Welkom op de internetsite van de Sint Christoffelparochie
Geloven tijdens Coronacrisis

Kerken weer open
Onze kerken gaan weer open. In Halsteren, Lepelstraat en Tholen is dat in het weekend van 6/7 juni. In Oud-Vossemeer zal de eerste viering die van 14 juni zijn.  In het weekend van 14 juni kan dat ook weer met de uitreiking van de H. Communie.
Voordat u een viering kunt bijwonen, moet u zich inschrijven via de website.

Komt u er niet uit, dan kunt u zich ook laten inschrijven met behulp van de parochiekernen:

  • Halsteren: via het secretariaat, dinsdag- en donderdagmorgen tijdens spreekuur telefoon 0164-68 23 10
  • Lepelstraat, via Henny Wouts, telefoon 0164-68 25 75, niet aan een tijd gebonden
  • Tholen: Marga Kunst telefoon 06-44 45 15 55 op dinsdagmiddag 14-15 u en donderdagavond 19-20 uur
  • Oud-Vossemeer via het secretariaat: telefoon kerk 0166-67 23 27 zaterdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur of via e-mail

Vanaf 1 juli mogen er weer 100 mensen per kerk aanwezig zijn. Zie hier voor de protocollen gepubliceerd door bisschoppen met meer details over hoe de vieringen gaan plaatsvinden. Er zijn ook antwoorden op vragen gepubliceerd, dus u hier vindt. .

Wekelijkse eucharistieviering van ons pastorale team vanuit de Gummarus
Elke week wordt door ons pastorale team vanuit de Gummarus in Steenbergen op zaterdagavond om 17.00 uur de eucharistieviering (in besloten kring) gehouden. Deze eucharistieviering kunt live worden bekeken via SLOS-TV of via de site van de Sint Annaparochie  tot 1 juli. Ook kan de vieringen worden terugzien via het YouTube kanaal van Filmcollectief Steenbergen. SLOS is te ontvangen via Ziggo (TV: kanaal 41, radio: kanaap 916), maar ook via de website http://www.slos.nl/, . Het radiokanaal van Slos is te vinden via de ether (107.4 FM). Na 1 juli zullen deze vieringen alleen per radio worden uitgezonden (dus zonder beeld).

Misintenties voor de wekelijkse eucharistieviering vanuit de Grummarus
Voor alle eucharistievieringen kunnen misintenties worden opgegeven via de secretariaten van onze geloofskernen. Het huidige tarief voor een intentie kan hier worden gevonden.
Let op: het parochiesecretariaat is in de periode van de coronacrisis alleen telefonisch te bereiken op donderdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur. U kunt uw misintentie ook in de brievenbus van het parochie-centrum doen of opgeven via de website www.sint-christoffel.nl

Woord van onze pastor
Tijdens de Coronacrisis komt het Sint Christoffel Bericht niet uit. Wel verschijnt wekelijks een 'Woordje van de pastor', dat tijdens de huidige openingstijden in de kerken voor u klaar ligt. Het laatste 'Woordje van de pastor' kunt u hier downloaden.

graphic 3297834 1280Openstellingen kerk Halsteren en Lepelstraat
De komende periode zetten we de deuren van de Quirinuskerk en de Antonius van Padua een uurtje open om iedereen, die daar prijs op stelt, de gelegenheid te geven voor een persoonlijk gebed, rust vinden, een kaarsje opsteken, de dingen even op een rij zetten.
De Quirinuskerk is open: zondag(en)  van 14.15 tot 15.30 uur voor gebed of een kaarsje.
De Antonius van Paduakerk zal iedere zondag en dinsdag open zijn tussen 11.00 en 12.00 uur.
Een praatje op gepaste afstand kan eventueel buiten op het voorplein. Uiteraard houden we ons bij een bezoekje wel aan de geldende richtlijnen van het RIVM en onze overheid. We vragen aan de bezoekers om daarbij de gevraagde afstand te houden tot andere kerkgangers en indien men verkouden is, niet te komen maar thuis te bidden.
Meimaand-Mariamaand in de Quirinus
Tijdens de zondagmiddag openstelling van de Quirinuskerk zal het beeld van Maria een centrale plaats in de kerk heben en ieder is welkom om bij haar te bidden, een kaarsje aan te steken of haar een bloemetje te geven. Of om zo maar even rustig bij haar te zitten. Voor inspiratie vindt u hier een Mariagebed. Welkom!
In verband met alle beperkingen rondom Corona zal de speciale Mariaviering dit jaar niet  worden gehouden.

Pinksternoveen
Op Hemelvaartsdag, donderdag 21 mei 2020, start de Pinksternoveen Pinksternoveen.  Dit is een reeks gebeden die in de negen dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren wordt gebeden. Het Bisdom Breda geeft een noveenboekje uit om de gelovigen bij het gebed te ondersteunen.Het boekje is online beschikbaar.
Vicaris Paul Verbeek stelde het boekje samen. In het voorwoord schrijft hij: “Het is een mooie traditie om van Hemelvaart tot Pinksteren samen te komen in gebed. Het zijn precies negen dagen (noveen). Zo is de eerste noveen ontstaan en later zijn er velen gevolgd op voorspraak van Maria of een andere geliefde heilige. Negen dagen lang bidden voor een intentie en stil staan bij het leven van de heilige tot wie de noveen gebeden wordt. Vaak wordt het noveengebed aangevuld met de rozenkrans.”
Het boekje heeft als ondertitel ‘Eensgezind volharden in gebed samen met Maria, de Moeder van Jezus’.
Het bisdom Breda presenteert de Pinksternoveen, die u online kunt downloaden via de website van het bisdom.

Laudato si week
Paus Franciscus nodigt christenen overal ter wereld uit om van 16 tot 24 mei 2020 Laudato Si’-Week te vieren. De Laudato Si'-Week wordt gehouden vanwege de vijfde verjaardag van encycliek van paus Franciscus over ‘ons gemeenschappelijk huis’. De visie van onderlinge verbondenheid van Laudato Si’ is juist nu bijzonder actueel. We bevinden ons midden in een mondiale coronacrisis. Deze raakt allen, vooral de meest kwetsbare mensen. We zijn als mensheid met elkaar verbonden en alleen door samen te werken kunnen we het hoofd bieden aan deze crisis. Het thema van de Laudato Si’-Week is dan ook ‘Alles is verbonden.’
De Konferentie Nederlandse Religieuzen heeft een speciale noveengebed geschreven, geïnspireerd op de dagelijkse lezing volgens het rooster gekoppeld aan een dagthema, een korte overweging en een gebed. U kunt het hier downloaden.

Wereldwijd gebed
Op zondagmiddag 24 mei, om precies 12.00 u. lokale tijd, zullen katholieken overal ter wereld in verbondenheid met elkaar, met de schepping en met de meest kwetsbaren hetzelfde gebed uitspreken. Download de Nederlandse vertaling Laudato Si'-gebed hier

Handelingen van de apostelen en meer
Tijdens de Coronacrisis zijn er allerlei online cursussen opgesteld door het opleidingscentrum van het Bisdom Breda, het Sint Franciscus centrum.
Op 25 mei, 2 juni en 8 juni worden zo een drietal avonden georganseerd rondom de Handelingen van de apostelen.

In deze bijzondere Paastijd 2020, de tijd tussen Pasen en Pinksteren, en in deze tijd van coronacrisis start het Sint Franciscuscentrum voor u met een drietal online avonden van 1 uur over het boek Handelingen van de apostelen. In dit boek maken we kennis met de eerste christenen. We leren de eerste verkondigers van het Evangelie kennen. We lezen hoe ze enthousiast onthaald worden, maar ook hoe ze op weerstand stuiten. En hoe ze op hun beurt vervolgd worden omwille van het evangelie. We horen over eensgezindheid, en over conflicten, zowel in de geloofsgemeenschap als met de wereld buiten. De cursus wordt gegeven door Vincent de Haas, diaken van Bisdom Breda en exegeet.
U kunt meer informatie vinden op deze pagina, onder andere over hoe u zich gratis kunt inschrijven om een link naar de lezingen te krijgen..

Bisdom Rotterdam doet onderzoek met Erasmus universiteit
Onderzoekers van de Erasmus Universiteit hebben in samenwerking met het bisdom Rotterdam een vragenlijst ontwikkeld over de verbondenheid van katholieken met hun parochie en hoe men aankijkt tegen de Rooms-Katholieke Kerk. Het onderzoek is uitgezet via bisdom Rotterdam maar ook katholieken in de andere bisdommen worden van harte uitgenodigd om mee te doen.Aangezien het momenteel door het coronavirus een bijzondere tijd is, wordt er ook gevraagd of er iets veranderd is in het gedrag van de kerkganger met betrekking tot de Rooms-Katholieke Kerk.

Paasboodschappen pastoor, bisschop en bisschoppenconferentie.
resurrection 3268102 960 720Pastoor Hans de Kort heeft een Paasboodschap geschreven, die hier. gevonden kan worden
Bisschop Liesen heeft een paasbrief opgesteld voor alle gelovigen in het bisdom in tijden van Corona.
De Paasbrief, met als titel "Achter gesloten deuren" kun je hier vinden.
De bisschoppen hebben gezamenlijk een Paasboodschap uitgebracht met als titel: ‘Het kruis dat op ons pad komt, heeft niet het laatste woord!’. Deze Paasboodschap kan hier worden gelezen.

ReliVisie en Zuid WestTV
Via ZuidWest TV wordt tijdens de Coronacrisis wekelijks het programma ReliVisie verzorgd voor onder andere de gemeenten Bergen op Zoom. Pastor Fredi Hagedoorn en dominee Willem Vermeulen geven informatie over actuele ontwikkelingen in de kerk, de parochie en de gemeenten. En er worden kaarsjes aangestoken voor de intenties, die zijn aangemeld via . De opnames vinden plaats in de verschillende kerken uit het verzorgingsgebied van Zuidwesttv. De uitzendingen (vrijdags met herhalingen in het weekend) zijn te volgen via Zuidwest TV (Ziggo kanaal 40) of via internet, waar ook oude uitzendingen kunnen worden teruggekeken.
Voor Pasen zijn via ZuidWest TV overigens vanuit de OLV Lourdeskerk in Bergen op Zoom de viering van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake te volgen, alle uitzendingen beginnen om 19.00 uur.

Dagelijkse vieringen
KRO-NCRV verzorgt sinds woensdag 18 maart wekelijks van maandag tot en met zaterdag een live stream van de eucharistieviering en de dagsluiting vanuit Hilversum. Dit wordt online uitgezonden via de website en het facebookaccount van KRO-NCRV.nl/katholiek. Op deze manier wil de omroep mensen in deze tijden, waarin het coronavirus heerst, pastorale nabijheid bieden. https://www.rkkerk.nl/kro-ncrv-komt-in-tijden-van-corona-met-dagelijkse-live-stream-eucharistie-en-dagsluiting/#more-9427
De wekelijkse eucharistieviering op zondag is hier te vinden: https://www.kro-ncrv.nl/programmas/eucharistieviering.

RK Kerk.nl is hier te vinden.

logoNieuwsbrief bisdom en vicariaten
Het bisdom en de vicariaten van het bisdom brengen een nieuwsbrief uit. Aanmelden voor deze nieuwsbrief kan via Digitale nieuwsbrief. De versie van april vind u hier.

Collectegeld
Doordat kerken gesloten blijven, lopen kerken inkomsten mis uit de collecte. De collecte is bedoeld voor het onderhoud van het kerkgebouw en de pastorale zorg binnen de parochie. Om in deze tijd het kerkgebouw en de pastorale zorg overeind te houden is dit geld hard nodig. U kunt uw collectegeld natuurlijk overmaken naar de rekening van uw parochiekern.

Hoe vind je God Online
Er is een nieuw katholieke platform http://www.HoevindjeGod-online.nl
Het platform is bedoeld voor wie het geloof wil verkennen of beleven.
Het biedt verschillende cursussen en elke deelnemer krijgt een persoonlijke e-coach.

Headerkerk

deze site is ontwikkeld door Mighty Webdesign
Disclaimer