Sint Christoffel
PAROCHIE
Welkom op de internetsite van de Sint Christoffelparochie
Nieuws en activiteiten

Sinds vandaag is de Stichting Vrienden van Antonius te vinden via onze website via de Parochiekern Lepelstraat of via een rechtstreekse link.

De Nederlandse bisschoppen vragen om een aantal coronamaatregelen die eerder al golden opnieuw toe te passen in de R.-K. Kerk. Gelovigen worden gevraagd tijdens vieringen en andere kerkelijke bijeenkomsten anderhalve meter afstand te houden en een mondkapje te dragen wanneer zij zich verplaatsen in de kerk of de ruimte waar de kerkelijke bijeenkomst wordt gehouden. Daarnaast blijven de basisregels gelden op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuisblijven bij klachten.

Zingen
Voorlopig blijft volkszang nog toegestaan en mogen ook koren blijven zingen, maar koren wordt nadrukkelijk aangeraden om alleen te repeteren in grote ruimtes waar voldoende geventileerd kan worden. Ook voor het zingen tijdens de vieringen geldt dat er goed geventileerd moet kunnen worden en dat koorleden net als de andere aanwezigen onderling tenminste anderhalve meter afstand moeten houden.

Verder gelden voor repetities die niet in een kerk plaatsvinden, de regels voor koorrepetities van de overheid.

 

Meer lezen? https://www.rkkerk.nl/bisschoppen-voeren-anderhalve-meter-maatregel-en-mondkapjes-opnieuw-in/

pastor sebastian

Omdat er nu allerlei verscherpingen van de coronamaatregelen komen, hebben we samen met pastor Sebastian en met andere betrokkenen besloten om zijn afscheid dat gepland stond op zondag 28 november In de Quirinuskerk van Halsteren uit te stellen.

Door de maatregelen die we nu verwachten zijn we niet alleen beperkt in het aantal kerkgangers dat we kunnen toelaten in de kerk, maar ook wordt het heel moeilijk om na de viering nog op een persoonlijke wijze afscheid te nemen van pastor Sebastian. Het warme en persoonlijke afscheid dat we als parochies aan hem willen geven zou eind november niet echt mogelijk zijn.

Daarom willen we zijn afscheid nu uitstellen tot een tijd in 2022 wanneer alle of in ieder geval de meeste coronamaatregelen niet meer gelden. Maar uitstel van dit afscheid betekent dus zeker geen afstel.


pastoor Hans de Kort

Op dinsdag 2 november werden in de H. Quirinuskerk, tijdens de viering van Woord en Gebed om 19.00 uur, alle overledenen herdacht.
Speciaal diegenen, van wie we na Allerzielen 2020 afscheid hebben genomen.
Voor hen werd een kaars ontstoken, die door de nabestaanden als herinnering kon worden meegenomen.
Ook werd een gedachtenisplaatje uitgereikt.
Men kon de viering ook volgen via de livestreamverbinding. 

bible 2167778 960 720

De Nederlandse bisschoppen hebben per 25 september jl. onder andere tot het volgende besloten:

 • De anderhalve meter afstandsregel bij kerkbezoek wordt los gelaten, mits er in het kerkgebouw ook tijdens de viering voldoende geventileerd kan
  worden.
  • Gelovigen wordt uitdrukkelijk gevraagd om rekening met elkaar te houden, zowel bij het kiezen van een plaats, als bij het lopen door de kerk !
 • Vooraf opgeven en registeren om bij een viering aanwezig te zijn, is niet meer nodig.
 • Volkszang is weer toegestaan.
  • Ook koren mogen weer in volledige samenstelling zingen, op voorwaarde dat zij de regels van het RIVM voor
   koren en zangensembles volgen.
 • De communie kan weer met de (vooraf gereinigde) hand of nog steeds met het eucharistisch pincet worden uitgereikt.
  • Bij de uitreiking van de communie blijft het hoestscherm gehandhaafd.
 • De dringende vraag om verantwoordelijkheid te nemen en thuis te blijven met klachten die kunnen wijzen op corona blijft gehandhaafd.
  • Bezoekers van vieringen hoeven geen coronatoegangsbewijs te laten zien omdat dit niet past bij het karakter van de Kerk.
deze site is ontwikkeld door Mighty Webdesign
Disclaimer