In het weekend van 2 en 3 dec zijn we begonnen aan de Advent. We leven toe naar de komst van Christus wiens geboorte we gaan vieren.
Er komt in dit weekend ook een voor velen van ons onbekende priester de eucharistie vieren in onze parochies. Het gaat om pastoor Frans Verheije die tot voor kort pastoor was in Wouw e.o. en die met emeritaat is gegaan. Hij heeft bij zijn emeritaat al meteen aangegeven dat hij graag in de buurt van Roosendaal waar hij woont, de parochies wil helpen door voor te gaan in eucharistievieringen. We zijn hem hier heel dankbaar voor. We hebben met hem afgesproken dat hij het eerste weekend van de maand zal voorgaan in twee vieringen op zaterdagavond en in één op zondagmorgen. Ook is hij beschikbaar voor vieringen op de tweede zaterdag van de maand.

Ook zijn Lenie Robijn en ik nog steeds heel blij met diaken Jan Foesenek die meestal één weekend per maand voorgaat in vieringen in onze parochies. Pater Bertus is ook nog steeds bereid om voor te gaan in de vieringen waar we hem eveneens heel dankbaar voor zijn. We proberen wel in overleg met hem het aantal vieringen niet te groot te maken voor hem. Daarnaast zijn we zeer dankbaar naar de parochianen die voorgaan in vieringen in onze beide parochies. We zoeken ook nog naar mensen die deze mooie, maar best veel vragende taak na een periode van vorming op zich willen nemen.


pastoor Hans de Kort

pastoor frans verheije