Sint Christoffel
PAROCHIE
Welkom op de internetsite van de Sint Christoffelparochie
Nieuws en activiteiten

De Nederlandse bisschoppen hebben per 25 september jl. onder andere tot het volgende besloten:

 • De anderhalve meter afstandsregel bij kerkbezoek wordt los gelaten, mits er in het kerkgebouw ook tijdens de viering voldoende geventileerd kan
  worden.
  • Gelovigen wordt uitdrukkelijk gevraagd om rekening met elkaar te houden, zowel bij het kiezen van een plaats, als bij het lopen door de kerk !
 • Vooraf opgeven en registeren om bij een viering aanwezig te zijn, is niet meer nodig.
 • Volkszang is weer toegestaan.
  • Ook koren mogen weer in volledige samenstelling zingen, op voorwaarde dat zij de regels van het RIVM voor
   koren en zangensembles volgen.
 • De communie kan weer met de (vooraf gereinigde) hand of nog steeds met het eucharistisch pincet worden uitgereikt.
  • Bij de uitreiking van de communie blijft het hoestscherm gehandhaafd.
 • De dringende vraag om verantwoordelijkheid te nemen en thuis te blijven met klachten die kunnen wijzen op corona blijft gehandhaafd.
  • Bezoekers van vieringen hoeven geen coronatoegangsbewijs te laten zien omdat dit niet past bij het karakter van de Kerk.

Ieder voorjaar en najaar organiseert Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood een aantal speciale landelijke actiedagen, om zo extra veel kleding op te kunnen halen voor het goede doel. Deze keer is gekozen voor hulp aan schoolkinderen en hun ouders in Oeganda zodat zij, wanneer Corona voorbij is, weer terug naar school kunnen.

Op zaterdag 23 oktober a.s. kunt u bij de kerken, van de Sint Christoffelparochie, kleding en schoenen - die u niet meer draagt, maar waar iemand anders misschien nog wel blij van wordt - in gesloten plastic zakken inleveren.
Houd vanaf nu dus alvast uw kleding en schoenen apart!
Kapotte en vuile kleding, speelgoed en knuffels, handdoeken, kussens en dekbedden mogen helaas niet aangenomen worden.

Ofschoon we met een kleine groep weer bij elkaar kunnen en mogen komen in onze kerken, willen we in dit najaar vanaf donderdag 23 september opnieuw een online Alphacursus aanbieden. Voor veel mensen heeft online iets aantrekkelijks . Je kunt thuis blijven, en soms voel je je via Zoom nog vrijer om over je ervaringen en je geloof te spreken met andere deelnemers aan de cursus dan wanneer je samenkomt in een zaal.

De Alphacursus is oorspronkelijk opgezet voor mensen die vrijwel niets weten over het christelijke geloof. Maar ook als je al wel vertrouwd bent met het geloof en enigszins betrokken bij de kerk, dan kan deze cursus je toch helpen om je geloof te verdiepen. Je leert van elkaar en ook van de videofilmpjes die het eerste deel van de avond getoond worden.Alphacursus

Onderwerpen die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld: “is er meer, waarom stierf Jezus, hoe kun je geloven, waarom zou je bidden?”

De startbijeenkomst is op donderdag 23 september van 20.00 uur tot 21.30 uur. Daarna nog negen donderdagavonden.

De deelname aan Alpha is vrijblijvend en men kan op elk moment stoppen.
Als u belangstelling hebt kunt u zich melden via het secretariaat van de Sint Annaparochie

In het weekend van 28 en 29 september 2021 is van de kansel het volgende bericht uitgesproken:

Kanselbericht parochies St Anna en St Christoffel
weekend 28 en 29 augustus 2021

 

Geachte parochianen,

Namens het pastoraal team en de parochiebesturen van de Sint Annaparochie en de Sint Christoffelparochie wil ik u de volgende mededeling doen. Het betreft de samenstelling van het pastoraal team.

Pastor Sebastian Chazhoor heeft een nieuwe pastorale functie aanvaard. Met ingang van 1 oktober wordt hij geestelijk verzorger in verschillende verpleeghuizen in de Kempen, in het bisdom Den Bosch. Dit betekent dat hij afscheid van onze parochies gaat nemen.
Vanaf 1 oktober is pastor Sebastian geen lid meer van het pastoraal team van onze parochies. Wel mogen we de komende maanden nog een beroep op hem doen voor de verzorging van zondagsvieringen. Zolang Sebastian nog in Steenbergen woont zal hij als priesterassistent vieringen in onze kerken blijven verzorgen. Dat betekent dat we hem de komende maanden nog regelmatig als voorganger tegenkomen. Echt afscheid van Sebastian nemen we pas wanneer hij gaat verhuizen. Dat moment is nu nog bekend.

Acht jaar geleden werd pastor Sebastian in onze parochies als priester benoemd. Hij heeft met veel voldoening in onze parochies kunnen werken. Wij zijn hem dankbaar voor zijn inzet bij ons, en we vinden het jammer dat we afscheid van hem moeten nemen, maar we respecteren zijn keuze. Sebastian Chazhoor keert terug naar de categoriale zielzorg in verpleeghuizen. Het is een pastorale taak waar hij als priester in begonnen is en die hem dierbaar is gebleven. Parochiebestuur en pastoraal team wensen hem van harte alle goeds in zijn nieuwe functie.

De nieuwe functie van pastor Sebastian is pas onlangs bekend geworden.

Het pastoraal team en de parochiebesturen spreken nog met het bisdom over de vacature die ontstaat. We houden er rekening mee dat de lege plaats in het team niet snel kan worden ingevuld.
Pastoor De Kort en pastoraal werkster Lenie Robijn zullen taken van pastor Sebastian Chazhoor overnemen. Over de nieuwe taakverdeling in het pastoraal team zullen we u nog informeren.


Van harte hopen we dat u met uw inzet en uw gebed de voortgang van het pastoraat in onze parochies blijft steunen.

Op het regionale televisiekanaal ZuidWest TV staat in het programma ReliVisie het geloof centraal.Fredi en Marjo presenteren 2 keer per maand het religieuze programma ‘ReliVisie’ waarin we samenwerken met alle parochies en gemeenten in de streek.

In de uitzending van 23 april 2021 wordt de H. Willibrorduskerk te Oud-Vossemeer bezocht. De uitzendingen van Relivisie zijn zeker de moeite waard om te bekijken.

U kunt de uitzending later terugkijken via ReliVisie Uitzending Gemist

ReliVisie logo

deze site is ontwikkeld door Mighty Webdesign
Disclaimer