De Nederlandse bisschoppen hebben de coronaregels uitgebreid.

In de katholieke kerken zal na 17 uur geen publieke viering meer plaatsvinden, ook niet rondom Kerstmis.

Een avondviering zonder kerkgangers, die dan digitaal wordt uitgezonden, is wel mogelijk.

De andere maatregelen, zoals de anderhalve meter maatregel, die al langer gold in de kerken en de verplichting tot het dragen van een mondkapje tijdens het verplaatsen in de kerk, blijven van kracht.

Meer informatie is hier te vinden.