Welkom op de internetsite van de Sint Christoffelparochie
Nieuws en activiteiten

kl installatiev004
Tijdens een feestelijke viering op 4 februari in de H. Quirinuskerk te Halsteren werd pastoor Hans de Kort door bisschop Liesen geïnstalleerd in onze parochie en de Sint Annaparochie. 

De viering werd opgeluisterd door het projectkoor, dat speciaal voor deze viering werd samengesteld uit alle koren van beide parochies.

Eucharistieviering op zondag 11 februari.
Op deze carnavalszondag was Prins Ambrosio IX met zijn gevolg aanwezig in onze H. Quirinuskerk.
Zo maakten we samen een mooie start van de feestelijkheden.

 

presentatievieringZondag 26 november hebben de vormelingen zich aan de parochie gepresenteerd tijdens de zondagsviering in Halsteren. De vormelingen hebben verteld welke gaven zij van de heilige Geest zouden willen ontvangen tijdens hun vormsel. De gaven van de heilige Geest zijn Wijsheid, Inzicht, Raad, Sterkte, Vroomheid, Liefde, Eerbied voor God. bord vormelingenVaak werd de gave van Liefde, Wijsheid en Inzicht gekozen door de vormelingen. De vormelingen hebben hun foto op een van de witte kruisen in de kerk geplaatst zodat iedereen kan zien wie ze zijn.

De namen van onze vormelingen zijn Annabel, Annabelle, Iris, Julia, Maarten, Nina, Sjoerd en Suzanne. Bovendien zal tijdens de vormselviering op 2 februari een volwassene gevormd worden, namelijk de vader van Suzanne Rein.

 Wij nodigen U uit aanwezig te zijn bij de eucharistieviering op zondag 4 februari om 9.30 uur, ter gelegenheid van de installatie van pastoor  Hans de Kort in de Sint Anna- en Sint Christoffelparochie.

afscheidDorotheMet een gezellige bijeenkomst en veel lovende woorden, hebben pastoor Hans van Geel, de parochiekerncommissie en de parochiegemeenschap afscheid genomen van Dorothé, die vele jaren werkzaam is geweest op het secretariaat van de H. Quirinuskern.
Samen met enkele “collega’s” was zij op dinsdag- of donderdagmorgen het aanspreekpunt van de parochie voor het noteren van intenties, parochieberichten doorgeven aan de krant, verzorgen van formaliteiten na een doopsel, verwerken van gegevens na een overlijden, telefoon aannemen of zo maar een praatje maken met iemand. En voor nog vele andere zaken, die soms niet altijd duidelijk waren, trachtte ze toch een oplossing te vinden.
Wij zullen haar missen nu zij naar Roosendaal gaat verhuizen en wensen haar nog heel veel goede en mooie jaren toe.

Op zondag 14 januari 2018 werd in de Sint Martinuskerk om 10.30 uur een Oecumenische Dienst gehouden bij gelegenheid van de Week van Gebed voor de Eenheid. Deze week wordt gehouden van 21 t/m 28 januari. Het thema van de viering is: ’Recht door zee’.
Iedereen was van harte welkom. Het was een mooie, inspirerende viering. 

anointingthesick
Zondag 29 okt heeft er in de Quirinuskerk te Halsteren een gezamenlijke ziekenzalving plaats gevonden. De ziekenzalving is in principe bedoeld voor oudere mensen, 80 jaar of ouder, maar iedereen is van harte welkom” De viering waarin dit plaatsvond, is voorbereid door werkgroep en pastoor H. van Geel. Hij was ook voorganger in deze viering. Na afloop van de bijzondere viering was er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en na te praten onder het genot van een kopje thee/koffie. De ziekenzalving is aan 37 parochianen toegediend door pastoor H. van Geel.

deze site is ontwikkeld door Mighty Webdesign
Disclaimer