commissielid met pastorale kennis
3. een commissielid met financiële kennis
4. een commissielid met secretariële kennis
Aanvullend zal een functionaris van het Bisdom de commissie bijstaan in het gehele proces. Om deze commissie in te kunnen stellen zijn 4 vrijwilligers nodig die al dan niet uit de 4 parochiekernen afkomstig kunnen zijn.
Mocht u na het lezen van dit artikel belangstelling hebben om als commissielid in de gebouwencommissie hieraan mee te werken, kunt u contact opnemen met de parochiekerncommissie (PKC) in uw woonplaats of een e-mail zenden naar de secretaris van de Sint Christoffel parochie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ambitieus en vitaliserend
Dat dit plan voor allen binnen de Sint Christoffel parochie een grote uitdaging is mag duidelijk zijn. De cultuur van de parochie zal opnieuw opgebouwd moeten worden. Het slagen daarvan zal vooral afhangen van het draagvlak bij zowel parochianen als nieuwe mensen.