Welkom op de internetsite van de Sint Christoffelparochie
Nieuws en activiteiten

Op zondag 14 oktober a.s. werd in onze kerk weer een oecumenische viering gehouden.
Samen met de leden van de Martinuskerk, voorgangers van beide geloofsgemeenschappen
en m.m.v. de Quirinus- en Martinuscantorij.
Thema van de viering: Waar zit jij aan vast????
Aanvangstijd 9.30 uur.
Na de sfeervolle en goed bezochte viering was er gelegenheid om nog even samen iets te drinken en wat na te praten in de ontmoetingsruimte.
De Martinuskerk was die morgen gesloten.

Op zondag 24 september begint voor de Sint Christoffelparochie weer het nieuwe werkjaar met een parochieviering in de H. Quirinuskerk. Aanvang 11.00 uur. Het pastoraal team zal hierin voorgaan en misdienaars en lectoren uit de verschillende kernen zullen assisteren. Na de viering is er een samenzijn met koffie / thee in de ontmoetingsruimte. Iedereen is hierbij van harte welkom. De andere kerken van de parochie zijn die morgen gesloten.

Op zondag 15 april vierde de SinteKrijnsCantorij van de H. Quirinusparochie haar 40-jarig jubileum. Dit gemengde koor is opgericht op 19 januari 1978.
De dag begon met een feestelijke jubileumviering in de parochiekerk met als voorganger pastoor Hans de Kort. Aan het begin van de viering werd een kaarsje aangestoken, een Quirinussteentje, om de overleden leden te herdenken en de wens dat ieder, op een eigen manier, een steentje wil bijdragen aan de parochiegemeenschap.
Voor deze viering was een speciaal boekje samengesteld met een eigen liedkeuze.
De huidige naam, SinteKrijnsCantorij, kreeg het koor in de periode 2011-2012, met de komst van dirigent Theo Leenders, niet lang daarna gevolgd door organist Hans Dogge.

 picknickBij de H. Antonius van Paduakerk wordt een Antoniusviering gehouden speciaal gericht op kinderen. De viering is op 16 juni om 19.00 uur. Voorafgaand aan de viering wordt een picknick georganiseerd. Bovendien is er een kleurwedstrijd. Voor de picknick moet je je opgeven.

Wat bij het 100-jarig bestaan van de H. Quirinuskerk in ere werd hersteld, heeft daarna steeds een vervolg gekregen.
Dit jaar werd de Mariaviering voor de vijfde keer gehouden op vrijdagmiddag 18 mei j.l. in de H. Quirinuskerk te Halsteren.
Velen waren op deze zonnige middag om 14.30 uur hierbij aanwezig.
Door bij Maria te bidden, samen met de SinteKrijnsCantorij te zingen, kaarsjes te branden en bloemen te zetten, hebben wij haar eer gebracht.
Na de viering was er een gezellig samenzijn in de ontmoetingsruimte van deze kerk.

 

Driekerkendienst op landgoed Vrederust

Op 27 mei om 10.45 uur werd er in de ARK op Vrederust door de Protestantse gemeente Halsteren/Nieuw Vossemeer, de kerkgemeenschap van de Ark en de Quirinuskerk van de RK Christoffel parochie een oecumenische kerkdienst gehouden.
Pastor Ineke Lamers en ds Henk van het Maalpad waren de voorgangers in de viering voor alle leeftijden.
Het thema voor deze dienst was: Horen , zien en…. Volgen!
De muziek werd verzorgd door Jan Verswijveren (gitaar en zang) en René Reijpert (orgel/piano).

Parkeerplaatsen waren in ruime mate aanwezig, maar de locatie nodigt beslist uit om gezellig met de fiets hier na toe te komen. Na afloop van de viering was er gelegenheid om na te praten onder het genot van een kopje koffie of thee. Iedereen was van harte welkom en voor de kinderen is er tevens kindernevendienst. Op deze zondagmorgen waren de St. Martinuskerk, in Halsteren en de Protestantse Kerk in Nieuw-Vossemeer gesloten.

 

Zondag 6 mei deden Milan, Jinte, Jesse, Mirte, Laura, Teun, Fabian, Hailey, Chloe en Luca hun Eerste Heilige Communie in de H. Antonius van Paduakerk te Lepelstraat.

 foto communicanten 2018 3

deze site is ontwikkeld door Mighty Webdesign
Disclaimer