Sint Christoffel
PAROCHIE
Welkom op de internetsite van de Sint Christoffelparochie
Nieuws en activiteiten

Bisschop Liesen heeft een paasbrief opgesteld voor alle gelovigen in het bisdom met als titel Achter Gesloten Deuren.

De Paasbrief kun je hier vinden.

De bisschoppen hebben aangekondigd dat alle publieke liturgische vieringen van Palmpasen, de Goede Week en Pasen niet doorgaan.

Alle voorgaande afgekondigde maatregelen zijn verlengd tot en met 31 mei (Pinksteren).

De bisschoppen roepen nadrukkelijk op tot gebed in deze tijden waarin het coronavirus heerst.

Op zondag is er de Eucharistie op televisie via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. Vanuit Hilversum is er een.dagelijkse viering en dagsluiting via streaming te volgen.

Verder zendt Radio Maria iedere doordeweekse ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur. In het weekend op zaterdag om 09.30 uur en zondag om 10.00 uur.

Lees verder:

In verband met de laatste ontwikkelingen rondom het Coronavirus (COVID-19), scherpen de bisschoppen op 13 maart 2020 in Nederland de al eerder getroffen maatregelen aan.

Alle publieke liturgische vieringen op zaterdagavonden en zondagen worden tot 31 maart afgelast.
Hiermee sluiten de bisschoppen aan bij het recente advies van de overheid en het RIVM.
Dit geldt in onze Sint Christoffelparochie ook voor de vieringen door de week.
Wanneer er in beperkte kring wel een viering is, bijvoorbeeld bij een doop of een uitvaart, zal de celebrant volgens strikte richtlijnen handelen.

De bisschoppen ontraden bovendien alle andere samenkomsten, zoals koffiedrinken en koorrepetities.

Deze richtlijnen zijn een aanscherping van eerdere maatregelen die de bisschoppen hebben getroffen.

De bisschoppen vragen ons gebed voor iedereen die met het Corona-virus te maken heeft.

Lees hier de brief vanuit de bisschoppen.

Een overzicht van de maatregelen:

De volgende maatregelen, die op 28 februari al werden afgekondigd, blijven van kracht:

 • Tijdens vieringen (in kleine kring) in parochies en instellingen is het ontvangen van de communie op de tong niet mogelijk;
 • De communie kan alleen op de hand worden ontvangen en dient alleen door de celebrant uitgereikt te worden;
 • De kelkcommunie is voorbehouden aan de celebrant;
 • Kerkgangers geven elkaar bij de vredeswens niet de hand;
 • Er wordt geen gebruik gemaakt van wijwater bij binnenkomst en verlaten van de kerk.

Met onmiddellijke ingang gelden tot nader order, en in ieder geval tot 31 maart, ook de volgende maatregelen:

 • Publieke liturgische vieringen op zaterdagavond en op de zondag worden afgelast.
 • Vormselvieringen en presentatievieringen voor communicanten worden afgelast.
 • Dopen en uitvaarten vinden plaats in kleine kring en worden sober gehouden. Ook hier met inachtneming van fysieke afstand tussen de gelovigen.
 • De bisdommen ontraden alle andere samenkomsten, zoals het koffie drinken na vieringen, koorrepetities en catechetische bijeenkomsten.

 In december 2019 startte in China een uitbraak van een coronavirus, dat mensen ziek kan maken. De meeste patiënten met dit virus hebben koorts en luchtwegklachten. Wereldwijd worden er maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Op 27 februari is het virus voor het eerst in Nederland bij een persoon vastgesteld.

De belangrijkste maatregelen die volgens het RIVM genomen kunnen worden om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn:

 • Regelmatig handen wassen;
 • In de binnenkant van de elleboog hoesten en niesen;
 • Papieren zakdoekjes gebruiken.

coronavirus
Nu het virus ook in Nederland is vastgesteld laten de Nederlandse bisschoppen weten dat met ingang van de zondagsviering van 1 maart het volgende van kracht is in de Nederlandse Kerkprovincie, zolang het virus nog niet onder controle is:

 • Tijdens vieringen in parochies en instellingen is het ontvangen van de communie op de tong niet mogelijk;
 • De communie kan alleen op de hand worden ontvangen en dient alleen door de celebrant uitgereikt te worden;
 • De kelkcommunie is voorbehouden aan de celebrant;
 • Kerkgangers geven elkaar bij de vredeswens niet de hand;
 • Er wordt geen gebruik gemaakt van wijwater bij binnenkomst en verlaten van de kerk.

De bisschoppen vragen de gelovigen om te bidden voor alle mensen die wereldwijd slachtoffer zijn van het virus en voor allen die patiënten met hun zorg en deskundigheid begeleiden.

Bisschoppen in het buitenland, waar eerder sprake was van het coronavirus, hebben eveneens maatregelen afgekondigd, hetzij als bisschoppenconferentie hetzij als bisdom. Zie hiervoor dit bericht op rkliturgie.nl.

Actie Kerkbalans

Ieder jaar wordt vanaf januari geld ingezameld voor de parochies. Elke donatie is welkom. U kunt hier meer over lezen.

Carnavalsviering

Op 3 maart was u welkom in de eucharistieviering, die mede in het teken stond van carnaval. De viering was in Halsteren om 09.30 uur en in Lepelstraat om 11.00 uur.

Aswoensdag

Op woensdag 6 maart kon men tijdens de viering van Aswoensdag (het begin van de vastentijd) het askruisje ontvangen in Lepelstraat en Halsteren. De beide vieringen waren om 19.00 uur.

Sam's kledingactie

Op zaterdagmorgen 20 april vond in Halsteren, Lepelstraat en Oud-Vossemeer de kledinginzameling voor Cordaid-Mensen in Nood plaats. Meer  informatie vindt u hier.

Vormselviering

Op 8 februari hebben 18 kinderen uit de Sint Christoffelparochie en de Sint Anna Parochie hun vormsel ontvangen in de Gummaruskerk te Steenbergen door Vicaris Paul Verbeek.

Oecumenische viering

Zondag 27 januari werd er, samen met de protestantse gemeente een oecumenische Woorddienst gehouden, bij gelegenheid van de Week van Gebed voor de eenheid van de Christenen. Thema van de dienst "Recht voor ogen". De opbrengst van de collecte was voor "Het Getij".

Viering Allerzielen
Zondagmorgen 3 november werden in de Eucharistieviering van 9.30 uur in de H. Quirinuskerk, de overledenen vanaf Allerzielen 2018 speciaal herdacht. Voor hen werd een kaars ontstoken, die door de nabestaanden als herinnering kon worden meegenomen. Ook werd een gedachtenisplaatje uitgereikt. Daarna was er nog een samenzijn in de ontmoetingsruimte.

deze site is ontwikkeld door Mighty Webdesign
Disclaimer